Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Skyddsombuden: Lärare kan ha dött av stress

Följ senaste nytt i Expressen TV – vi sänder direkt mellan 07 och 23 varje vardag och mellan 11 och 20 på helger.
Skyddsombud på Högskolan i Halmstad har gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket. Detta efter att en högskolelärare dog efter en period av mycket hög arbetsbelastning.
Foto: MAGNUS HALLGREN / DN TT NYHETSBYRÅN
Den avlidne läraren arbetade på Högskolan i Halmstad.
Foto: JENNIFER LARSSON / HÖGSKOLAN I HALMSTAD

En lärare i Halmstad kan ha dött på grund av hög arbetsbelastning, enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket, gjord av två skyddsombud.

Maria Jingsäter som är HR-chef på Högskolan i Halmstad menar att de tillsammans med skyddsombuden har granskat händelsen sedan juni.

– Som jag tolkat det vill de nu att vi utreder om arbetsbelastningen har orsakat dödsfallet och det kan vi som arbetsgivare inte svara på, säger hon.

Skyddsombuden på Högskolan i Halmstad menar att orsakerna till högskolelärarens död kan ha varit stress och en alltför hög arbetsbelastning. Ombuden har nu vänt sig till Arbetsmiljöverket genom en så kallad 6:6a-anmälan. Där betonas att det finns många frågetecken om hur lärarens arbetssituation såg ut. 

Medarbetarna på Högskolan i Halmstad ska redan i en medarbetarundersökning 2020 ha definierat arbetsbelastningen som hög. I anmälan framgår att arbetsmiljöarbetet på Högskolan i Halmstad redan sedan tidigare varit otillfredsställande och skyddsombuden ser ”mycket allvarligt” på ledningens brist på agerande i frågan.

Högskolan i Halmstads HR-chef Maria Jingsäter menar att medarbetarenkäten från 2020 visade på en relativt hög arbetsbelastning för skolans personal. 

– Arbetsbelastningen är något vi har tittat på mycket. Vi rekryterar hela tiden för att få in fler medarbetare, säger hon.

Flera varningssignaler

Skyddsombuden ifrågasätter varför skolledningen inte gjorde en bättre riskbedömning av situationen för den nu avlidne läraren. I anmälan listas en rad varningssignaler som organisationen borde ha fångat upp:

Läraren hade sista läseperioden (april-juni) fyra kurser, varav två väldigt omfattande. Den avlidnes tjänsteplanering var under april och maj månad 178 procent. Skyddsombuden menar dock att lärarens faktiska arbetsbelastning maj månad uppgick till så mycket som 300 procent. 

Maria Jingsäter som är HR-chef på Högskolan i Halmstad kan inte uttala sig om det enskilda fallet. 

– Men generellt har lärare årsarbetstid, de är inte schemalagda. Den enskilda ansvarar för att fördela arbetstiden över året, säger hon.

Läraren signalerade flera gånger till både sina kolleger och studenter att han hade det väldigt stressigt och inte mådde bra. 

Därtill hade den nu avlidne läraren tidigare haft problem med, och opererats för hjärtproblem. Han hade även andra hälsoproblem, något som arbetsgivaren borde tagit med i riskbedömningen, menar skyddsombuden.

HR-chefen Maria Jingsäter fick personligen inga indikationer från den nu avlidne medarbetaren att hans arbetsbelastning var för stor. 

– Vi ser självklart väldigt allvarligt på händelsen och jobbar nu med en granskning för att se om det finns lärdomar att dra och eventuella åtgärder att vidta angående arbetsbelastning och arbetsmiljö, säger hon.

Skolledningen kritiseras

3,5 månader före den inskickade 6:6:a-anmälan mejlade skyddsombuden högskolechefen och HR-chefen Maria Jingsäter på Högskolan i Halmstad angående ärendet, men ansåg att ledningens uppföljning har varit otillfredsställande. 

Maria Jingsäter hävdar dock att skolledningen har jobbat tätt ihop med skyddsombuden i ärendet ända sedan juni.

– Jag tror att skyddsombuden kan ha tyckt att det har gått för långsamt, säger Maria Jingsäter på Högskolan i Halmstad.

Skyddsombuden kräver nu att Högskolan i Halmstad utreder om dödsfallet var arbetsrelaterat och vilka åtgärder som behövs för att händelsen inte ska upprepas. De vill ha in ett svar från skolledningen senast 5 november. Om svaret inte har inkommit före 8 november så skriver de att de kan tvingas stoppa arbetet på Högskolan i Halmstad.

HR-chefen Maria Jingsäter menar skyddsombudens krav är orimliga. 

– Som jag tolkat det vill de nu att vi utreder om det var arbetsbelastningen som orsakade dödsfallet och det kan vi som arbetsgivare inte svara på. Det är en medicinsk fråga i allra högsta grad.