Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Hon försökte rädda de osynliga barnen

Göran Göransson (KD), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, ångrar att han inte slog larm om familjen. Foto: FRITZ SCHIBLI / EXPRESSEN/KVP
På huset fanns en låst grind när socialtjänsten kom fram. Foto: FRITZ SCHIBLI / KVP
Flera av fönstren runt fastigheten har murats igen. Foto: Fritz Schibli

Barnen isolerades av sina föräldrar under flera års tid utan att myndigheterna ingrep. Ystads kommun har inlett en internutredning om hur det kunde ske.

Nu kommer fler och fler berättelser om larm som aldrig fick gehör.

– Jag är glad att jag försökte men förtvivlad att jag inte lyckades, säger en tidigare rektor till barnen.

Fembarnsfamiljen i Ystads kommun tros mer eller mindre ha isolerat sig från yttervärlden i 19 års tid. Under den tiden har inget av barnen gått i svensk skola, trots att det råder skolplikt i Sverige.

I stället hävdade föräldrarna att de genom sitt arbete reste mycket utomlands och därför skrivit in barnen på en online-skola i USA. Ystads kommun godkände det under flera år.

Först när kommunen fick en ny skolchef förra året restes frågor om hur det verkligen stod till. Det visade sig att inget av barnen någonsin gått i skolan.

Fick aldrig se barnen

En kvinna som numera är rektor på en skola i en annan skånsk kommun, var tidigare rektor på den grundskola där Ystadsfamiljens barn borde ha gått enligt folkbokföringen, vilket även Sydsvenskan skrivit om.

Rektorn menar att hon slog larm om barnen redan för tio år sedan.

– Jag hade hört rykten om att det fanns barn där som var så stora att de borde gå på min skola. 

Ryktena gjorde att hon bjöd in familjen på ett möte. Officiellt för att reda ut hur föräldrarna tänkte lösa barnens skolgång – inofficiellt för att hon ville få en skymt av barnen, som hon då bara hade hört talas om.

– Jag ville kunna bekräfta eller dementera det här ryktet och därför ville jag att barnen skulle följa med, så att jag fick se dem.

Paret tros ha isolerat sina barn under flera år. Foto: FRITZ SCHIBLI

Till rektorns besvikelse var det dock bara mamman och en anhörig till henne som dök upp.

– Båda två var mycket vältaliga och interagerande. Jag märkte inga vanföreställningar eller udda verklighetsuppfattning. De kändes samarbetsvilliga. Trots att jag hade haft misstankar innan var det inget i deras beteende som kändes oroväckande. 

Hon fick precis som andra myndigheter höra historien om att föräldrarna var egenföretagare som reste runt mycket, och en skolpliktsbevakning lämnades över till skolförvaltningen.

”Sprickfri fasad”

Efter det ringde hon till BVC för att få reda på mer om barnen – utan resultat, vården hänvisade till sekretess. Hon skickade även en begäran till den friskola där äldste sonen skulle ha gått årskurs ett.

– Jag fick mycket knapphändiga uppgifter där det framför allt stod att han hade mycket hög frånvaro.

Vid tillfällen åkte hon till och med förbi huset där de bodde – men inte heller det gav resultat.

– Jag ville se om jag kunde få någon glimt av barnen eller något tecken på att de fanns där och om de verkade friska och må bra. 

Hon berättar att hon under en tid hade upprepad kontakt med socialförvaltningen och en socialsekreterare som skolan sedan tidigare hade gott samarbete med.

– Jag ville att socialen skulle göra hembesök men som tjänsteman kände jag inte att jag hade nog med underlag att göra en orosanmälan. Fasaden var sprickfri. Men baserat på mina samtal med socialförvaltningen önskar jag att man hade gjort en orosanmälan eller tjänstenotering där. 

”Vill be barnen om förlåtelse”

Hon fortsatte kalla barnen till skolstart vid varje nytt läsår – men de dök aldrig upp, och hon antog att kommunen godkänt onlineskolan.

– När jag läste nyhetsartikeln tänkte jag ”gud det här känner jag igen”, det var samma familj jag slagit larm om redan för tio år sedan. 

Under måndagen slog nyheten om Ystadfamiljen ner. Då blev det bekräftat att hennes misstankar hade varit befogade. 

– Det är skönt att det har hänt något nu men jag hade aldrig kunnat förlåta mig själv om jag inte hade gjort något och detta hade uppdagats. Jag är glad att jag försökte men förtvivlad att jag inte lyckades.

Hon hörde av sig till Ystad kommun och berättade om sina upplevelser samt erbjöd sin hjälp i granskningen av ärendet.

– Jag kan inte låta bli att tänka att barnen kommer vakna upp, förstå vad de har varit med om och då kanske frågar sig ”varför gjorde ingen något?”. Så någonstans vill man både be barnen om förlåtelse och berätta att man försökte, säger rektorn samtidigt som rösten spricker. 

Enligt SVT Nyheter ska även andra personer under årens lopp ha slagit larm till kommunen - utan att det vidtagits åtgärder.

Bland de som ska ha slagit larm finns en lärare som flera gånger under åren försökte uppmärksamma kommunen på barnens situation, rapporterar SVT Nyheter.

Kvällsposten har talat med skolans nuvarande rektor om uppgifterna. Hon har varit rektor i fem år och väljer att hänvisa till sin förvaltningschef.

En annan person uppger att det funnits en rädsla för att öppet tala om misstankarna mot familjen.

– Det blir väldigt utlämnande att vara en person som lägger näsan i blöt.

Den tidigare utbildningschefen hävdar att hon personligen aldrig nåtts av några larm att allt inte stod rätt till med familjen.

Startar internutredning

Efter uppmärksamheten har kommunen nu bestämt att starta en internutredning - som bland annat ska granska om det verkligen kommit in orosanmälningar från allmänheten och varför man i så fall inte agerat på dem.

Skolinspektionen har krävt svar på flera frågor om barnen som isolerades I Ystad kommun.

Inspektionen vill bland annat ha svar på vad kommunen har gjort tidigare när det gäller hanteringen av barnens skolplikt – och vad man gör just nu.

– Det här är ett extremt fall, har Skolinspektionens enhetschef Elizabeth Malmstedt sagt till Kvällsposten.

Omhändertagna

I dag är fyra av barnen omhändertagna enligt LVU-lagen och placerade på HVB-hem utanför Skåne. Föräldrarnas kontakt med barnen har begränsats till fem minuter på telefon varannan vecka. Det femte barnet har nått myndig ålder och har fortsatt att leva med föräldrarna.

Christer Olofsson, förvaltningschef för kultur- och utbildningsförvaltningen erkänner att kommunen gjort fel. Foto: FRITZ SCHIBLI / EXPRESSEN/KVP

Efter händelsen har många frågat sig hur myndigheterna gång efter annan kunde säga ja till föräldrarnas begäran om att barnen skulle slippa gå i svensk skola. 

– Det är bara att erkänna och lägga sig platt. Vi har gjort fel, har Christer Olofsson, förvaltningschef för kultur- och utbildningsförvaltningen i Ystad, tidigare sagt till Kvällsposten.

Nuvarande ordföranden ordföranden i barn- och utbildningsnämnden, Göran Göransson, har samtidigt berättat att han ofta hörde rykten om att allt inte stod rätt till med familjen.

– Men på den tiden hade jag en annan roll i kommunen och jag var rädd att lägga mig i något jag inte hade med att göra. Jag utgick också från att det fanns professionella medarbetare i kommunen. Nu efteråt kan jag ångra att jag inte lyfte frågan långt tidigare, har han sagt till Kvällsposten.