Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Experten: Skånes storgods har en unik historia

Foto: Olof Holmgren

Mats Olsson, som är professor på ekonomisk-historiska institutionen på Lunds universitet, förklarar bakgrunden till den skånska adelns stora del av EU-stödet. 

– Det finns en väldigt unik historia i Skåne med storgodsen och deras inflytande, berättar han. 

Flera skånska adliga släkter sticker ut i en sammanställning över de lantbrukare som får mest direktstöd av EU. 

Det har sin naturliga förklaring, också. 

160 stora gods i Skåne

Mats Olsson, som är professor på ekonomisk-historiska institutionen på Lunds universitet, förklarar:  

– Det grundar sig i att redan från dansk tid då Skåne hade stora privatägda gods medan övriga Sverige hade en stark tradition med självägande bönder. Därför hade det aldrig heller upplevts som ett nationellt problem i Sverige. 

– På 1800-talet antog många länder lagar som begränsade godsens möjligheter att expandera men inte Sverige. 

I Skåne fanns ungefär 160 stora gods - varav många i stället börja expandera. 

Sverige och England saknar friköpslag

I en process som pågått sedan 1800-talet avhyses arrendatorer av adel, varpå godsens egendrift blir ännu större. 

– Om man tar Björnstorps/Svenstorps som exempel brukade de cirka 100 hektar i början av 1800-talet och nu är de uppe i över 2 500 hektar. Och de har minskat från åtta till en arrendator senaste 20 åren. 

– Storgodsen sätter mer och mer mark under egen plog och får då också mer stöd från EU. Det har ett direkt samband. Det är Sverige och England som har valt att inte ha någon jordbruksreform och friköpslag för bönderna.