Upptäckten: Ystads-par höll fem barn isolerade

Kvällsposten har varit i kontakt med en boende i området som berättar att paret har bott i huset i många år men inte umgås med någon.
Foto: Fritz Schibli
Rätten har nu kommit fram till att barnen tvångsomhändertagits.
Foto: ANDERS GRONLUND/STRIXPHOTO
Foto: HAMPUS HAGSTEDT
Föräldrarna har under våren 2019 överklagat myndigheternas beslut till alla rättsliga instanser och hävdar att socialtjänstens uppgifter är falska.
Foto: Fritz Schibli

Fem barn uppges ha levt utanför samhället en längre tid, skriver HD–Sydsvenskan.

De har inte gått i skolan och har stora kunskapsluckor. Socialsekreterare uppger att barnen varken kan knyta sina skor eller duscha själv. Ett av barnen visste inte hur man skalade en banan. 

Nu har fyra av barnen tvångsomhändertagits. Det femte är myndigt.

– Man överdriver och hittar på saker, säger mamman till HD-Sydsvenskan. 

Mattias Gunnarsson vid socialförvaltningen i Ystad är fåordig. 

– Jag kan inte kommentera det här enskilda ärendet överhuvudtaget, säger han till Kvällsposten. 

Det är Helsingborgs Dagblad-Sydsvenskans Andreas Persson och Hussein El-Alawi som efter en granskning av en skånsk familj rapporterar om en syskonskara om fem barn som levt utanför samhället. 

När Kvällsposten är utanför bostaden där föräldrarna är skrivna finns ett lås på en grind. Insynen är obefintlig och grindar håller obehöriga borta. I bostadsområdet finns fina åkermarker och idylliska skånska miljöer med vackra tegelhus. 

På grinden finns ett hänglås.
Foto: Fritz Schibli

Kvällsposten har varit i kontakt med en boende i området som berättar att paret har bott i huset i många år men inte umgås med någon. Boenden berättar också att paret sällan lämnar huset och att familjen sticker ut i området. När en grannfamilj som köpt ett av husen intill och knackade på hos familjen för att fråga om deras barn kunde leka med ett av de nu omhändertagna barnen ska de utpekade föräldrarna ha sagt nej och stängt dörren. Personen berättar vidare för Kvällsposten att paret inte hälsar på grannar när de stöter på varandra i bygden. 

Tagit strid med myndigheter

Mamman har vid flera tillfällen tagit strid med myndigheter, bland annat om olika avgifter. Hon har också tvistat med Skatteverket. Familjen har, enligt både förvaltningsrätten i Malmö och kammarrätten i Göteborg, kunnat isolera sina barn och hålla dem utanför det svenska skolsystemet.

Det framgår av handlingar som Kvällsposten har tagit del av att skolförvaltningen i barnens hemkommun ska ha haft kännedom om familjen. Föräldrarna uppger själva att barnen fått hemundervisning. 

Kommunstyrelsens ordförande Kristina Bendz blev upprörd när hon fick klart för sig att det fanns en familj vars barn inte gått i skolan.

– Jag fick information för en vecka sedan. Något sådant här får helt enkelt inte ske. Vi har som kommun ett ansvar att se till att barn går i grundskolan. Vi måste utreda hur det här gått till, säger hon till Kvällsposten. 

Beslutet om ett omedelbart tvångsomhändertagande av barnen kom i augusti förra året och togs av förre ordföranden i kommunens socialnämnd.

– Vi får inte information om sådana beslut. Men jag blev informerad för cirka en vecka sedan att det kunde bli medial uppmärksamhet kring ett ärende och då fick jag kännedom om det här, säger Kristina Bendz till Kvällsposten.

Ifrågasatte folkbokföringen

Under våren förra året drog Skatteverket slutsatsen att familjen inte borde vara folkbokförd i Sverige. Skatteverket hänvisade bland annat till att barnen inte hade haft pass under flera år och att matinköpen som gjordes inte var tillräckliga för sju personer.

Föräldrarna överklagade avregistrering och vann i förvaltningsrätten som meddelade sin dom mot slutet av 2018. Av domen framgår bland annat att pappan var inskriven för studier vid en högskola under 2017 och att man äger en stor fastighet. Men det som från början gjorde att Skatteverket började utreda var familjen egentligen bor berodde på hemkommunen i Sverige. 

Det fanns uppgifter om att familjen vistades utomlands under halva året. Tjänstemän på kommunen hade också uppgett för Skatteverket att barnen inte gick i skola, skriver förvaltningsrätten i en dom.

”Unikt fall”

Den 29 augusti förra året, cirka tre månader innan domen om folkbokföringen, besökte socialsekreterare familjens bostad på Österlen. Med sig hade de polis och det fanns misstankar om vapen i bostaden.

– Det här är ett helt unikt fall. Jag har aldrig varit med om något liknande tidigare. Myndigheterna har ju knappt känt till barnen innan de blir omhändertagna. Det är också ovanligt att det inte handlar om missbrukande eller kriminella föräldrar, säger domaren till HD–Sydsvenskan. 

Men myndigheterna hade till viss del kännedom om familjen. Föräldrarna har till exempel drivit företag sedan flera år i Sverige, enligt Skatteverket. Även länsstyrelsen hade kännedom om familjen efter att ha gjort besök på fastigheten. Det framgår av en handling som Kvällsposten tagit del av.

Socialsekreterarna beskriver i sina anteckningar hemmet som ohygieniskt. 

Samtliga rum i bostaden upplevdes som stökiga, möblerna var trasiga och barnens sängplatser genomsmutsiga.

En av socialsekreterarna beskriver enligt HD–Sydsvenskan situationen i bostaden som en sanitär olägenhet.

FAKTA: Det här säger lagen om vård av unga

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, är den lag som reglerar tvångsomhändertagande av barn under 18 år. 

Vård enligt LVU kan bli aktuellt när frivilliga lösningar inte är tillräckliga, och det innebär att föräldrarnas rätt över barnen begränsas. 

Enligt Sveriges Domstolar finns det två huvudfall när vård enligt LVU kan komma på fråga.

Det ena är när brister i omsorgen, fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, eller något annat förhållande i hemmet innebär en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Detta är vad som kallas för miljöfall. 

Det andra rör sig om vad som kallas för beteendefallen. Då handlar det om när den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom brottslig verksamhet, missbruk eller något annat socialt nedbrytande beteende. Vård med stöd av den här paragrafen får i vissa fall även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år. 

Det är kommunens socialnämnd som lämnar en ansökan till förvaltningsrätten om att en ung person ska tas om hand enligt LVU. Sedan prövar Förvaltningsrätten målet och tar beslut om den unge ska omhändertas eller inte. 

Kan inte knyta skor

Enligt socialtjänstens utredningar har barnen varit avskurna från omvärlden. Socialsekreterarna hävdar att de inte fått ett vardagsliv med kompisar och sociala nätverk. 

Utredningen visar att barnen saknar grundläggande kunskaper för att fungera i det svenska samhället. Flera av barnen kan inte knyta sina skor, de vet inte hur man duschar eller går på toaletten, enligt HD-Sydsvenskan. 

Ett barn kunde inte skala en banan som han fick, enligt en dom i förvaltningsrätten som även Kvällsposten har tagit del av. 

Vanvården och isoleringen de fått i hemmet kan ha gett dem neuropsykologiska funktionshinder – skador på hjärnan. Enligt föräldrarna har ett par av barnen neuropsykiatriska funktionshinder och det är just därför de har fått undervisning hemma, visar handlingar som Kvällsposten har tagit del av. 

Tvångsomhändertas

När fallet togs upp i domstol handlade det om Ystad kommuns rätt att tvångsomhänderta barnen, uppger HD-Sydsvenskan.

Socialsekreterarnas bedömning är att de måste skyddas från sina föräldrar. Tre av barnen var inte på plats – på direkt inrådan från deras juridiska ombud som gjort samma bedömning.

Det tog drygt tre timmar – sedan lämnade rätten sitt besked.

Domstolen resonerar att vårdnadshavarna försökt knyta barnen ”så hårt till sig att de inte ska kunna bli vuxna”.

Domaren berättar för HD-Sydsvenskan:

– Jag får gåshud. Det är så sorgligt för barnen. Jag har funderat mycket på hur de har haft det under alla dessa år. Och om detta kunde ha förhindrats.

Det var rätt att tvångsomhänderta barnen, anser rätten. 

Men föräldrarna hävdar motsatsen. Bakom stängda dörrar i domstolen berättade vårdnadshavarnas advokat att barnen haft det bra i hemmet. Enligt det juridiska ombudet har barnen levt ett normalt liv med fritidsaktiviteter och kompisar. 

Lojalitet

Det finns också bevis som ska styrka föräldrarnas berättelse, menade föräldrarna. Men rätten konstaterar snabbt att uppgifterna är daterade bara dagar innan barnen omhändertogs – när föräldrarna visste om att de utreddes.

I rättsalen var ett av barnen med på videolänk. Tonåringen förklarade att han ville hem till sina föräldrar.

Domstolen anser att tonåringen efter omhändertagandet har tagit över föräldrarnas roll i familjen, och försöker kontrollera småsyskonens matvanor och medicinintag. 

Det tolkas som en kärlekshandling, enligt HD-Sydsvenskan. Rätten skriver att man får intrycket att tonåringens beteende är dess sätt att ta hand om syskonen.

Placerats på HVB-hem

Efter myndigheternas omhändertagande har barnen placerats på HVB-hem och jourfamiljer. De ska få börja i skola och anpassa sig till samhället.

En representant för Ystad har besökt två av barnen.

– Jag ville se om de har en bra skolgång nu. Jag var jätteglad när jag åkte därifrån. Både hemmet och skolgången är bra, förklarar han för HD-Sydsvenskan.

Föräldrarna har under våren 2019 överklagat myndigheternas beslut till alla rättsliga instanser och hävdar att socialtjänstens uppgifter är falska. 

Samtidigt anser man att det inte går att lita på kunskapstesterna. Att barnen visat upp en märkligt beteende förklarar föräldrarna med att de kan ha blivit traumatiserade genom omhändertagandet. 

Expressen har varit i kontakt med ett av barnens advokat, som inte vill ge några kommentarer. 

Mattias Gunnarsson, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen i Ystad, vill inte uttala sig om ärendet.

– Jag kan inte kommentera det här enskilda ärendet överhuvudtaget, utan hänvisar till sekretessen, säger han. 

Kan du säga något om hur ni ser till att barnen har det bra nu?

– Som det framgår av artikeln (i HD-Sydsvenskan, reds. anm) gör vi det. Men nej, jag kan inte kommentera det här ärendet.

Rydhagen: ”Ofattbart”

Expressens Maria Rydhagen skriver i en krönika om fallet: 

”I dag tror vi att sådant där inte händer. I personnumrens, drönarnas och de sociala mediernas era är det ofattbart att det går att gömma sig så totalt – och att hålla kvar fem barn inne i sitt mörker”.

Hon fortsätter:

”Ännu mer bisarrt blir det för att det är på Österlen det har hänt. Bohemiska, sommarljusa Österlen där mikrobryggerier, konstnärsateljéer och vinterstängda surdegsbagerier står och stampar inför en ny, brusande sommarsäsong då halva Sverige vallfärdar till Ulf Lundells öppna landskap, Skånelängor, vallmofält, småbåtshamnar och framför allt det berömda Ljuset, det som konstnärerna kommer för”. 

I en artikel beskriver HD-Sydsvenkan att de gjort granskningen under flera månader och begärt ut handlingar från bland annat domstolar, kommunen och polisen.

”Vi har intervjuat ett stort antal människor med insyn i fallet, endast ett fåtal citeras i reportagen. En del har lämnat information mot löfte om att få vara anonyma. Vi har tagit del av hundratals sidor dokument som, enligt föräldrarna, ska bevisa att barnen har haft det bra under uppväxten. Vi har även varit i kontakt med föräldrarna”, skriver HD-Sydsvenskan i artikeln. 

LÄS MER: Maria Rydhagen: Totala mörkret har fått frodas mitt i idyllen  

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!