Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

En miljon kubikmeter vatten forsade ut

Den tio meter höga vallen brast och ensamt kvar står vattenkraftverket. Till höger det som återstår av vallen.Foto: Calle Bergendorff
Detta var en gång botten på den uppdämda sjön, för fem år sedan låg den under tio meter vatten. Fördämningsvallens kontur syns tydligt på kraftverksbyggnaden. För fem år sköljdes bron till Osby bort och allt nedströms dränktes av en miljon kubikmeter vatten.Foto: Calle Bergendorff
Mellan turbinhallen och tunneln där vattnet flödade fanns detta lilla utrymme. Under rummet fanns turbinen som snurrade 250 varv varv i minuten och drev axeln som en våning upp ledde till generatorn.Foto: Calle Bergendorff
Färdigsnurrat. Turbinhallen en våning upp.Foto: Calle Bergendorff
Under vallen, vid regleringsluckan, har dammen nästan blivit en egen biotop.Foto: Calle Bergendorff

I 57 år snurrade turbinen på och matade kraftnätet med elektricitet.

Men så en dag år 2010 gick något fel. En miljon kubikmeter vatten forsade på några ögonblick genom den brustna dammvallen.

I dag står Hästberga vattenkraftverk öde.

Kraftverket i Hästberga:

Byggår: 1953 med ombyggnation 1959

Ägare: Brittedals kraftproduktion AB

Turbintyp: Kaplan

Antal aggregat: 1

Fallhöjd: Tio meter

Effekt: 1,72 MW

Årsproduktion: 8,5 GWh per år

Källa: www.vattenkraft.info

Söndagen den 7 november ser några kanotister hur vattnet bryter genom kraftverksdammens vall. Bara minuter senare, klockan 12.55 brister den porösa vallen och över en miljon kubikmeter vatten forsar ut. På sin färd ner mot Hanöbukten tar vattenmassorna med sig en bro och skadar flera byggnader. Ingen människa får sätta livet till men en kvinna som hamnar i vattnet blir nedkyld och två män isoleras på en ö mitt i vattenmassorna.

Drygt 50 år tidigare har dammen höjt två meter men dammens bas har inte utökats, vilket ökat trycket på vallen. I en så kallad fördjupad dammsäkerhetsutvärdering från februari 2010, några månader innan haveriet, påtalas att dammen inte är stabil nog.

Enligt ägarnas egen haveriutredning var det ett elfel som orsakade katastrofen, när elen fallerade fungerade varken larm eller lucköppning. Och trots att rapporten från Statens haverikommission pekade på en rad brister i driften av verket som dragits med bristande underhåll och tillsyn beviljades ägarnas styrelse ansvarsfrihet.

Kvar efter den infrastukturella syndafloden stod kraftverksbyggnaden, nu isolerad som på en liten ö.

Helge å har numera letts om och den forna dammen är i dag en uttorkad slätt.

– Det ligger helt isolerat och helt övergivet, det finns ingen bebyggelse i närheten. Det är kusligt ensligt och det är svårt att förstå hur kraftverket kan ligga där mitt i ingenting. Men innan vallen rasade gick det faktiskt en väg ända fram till kraftverkets ståtliga entré, säger fotograf Calle Bergendorff.

I dag är byggnaden tömd på det mesta av värde och bit för bit återtar naturen området. Men byggnaden, rester av vallen och de gamla dammluckorna finns kvar. Och det har dryftats tankar om att på nytt få fart på hjulen.

– Kraftverkets ägare ser nog byggnaden mest som ett problem. Det har pratats om att bygga upp den igen och ta den i drift, men det får vi se hur det går med det, säger Calle Bergendorff.