Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Elev fick inte rätt hjälp – Malmö tvingas betala 300 000

Eleven har inte fått det stöd den varit i behov av, anser Skolinspektionen.
Foto: Shutterstock

En elev på en skola i Malmö har inte fått det stöd eleven varit i behov av, anser Skolinspektionen.

Nu får Malmö kommun betala vite på 300 000 kronor som följd.

Anledningen är att skolan brustit i sina åtgärder – och även presenterat dem tre dagar för sent. 

Eleven i fråga har enligt skolans egen utredning vissa kognitiva svårigheter, vilken bland annat kan innebära svårigheter att lyssna eller komma ihåg vissa saker. 

Skolinspektionen har vid flera olika tillfällen krävt att Malmö stad ska sätta in extra stöd till eleven. Dels i december för två år sedan och dels i mars 2018. 

När Malmö stad redovisade sina åtgärder var Skolinspektionen inte helt nöjda och myndigheten hotade i maj förra året med vite på 300 000 kronor om Malmö stad inte kunde presentera tillräckliga åtgärder tre månader senare.

Visserligen medgav Skolinspektionen att det fanns en utredning kring elevens behov och ett åtgärdsprogram. 

Men åtgärderna var inte tillräckliga. 

”Eleven ges inte det särskilda stöd som denne är i behov av,” skriver Skolinspektionen.

Men skolan har inte heller lyckats redovisa åtgärderna i tid – utan den skriftliga redovisningen skickades till Skolinspektionen tre dagar för sent. 

Beslutet: 300 000 kronor i vite

Därför krävde Skolinspektionen ett vite på 300 000 kronor från Malmö stad. 

Förvaltningsrätten i Stockholm har därefter haft i uppdrag att avgöra om kommunen ska betala beloppet eller inte. 

Malmö stad har motsatt sig vitesbeloppet och hävdat att den aktuella skolan vidtagit tillräckliga åtgärder. I andra hand har Malmö stad menat att vitesbeloppet åtminstone bör sänkas eftersom skolan vidtog vissa åtgärder.

Men Förvaltningsrätten väljer att gå på Skolinspektionens linje. 

I sitt beslut skriver Förvaltningsrätten bland annat att Malmö stad inte till fullo har följt Skolinspektionens tidigare krav på åtgärder och extra stöd till den aktuella eleven. Dessutom har det stöd som satts in inte varit tillräckligt.