Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Fardous blev av med jobbet – tog inte i hand

Den som vill jobba på Kunskapsskolan Helsingborg måste ställa upp på skolans värdegrund om jämställdhet och allas lika värde.
Foto: Ronny Johannesson
Lärarvikarien Fardous El-Sakka i Helsingborg får inte mer jobb på Kunskapsskolan. Nu har hon anmält skolan till Diskrimineringsombudsmannen.
Foto: Privat
Rektor Lidija Münchmeyer på Kunskapsskolan Helsingborg tycker inte att hon som arbetsgivare har gjort fel.
Foto: Privat

Lärarvikarien Fardous El-Sakka i Helsingborg ville inte skaka hand med sina manliga kolleger. En av dem tog illa upp och berättade för rektorn som kallade vikarien till samtal – och nu får hon inte jobba på den skolan.

Fardous känner sig fel bemött och har anmält Kunskapsskolan Helsingborg till Diskrimineringsombudsmannen.

Fardous El-Sakka är 20 år gammal, läser på universitet och hoppar samtidigt in som lärare genom en vikarieförmedling. I slutet av augusti skulle hon arbeta på Kunskapsskolan Helsingborg, där hon även hade varit tidigare.

Flera manliga lärare räckte fram handen för att hälsa på henne – men Fardous, som är muslim, valde av religiösa skäl att i stället lägga handen på hjärtat och böja sig fram. En av männen tog illa upp och gick in och klagade hos rektorn, Lidija Münchmeyer.

– Han kände sig oerhört diskriminerad av henne, säger Lidija Münchmeyer.

– Jag kallade in Fardous och hon bekräftade det som han hade berättat. Detta är en skola som inte gör någon skillnad på människor eller behandlar personer olika. Det är vad vi förespråkar för våra elever och så måste vi i personalen också agera själva.

"Han tog väldigt illa vid sig"

Rektor förklarade för Fardous att hon var tvungen att ställa sig bakom grundskolans värdegrund om hon ville arbeta som vikarie på Kunskapsskolan.

Värdegrunden talar bland annat om jämställdhet mellan könen och att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning.

– Hennes svar var att hon reste sig upp och sa "då går jag nu", berättar Lidija Münchmeyer.

– Är det någon som är diskriminerad och illa behandlad här så är det medarbetaren som hon inte ville ta i hand. Han tog väldigt illa vid sig och gjorde rätt som gick in till sin chef. Jag känner inte att vi har brustit i vår hantering av det här ärendet.

Eftersom Fardous är medlem i fackförbundet Unionen har Diskrimineringsombudsmannen beslutat att inte ta upp anmälan. Den typen av problem hon råkat ut för ska i första hand hanteras av den fackliga organisationen.

Men om facket inte skulle ställa upp för Fardous har hon möjlighet att komma in med en ny anmälan, meddelar DO.

Väntar besked från facket

Fardous El-Sakka säger till Kvällsposten att hon helst inte vill uttala sig om saken eftersom facket Unionen ännu inte har gett besked om vad de ska göra och hur de ska hantera ärendet

– Jag väntar på besked om vad de ska göra. Därför vill jag vänta med att säga något mer tills jag har något att berätta, säger hon.

Fardous El-Sakka har dock inte något emot att tidningen skriver om fallet, eller publicerar hennes namn.


Följ Kvällsposten på Facebook och Twitter – där kan du diskutera och kommentera alla våra artiklar!​

Hälsningsproblem är återkommande hos DO

Tre gånger har Diskrimineringsombudsmannen tagit beslut i ärenden som rör personer som vägrat ta i hand och som fått problem efter det. Det hände i Älmhult, Malmö och Kristianstad.

Två av fallen fördes till rättegång – och slutade helt olika. Det tredje avvisades.


■ Det första fallet inträffade i Älmhult 2006. En man besökte ett företag för att diskutera en praktikplats. Vid besöket avböjde mannen att skaka hand med den kvinnliga vd:n och hälsade i stället genom att lägga handen mot sitt bröst.

Mannen fick ingen praktikplats på företaget. Enligt företaget fick mannen inte praktikplatsen för att han saknade rätt kompetens. Men enligt Arbetsförmedlingen berodde det på mannens vägran att ta i hand. Han stängdes av och förlorade sin försörjning.

Tingsrätten slog fast att det var diskriminering när arbetsförmedlingen stängde av honom. Han fick 60 000 kronor i skadestånd.

■ Det andra fallet är från 2013 och gällde en kvinna som inte fick vård på en specialistmottagning i Malmö för att hon inte ville ta läkaren i hand. Läkaren läxade upp kvinnan och vägrade sedan att genomföra undersökningen.

Tingsrätten gav kvinnan rätt, men hovrätten ansåg inte att diskriminering hade bevisats och friade. Fallet är överklagat av DO och väntar på prövningstillstånd i Högsta domstolen.

■ Det tredje ärendet gick aldrig till domstol. Det gällde en man som 2016 sökte jobb på ett integrationsboende i Kristianstad men där rekryteringen avbröts när han berättade att han inte skakar hand med kvinnor.

Men det visade sig även att det fanns arbetsuppgifter som mannen helt enkelt inte skulle kunnat utföra – som att fysiskt trösta eller tillrättavisa boende. DO bedömde att företagets krav på att en integrationshandläggare ska kunna beröra boende oavsett kön framstod som godtagbart.

Ärendet gick därför aldrig till domstol.