Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Elev tog emot elaka kommentarer på nätet

Eleven fick meddelande på sociala medier. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Elevens föräldrar upptäckte att barnet fått elaka kommentarer – och blivit utfryst.

Nu tvingas skolan utreda händelsen – och vidta åtgärder.

Det var i våras som föräldrarna upptäckte att eleven fått flera elaka kommentarer på sociala medier. Enligt Skånska Dagbladet rör det sig om fyra händelser. 

En anmälan gjordes av vårdnadshavaren till Skolinspektionen, som utredde om skolan följt bestämmelserna om att motverka kränkande behandling. 

Enligt Skånska Dagbladet handlar det, utöver elaka meddelanden, att eleven kallats för nedsättande namn och blivit utfryst av klassens övriga elever. 

Skolan hävdar visserligen att eleven kränkts när nedsättande namn använts – men inte i två andra fall. 

Skolinspektionen väljer dock att slå ner på beslutet och hävdar att skolan bör vidta åtgärder så att samtliga uppgifter anmälan om att eleven kränkts på sociala medier utreds.