Flyktingstrid i Malmö: M vill ha flyktingstopp

Torbjörn Tegnhammar, oppositionsråd för Moderaterna.
Foto: TOMAS LEPRINCE
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
Niels Paarup-Petersen, Centerpartiets gruppledare i Malmö.
Foto: IBEN BOLLING KAUFMANN
Roko Kursar, kommunstyrelseledamot för Liberalerna i Malmö.
Foto: PRESSBILD
Torsten Elofsson, ordförande för Kristdemokraterna i Malmö.
Foto: KRISTDEMOKRATERNA
Nils Karlsson, kommunalråd för Miljöpartiet i Malmö.
Foto: PRESSBILD
Magnus Olsson, oppositionskommunalråd för Sverigedemokraterna i Malmö.
Foto: SVEN LINDWALL
Hanna Thomé, oppositionskommunalråd för Vänsterpartiet i Malmö.
Foto: VÄNSTERPARTIET
Katerin Mendez, fullmäktigeledamot för Feministiskt Initiativ i Malmö.
Foto: ANGELIKA SLIWINSKI
1 / 10

Socialdemokraterna i Malmö vill inte att Migrationsverket tvingar kommunen att ta emot flyktingar med uppehållstillstånd nästa år. 

Nu går Moderaterna i kommunen ett steg längre – och vill tills vidare helt pausa inflyttningen av flyktingar.

– Malmö behöver ha en flyktingpaus för att kunna hantera integrationskrisen, säger Torbjörn Tegnhammar, oppositionsråd för Moderaterna i Malmö.

Malmö ska i år ta emot 408 flyktingar med uppehållstillstånd enligt anvisningslagen, som ska fördela mottagandet i landet. 

Men nästa år vill kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) att kommunen undantas och att antalet blir noll. Orsaken är att drygt 4 000 nyanlända på egen hand flyttat dit tack vare Ebo-lagen, som tillåter asylsökande att välja var de vill bo om de hittar eget boende.

– För mig handlar det om att få staten att förändra dagens mottagningssystem som leder till trångboddhet, skolsegregation och fattigdom i Malmö, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, som inte tycker att Ebo-lagen och anvisningslagen fungerar.

Ebo-lagen utreds

Hon vill även att de flyktingar som själva ordnar bostad i Malmö i år ska räknas av mot de nyanlända som Migrationsverket har anvisat till kommunen för året. 

Samtidigt utreds Ebo-lagen av regeringen.

– För första gången har vi nu en migrationsminister som ser behovet av förändring, men vi behöver få en riksdagsmajoritet som tar ansvar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Moderaterna: "Flyktingpaus"

Torbjörn Tegnhammar vill gå längre. Han föreslår nu att Malmö inte bör få några fler flyktingar alls, oavsett om de själva ordnar bostad med stöd av Ebo-lagen eller om de kommer genom Migrationsverkets anvisningar. Enligt honom har Malmö inte tillräckligt med skolplatser, bostäder och arbetstillfällen för att kunna ta hand om dem.

– Malmö behöver en flyktingpaus så att vi kan hantera den integrationskris som vi står inför. Då kan man sätta in kraftfulla åtgärder för att förbättra skolresultaten, bekämpa bidragsberoende och utanförskap.

"Malmö har ett utanförskap"

Han vill även på sikt ta bort Ebo-lagen, låta Migrationsverket fördela alla nyanlända till kommunerna och ställa försörjningskrav på anhöriginvandrare.

– Malmö har under ett antal år bidragit mycket mer än andra kommuner så det är rimligt att andra kommuner som kan ha bättre förutsättningar nu får ta ett större ansvar. Malmö har ett allvarligt utanförskap i dag. Om Sverige ska lyckas med integrationen så är det inte Malmö just nu som ska ta ansvar för det. 


Så säger övriga partirepresentanter

Niels Paarup-Petersen, Centerpartiets gruppledare i Malmö:

"Vi kan diskutera om man ska kunna sätta krav på egen försörjning eller vissa krav på bostaden eller bostadsområdet när flyktingar vill bosätta sig själv i en kommun enligt Ebo. Men att förbjuda människor att bosätta sig i Malmö är inte en tanke vi står bakom."

"Om Malmö fullständigt vägrar ta emot flyktingar kommer kommun efter kommun i Sverige vägra ta emot flyktingar. Det hjälper inte Sverige att hantera den stora utmaningen det är att få folk som flytt integrerat i samhället med jobb och bostad. Och det är en utveckling som vi i Centerpartiet i Malmö inte kommer bidra till. Staten måste däremot få till en mer rimlig fördelning. Det är orimligt att en stad som Malmö, som tar emot över 2 000 asylsökande genom Ebo, också ska ta emot så många anvisade personer."

Roko Kursar, kommunstyrelseledamot för Liberalerna i Malmö:

"Vi kan inte ställa oss bakom ett helt flyktingstopp och vi har inga förslag i dagsläget om att helt skrota Ebo-lagen men det måste till en långsiktig förändring av Ebo- och anvisningslagen. Men vi är inte för ett flyktingstopp."

"Ingen kan förneka att Malmö har tagit ett oerhört stort ansvar i frågan och behöver avlastas. Men att vi på något sätt helt ska sluta ta ansvar, det ställer vi oss inte bakom. Det skickar fel signaler och är inte en långsiktig lösning. Men det är rimligt att Malmö på något sätt avlastas. För vi har tagit ett oproportionerligt stort ansvar."

Torsten Elofsson, ordförande för Kristdemokraterna i Malmö:

"När det gäller Ebo-lagen så har KD sedan flera år tillbaka argumenterat för att man borde slopa den, för den fungerar inte tillfredställande. När det gäller anvisningslagen tycker jag att Malmö har tagit en för stor andel och måste få en andhämtningspaus så att vi kan få kontroll på situationen." 

"Om man ser över tid har Ebo gjort att det varit en ganska stor tillströmning av asylsökande med uppehållstillstånd som har sökt sig till Malmö, vilket är helt naturligt. Man har anhöriga och landsmän här och söker sig då hit. Men det gör att man får en tillströmning som Malmö som kommun faktiskt inte mäktar med i nuläget. Vi behöver en bättre fördelning."

Nils Karlsson, kommunalråd för Miljöpartiet i Malmö:

"Jag tycker att det är rimligt att hela det svenska flyktingmottagandet sker som en enhet, att man inte behandlar Ebo, där den asylsökande själv ordnar sitt boende, och Abo, migrationsverkets anläggningsboenden, som två olika system med skilda köer och förutsättningar. Om ambitionen är en jämnare fördelning av mottagandet så måste Ebo räknas bort från Abo." 

"Det är rimligt att Malmös ganska stora mottagande av nyanlända som kommit via Ebo, cirka 4 000, faktiskt räknas som en del i flyktingmottagandet. Ebo-lagen håller på att ses över. Miljöpartiet ställer sig inte bakom ett flyktingstopp."

Magnus Olsson, oppositionskommunalråd för Sverigedemokraterna i Malmö:

”De förslag som nu lyfts fram av S i Malmö kallades bara för några veckor sedan för rasism och att de inte var möjliga att genomföra. Nu är det plötsligt annat ljud i skällan och det är givetvis positivt för Malmö. Det är lika tydligt att Katrin Stjernfeldt Jammeh är pressad av ett växande opinionsstöd hos Sverigedemokraterna och att hennes parti ska förlora makten i Malmö."

"Jag menar dock att vi behöver en invandringspaus under en lång tid framöver, om Katrin menar att pausen bara behövs under valåret 2018 återstår att se.”

Hanna Thomé, oppositionskommunalråd för Vänsterpartiet i Malmö:

"I en tid när rasismen vinner mark väljer kommunstyrelsens ordförande en förklaringsmodell som underblåser rasistiska strömmar. Flyktingar kostar pengar, det finns inga bostäder. Det är sant att vi har en stor bostadsbrist. Det beror inte på flyktingar utan på att samhället har misslyckats med att bygga bostäder. Men de verktyg som finns vill kommunledningen inte använda. De har sålt ut sju procent av allmännyttan i Malmö och nu ska de sluta köpa bostadsrätter".

"Kommunledningen har också sagt nej till ett kommunalt byggbolag som skulle kunna producera bostäder fort och har sålt ut kommunal byggbar mark. Att sedan föra debatten i riktningen att det är flyktingar som orsakar bristen är fel och oansvarigt. De som kommunplaceras i Malmö har uppehållstillstånd och samma rätt att vara i Sverige som alla andra." 

Katerin Mendez, fullmäktigeledamot för Feministiskt Initiativ i Malmö:

"Just nu håller Ebo-lagen på att ses över. Problemformuleringen i dag är att den skapar segregation och utanförskap. I dag framställs det som ett problem att människor, när de själva får bestämma, söker sig till det familjära, trygghet och gemenskap. Fi menar att det är institutionaliserad rasism som står i vägen för inkludering i det svenska samhället. Denna synvända menar vi är nödvändig för att öka de samhälliga insatserna för att motverka rasism och diskriminering och respektera människors rätt att bestämma över sina egna liv." 

"Vi kan inget annat än att beklaga Stjernfeldts uttalande. Dessutom befarar Fi att detta kommer att öppna upp för att fler kommuner vägrar ta ansvar. Det här är precis lika olyckligt som när vår så kallade feministiska regering argumenterade för att Sveriges stängda gränser skulle uppmana andra länder i Europa att ta ansvar. En logik som självklart inte ledde till önskad effekt - utan snarare till en kapplöpning mot botten."

Fakta

ANVISNINGSLAGEN

* Anvisningslagen innebär att det är obligatoriskt att ta emot flyktingar som blivit anvisade till kommunen. Lagen gäller från den 1 mars 2016.

* Mottagande av en flykting genom anvisning innebär att Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket anvisar personen för boende i en viss kommun. För dessa personer har kommunen ett ansvar att ha tillhandahålla bostad. Regeringen beslutar om antalet som ska omfattas av anvisningar samt länstal. 

* Syftet är att få alla kommuner att ta ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända, enligt regeringen. Förhoppningen är att nyanlända snabbare ska få flytta till en kommun, hitta jobb och komma in i samhället.

EBO-LAGEN

* Ebo-lagen infördes 1994 och innebär att den som är asylsökande och kan ordna sitt boende själv, inte behöver bo på flyktingförläggning under asyltiden. Den är i själva verket en klausul i lagen om mottagande av asylsökande.

* Därför väljer många asylsökande att flytta in hos släktingar och bekanta, framför allt till Malmö. 

* Ebo-lagen har dock fått kritik för att bidra till segregation och trångboddhet. Enligt Boverket riskerar Ebo att leda till trångboddhet som framför allt drabbar barn och att familjer tvingas flytta runt till olika bostäder.

Källa: Regeringen, Migrationsverket

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!