Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Farlig tarmbakterie sprids på sjukhus

En farlig tarmbakterie har fått spridning på danska sjukhus. Under 2018 drabbades 525 patienter. Samma bakterie sprids på svenska sjukhus.

– Problemet är att vi har mycket få antibiotika som vi kan använda, säger Robert Skov, koordinator för antibiotikaresistens hos danska Statens Serum Institut till BT.

Utveckling i Danmark liknar den i Sverige. VRE, eller vancomycinresistenta enterokocker vilket är bakteriens fullständiga namn, har under senare år blivit allt vanligare på sjukhus. Det är en tarmbakterie.

– Det är en mycket problematisk infektion eftersom den drabbar mycket sjuka patienter till exempel de som vårdas på intensiven eller som har svagt immunförsvar, säger Robert Skov till tidningen.

Antibiotika biter inte

VRE är resistent mot mot antibiotikan vankomycin som normalt kan slå ut svåra infektioner.

Smittan sprids bland annat när patienter flyttas från olika avdelningar på sjukhus. Svenska Folkhälsomyndigheten har en detaljerad information om VRE på sin hemsida och skriver bland annat att om smittan finns hos en patient kan den lätt spridas inom sjukhuset av dåligt rengjorda kläder eller händer som inte är tillräckligt rena.

– Det är ett problem som blir allt, större, säger Robert Skov.

I Danmark rapporterades under 2018 att 525 personer smittats. I Sverige drabbades under 2018 något färre, 444 personer.

Lösningen är bland annat striktare rutiner för hygien på sjukhus men Robert Skov anser att danska myndigheter måste upprätta en plan för hur man ska komma tillrätta med spridningen.

En person kan bära på VRE utan att ha symptom vilket underlättar spridningen. Bakterien är vanligt hos slaktdjur i Europa vilket Folkhälsomyndigheten anger som ett skäl till att EU förbjudit djurhållare att använda ett visst antibiotika eftersom det har stora likheter med just vankomycin.