Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Flyttades till särskola – kämpar för upprättelse

Feldiagnosticerad. Vid ett test i högstadiet bedömde skolpsykologen att Nicklas Nilsson hade en utvecklingsstörning. senare - och tidigare - tester tyder dock inte på det.
Foto: Tomas Leprince
Överklagar till hovrätten. Tidigare har tingsrätten dömt till Vellinges fördel. Nu överklagar Nicklas Nilsson och hans ombud Edgar Nissen domen.
Foto: Tomas Leprince

Nicklas Nilsson placerades i särskola efter att ha utretts av en psykolog i sjunde klass.

Men några år senare konstaterades det att han inte alls har någon utvecklingsstörning.

Nu vill han få rätt mot Vellinge kommun en gång för alla.

- Det skulle betyda jättemycket, säger han.

Nicklas Nilsson gick i sjunde klass när han flyttades från Herretorpsskolan i Vellinge till en särskola. Under de första skolåren stod det klart att han hade läs- och skrivsvårigheter och fick under låg- och mellanstadiet därför extra stöd från speciallärare och elevassistenter.

Men i sjunde klass fick han göra ett test hos skolpsykologen. Han presterade dåligt på testet, stämplades som utvecklingsstörd och flyttades till en särskola.

Kom först som en lättnad

För Nicklas kom flytten först som en lättnad. Mobbningen hade börjat redan i fjärde klass och blev bara värre med åren. I omklädningsrummet snärtade de andra pojkarna dyngsura handdukar mot hans ben och en gång slängde de ner hans kläder i toaletten och kissade på dem. Efter den händelsen fick han byta om själv i ett eget omklädningsrum.

- Jag ville ju byta skola på grund av mobbningen. Men jag förstod inte att det var en särskola det handlade om. Jag tänkte fortfarande att utbildningen skulle vara lika mycket värd, bara att jag skulle få gå i en mindre klass och får mer stöd, säger Nicklas.

Efter några år på särskolan började Nicklas mentor ana oråd. Hon tyckte att det var någonting som inte stämde. Nicklas fick göra ett nytt test. Psykologen upptäckte snabbt att Vellinge kommun hade felbedömt Nicklas.

Berodde på dyslexi

Hans svårigheter i skolan berodde främst på dyslexi - inte en utvecklingsstörning. Dessutom hade pojkens föräldrar genomgått en skilsmässa när det förra testet gjordes i sjunde klass. Detta är något som skulle kunna förklara det låga resultatet, enligt den nya psykologens utlåtande.

- Det kom som en chock. Precis när jag hade börjat vänja mig så får jag veta att jag inte skulle gå på särskola överhuvudtaget, säger Nicklas.

Gick ut med godkända betyg

När det upptäcktes att han inte hörde hemma i särskolan hade Nicklas redan gått två år på särgymnasiet. Han flyttades över till IV-programmet på Sundsgymnasiet där han gick ut 2007 med godkända betyg i kärnämnena för årskurs 9. Under samma sommar fyllde han 20.

- Då var jag för gammal för att få söka in till gymnasiet och skulle behöva gå på komvux eller vända mig till Arbetsförmedlingen i stället, berättar han.

Nicklas stämde Vellinge kommun 2010 och krävde skadestånd för att ha placerats i särskola och för att skolan inte hade ingripit tillräcklig mot mobbarna. 2013 kom domen och Nicklas förlorade mot kommunen.

Malmö tingsrätt skriver i domen att "domstolen anser att det inte är bevisat att eleven inte led av en lindrig utvecklingsstörning när beslutet om särskoleplacering togs". I domen konstateras också att Nicklas Nilsson blivit mobbad men att skolan ingripit och vidtagit åtgärder.

Överklagade domen

Nicklas blev utan skadestånd och överklagade domen. Nu är fallet uppe i hovrätten. Ombudet Edgar Nissen tror att de kommer göra en annan bedömning än tingsrätten.

- Är en elev på gränsen ska man göra alltför att personen ska klara grundskolan med rätt stöd. Om skolan hade investerat i några enkla tekniska hjälpmedel för att hjälpa Nicklas med läsförståelsen så hade han förmodligen kunnat slippa allt det här, säger Edgar Nissen.

Enligt Edgar Nissen finns det två testprotokoll - som tidigare inte har presenterats - från psykologer som träffade Nicklas under låg- och mellanstadiet. Där slogs det fast att Nicklas inte var utvecklingsstörd. Det var först när han gjorde testet i sjunde klass som resultaten var så låga att de visade en lindrig utvecklingsstörning.

- Ett psykologtest i sig räcker inte för att diagnostisera en utvecklingsstörning. Att inte ha koll på anamnesen eller vad som har framkommit tidigare, det är ju rentav slarvigt, säger Edgar Nissen.

Hoppas få upprättelse

Nicklas hoppas att han äntligen ska få sin upprättelse.

- Det skulle betyda jättemycket om jag fick rätt. Det skulle hjälpa mycket, säger han.

Vellinge kommuns ombud Christer Sjölund tror att hovrätten kommer att fastställa tingsrättens dom.

- Det har inte framkommit något i hovrätten som talar i någon annan riktning.

Kan du förstå att han vill ha upprättelse?

- Det tycker jag är ett felaktigt sätt att se på det, från skolans sida har man uppfattningen att han har haft stor nytta av den hjälp och det stöd han fått under skoltiden. Man har utgått från psykologutlåtanden och han har själv ansökt om att få gå i särskola. Han har inte tvingats till det.

"Har vidtagit åtgärder"

Han menar vidare att det är korrekt bedömning att Nicklas inte får skadestånd för att ha blivit mobbad

- Han har lämnat uppgifter men sen finns det andra uppgifter i målet som gör att man bedömer att det inte framkommit att han har blivit mobbad i den omfattning att han har rätt till skadestånd. Man menar från skolans håll att man har vidtagit åtgärder.

Detta har hänt

2000: När Nicklas Nilsson är 13 år placeras han av Vellinge kommun i särskola, efter att han stämplats som utvecklingsstörd i en psykologiskt test.

2005: Nicklas hade börjat andra året på särskolegymnasiet i Trelleborg. Där tycker lärarna att han borde gå i en vanlig skola.

Nicklas fick göra ett nytt test som bevisade att han inte led av någon utvecklingsstörning.

2010: Nicklas kräver 200 000 i skadestånd för att ha placerats i särskola, och för att skolan inte hade ingripit tillräckligt mot mobbarna.

2013: Tingsrättens dom kommer och Nicklas förlorar mot kommunen. Domen innebär att Nicklas Nilsson ska betala Vellinge kommuns rättegångskostnader på 182 100 kronor.

2014: Fallet har överklagats och tas upp i hovrätten.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!