Fartyg på grund kan läcka ut tjockolja

Foto: Karl Nilsson

KALMAR. Ett mindre containerfartyg med nio besättningsmän ombord tog i natt in stora mängder vatten och har gått på grund norr om Ölandsbron.

Arbetet med att läktra över innehållet i fartygets oljetankar kustbevakningens miljöfartyg har stött på problem.

– Tjockoljan har kylts ned. Den måste hålla minst 60 grader för att kunna pumpas över, säger Gunnar Persson på Kustbevakningens ledningscentral i Göteborg.

Ett containerfartyg med nio besättningsmän ombord tog natten till torsdagen in stora mängder vatten efter att ha gått på grund i Kalmarsund.

Det har inte varit lätt att läktra över innehållet i fartygets oljetankar till ett miljöfartyg. Då både maskinrummet och ett av lastrummen är vattenfyllda är det svårt att finna anslutningspunkter till bränsletankarna.

– Till råga på allt är vi inte säkra på hur stabilt fartyget, med allt vatten, är. Det ligger för ankar med kölen en halvmeter ovanför sandbanken.

Sjöräddningen fick larmet klockan 03.10 och enheter från Kalmar, helikoptrar från Ronneby och Visby samt en lotsbåt skickades ut. Fartyget dirigerades till ett grundområde där det säkrades under natten.

– Vi har också lagt ut länsar runt haveristen, säger Lina Mårtensson, vakthavande befäl vid kustbevakningen.

Evakuerade

– Sex besättningsmän har evakuerats medan befälhavaren, maskinchefen, en matros samt lotsen har valt att stanna kvar ombord, säger Mats Ringman, räddningsledare på Sjö- och flygräddningscentralen.

En fartygsinspektör från transportstyrelsen är på plats för att bedöma situationen och avgöra hur räddningsarbetet ska fortsätta. Alternativen är att sänka fartyget så att det står stadigare på grund eller bogsera in henne till hamn i Kalmar. Inget av alternativen saknar risker.

Haveristen, inhyrd av Transatlantic från ett tyskt rederi, står på en sandbank vid Krongrundet någon sjömil norr om Ölandsbron. Därmed riskerar hon inte att sjunka

– Det är hål i dubbelskrovet, så det finns en risk att det läcker ut olja. Men det är uteslutet att fartyget sjunker helt eftersom det bara är fem till sex meter djupt, däremot kan fartyget alltid kantra, säger Gunnar Persson.

Kustbevakningsflyget fortsätter att göra överflygningar.

80 ton tjockolja

En rad åtgärder sattes in för att begränsa risken för oljeskador. Någon av fartygets bränsletankar – den ena med tjockolja, den andra med dieselolja – har sprungit läck och i farkosten finns mängder med oljeblandat vatten.

I fartyget finns cirka 80 ton tjockolja och 20 ton dieselolja. Tjockoljan används under reguljär drift, dieseloljan vid manövrar i exempelvis hamnar där motorerna måste reagerar snabbare.

Felmanövrering

Två andra miljöfartyg, KBV 002 från Visby och KBV 202 från Simrishamn, är på väg till Kalmarsund.

Orsaken till grundstötningen är troligen en felmanövrering då handelsfartyget Trans Agila gick på fel sida om en prick vid Krongrundet norr om Ölandsbron.

Fartyget ägs av rederiet Transatlantic och är Antiguaflaggad.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!