Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En tredjedel av eleverna har indraget studiebidrag

Här är CSN:s krav på elever för studiebidrag
En tredjedel av alla elever på skolan har fått sitt studiebidrag indraget. Foto: SHUTTERSTOCK
Rektorn berättar att skolan arbetat aktivt för att höja närvaron. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Rektorn uppger att skolan arbetar hårt med att öka närvaron.

Ändå fick en tredjedel av skolans elever indraget studiebidrag förra året.

– Det beror på många saker, en misslyckad skolbakgrund, man kanske inte gått i svensk skola så länge, säger Marie-Charlotte Bäckström, rektor, till Smålandsposten.

Närvaron skiljer sig kraftigt åt mellan skolorna i Växjö. I botten på listan ligger Praktiska gymnasiet.

Förra läsåret hade cirka 30 procent av eleverna så låg frånvaro att studiebidraget drogs in.

– Vi är en skola med 80 till 85 procent introduktionselever, det vill säga elever som inte har fullständiga betyg med sig från grundskolan, säger rektor Marie-Charlotte Bäckström till Smålandsposten.

– Det beror på många saker, en misslyckad skolbakgrund, man kanske inte har gått i svensk skola så länge eller har föräldrar som inte förstår det svenska skolsystemet.

”Var inte lika snabba”

Rektorn berättar att skolan arbetat aktivt för att höja närvaron. Under vårterminen satsade skolan på att bygga nära relationer mellan elever och lärare. Och till en början var draget lyckat.

Frånvaron sjönk från 25 till 14 procent under de två första veckorna. 

Ändå ökade frånvaron jämfört med förgående läsår, från 16 procent till 30.

– Jag tror inte vi var lika snabba på att dra in studiebidraget då. Vi har känt att vi måste jobba från flera olika håll för att eleverna ska förstå värdet i att vara i skolan, förklarar Marie-Charlotte Bäckström för Smålandsposten.

Nöjd – trots att frånvaron sjunkit

Om en elev missar mer än fyra timmar vid upprepade tillfällen under en månad ska skolan rapportera frånvaron till CSN som kan dra in studiebidraget.

Det gör, enligt Marie-Charlotte Bäckström, att skolan sällan hinner varna elever, eftersom lektioner ofta är tre timmar långa.

Men trots att frånvaron sjunkit är rektorn nöjd med skolans arbete. Enligt henne finns ett stort engagemang hos hennes personal och ”väldigt mycket hjärna”