Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

EU-migranterna fick lämna kommunmöte

Efter bara en halvtimme tvingades åhörarna lämna fullmäktige i Malmö. Trots tillsägelse hade EU-migranterna applåderat inne i salen. Det tillåter inte reglerna. Foto: Claes Carlson
Polisen bevakade demonstrationen utanför rådhuset före fullmäktigesammanträdet. Foto: FRITZ SCHIBLI
Ilmar Reepalu tyckte inte att hans inställning till EU-migranternas krav påverkades av deras demonstration utanför rådhuset. Foto: FRITZ SCHIBLI
Migranternas svenska stödnätverk hade kallat samman sympatisörer över Facebook och delade ut flygblad vid demonstrationen. Foto: FRITZ SCHIBLI

Ordningsreglerna på fullmäktigemötet.

Foto: Claes Carlson

En stor grupp EU-migranter som satt med för att lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde i Malmö på torsdagen avvisades och fick lämna lokalen för att de applåderade – två gånger.

De bröt mot regeln att "meningsyttringar från åhörare ej är tillåtna".

EU-migranterna bor sedan mer än två veckor under en viadukt utanför stadshuset vid August Palms plats. De hade genom sitt svenska stödnätverk fått veta att Malmös kommunfullmäktige skulle sammanträda på torsdagen – och att deras situation skulle diskuteras.

Ledamoten Katerin Mendez (Fi) hade ställt en så kallad enkel fråga om avhysningen av migranterna från kåkstaden vid Industrigatan i början av november. En fråga som miljönämndens ordförande Carina Svensson (S) skulle besvara.

Demonstrerade utanför rådhuset

Före sammanträdet demonstrerade ett 40-tal EU-migranter utanför ingången till rådhuset på Stortorget med bland annat plakat om allas rätt till bostad. Stödnätverket delade samtidigt ut flygblad med texten "Stöd romernas kamp".

Men Malmös förre starke man Ilmar Reepalu (S) tog inte intryck av demonstranternas budskap.

– Samma regler gäller för de här människorna som för alla andra, sa han medan han parkerade sin cykel utanför rådhuset.

– Malmö stad måste vara tydlig med detta och jag tycker frågan har hanterats bra. De gör inget annat än jag skulle ha gjort. Jag kan bara tala för mig själv men jag tror inte att den här demonstrationen påverkar något.

Mötet började klockan 13 inne i rådhuset och redan en halvtimme senare tömdes salen på publik.

Därför tömdes kåkstaden

Då hade Carina Svensson förklarat att kåkstaden tömts av sanitära skäl och att de boende bland annat erbjudits biljett till hemlandet. Och Katerin Mendez hade fått applåder när hon gett sin första replik och sagt att Malmö nekar migranterna deras mänskliga rättigheter.

Mötesordföranden Kent Andersson (S) varnade åhörarna och sa att läktaren skulle tömmas om han hörde fler meningsyttringar därifrån.

När så Katerin Mendez fick applåder även för sin andra replik hade Kent Andersson fått nog.

– Okej, då stänger vi det här mötet för allmänheten, förklarade han – och de båda säkerhetsvakterna öppnade dörren och visade ut samtliga.

Flera åhörare som inte tillhörde gruppen migranter var upprörda och klagade till en väktare över att även de tvingats ut ur lokalen – men beslutet gällde alla.