Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Fall av mässling har konstaterats i Skåne

En kvinna med mässling vårdas just nu på sjukhus i Skåne. 

Kvinnan har drabbats av smittan utomlands, men vistats i både Malmö och Helsingborg den senaste tiden. 

Region Skåne skriver i ett pressmeddelande att smittspårning har påbörjats enligt rutiner.

Det innebär bland annat att sjukvården försöker kartlägga hur den smittade har drabbats.

– Smittspårning gör man genom att försöka kartlägga var personen smittats och vem som kan ha utsatts eller exponerats för smittan, säger Birgitta Holmgren, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Skåne.

Ovanligt med större spridning

Även om enstaka personer drabbas av mässling och för med sig smittan till Sverige är det ovanligt att sjukdomen sprids. 

Enligt Region Skånes statistik drabbades tre personer av smittan förra året.

– Mässling är väldigt ovanligt faktiskt, det cirkulerar inte i Sverige vanligtvis. Oftast har man drabbats utomlands och kommer hem och i vissa fall kan det förekomma vidare spridning till ett fåtal personer. Men chansen att det blir en spridning i Sverige är låg, säger Birgitta Holmgren.

Främst beror det låga spridningsrisken på att vi har ett starkt vaccinationsskydd i Sverige, berättar Birgitta Holmgren. 

– Det bästa om man tror sig ha drabbats är att kontakta 1177 eller en vårdcentral. Då kan man få råd och det görs en bedömning av symptomen och var man ska söka vård, säger hon.

Mässling

Mässling startar med feber, snuva, ögonirritation och torrhosta. Efter några dagar tillkommer ett storfläckigt utslag som börjar i ansiktet och sprider sig till övriga kroppen. Man brukar känna sig ordentligt sjuk.

 

De flesta i Sverige är immuna mot mässling. Den som är immun kan varken bli sjuk eller sprida smittan vidare. Den som har haft mässling eller som är vaccinerad med två doser har ett livslångt skydd. Mässlingvaccination med två doser ingår i barnvaccinationsprogrammet sedan 1982. Första dosen ges vid 18 månaders ålder.

 

Personer som är födda på 1960- och 1970-talen har varierande immunitet. En del kan ha undgått sjukdomen eller enbart fått en dos vaccin. Den som är född 1981 eller senare har i de allra flesta fall fått två doser. Personer födda före 1960 har med stor sannolikhet haft sjukdomen och är immuna.

 

Källa: Region Skåne