Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Efter avslöjandet om romani kris: ”Allvarligt rubbat förtroende”

Adam Hidestål, ansvarig avdelningschef på Kulturförvaltningen.
Foto: Andreas Rasmusson
Marian Wydow har varit avstängd från sitt arbete på RIKC sedan Kvällsposten inledde sin rapportering om romani kris.
Foto: Sanna Dolck / Malmö stad
I juni kunde Kvällsposten avslöja att Stefan Wydow, vice ordförande i Malmö stads romska råd, ledde en parallell rättegång rörande våldtäkt mot barn.
Foto: Jens Christian / KVP
I en romani kris som hölls i våras fick en man svära ed på att han inte våldtagit sin styvdotter. Kort därpå häktades han - och dömdes sedan - för våldtäkt mot barn.
Foto: Loka Kanarp
Det har varit en blåsig tid för Romskt informations- och kunskapscenter i Malmö.
Foto: JENS CHRISTIAN

Den utredning som Malmö stad startade till följd av Kvällspostens avslöjanden om romska rättegångar - romani kris - är nu klar.

Utredaren bekräftar att Malmö stads lokaler använts för att behandla parallella rättsskipningar och att det under möten uttryckts sådant som att den som blandar in polis kommer straffas. 

– Vi måste ju se över hela verksamhetens uppdrag och organisation. Det är jätteviktigt för oss just nu att jobba med att återupprätta förtroendet för verksamheten, säger Adam Hidestål, ansvarig avdelningschef på Kulturförvaltningen.

Det var i början av juni som Kvällsposten inledde en granskning av romani kris, det vill säga romsk rättsskipning, i Malmö. 

I reportagen framgick det att kommunala RIKC (Romskt informations- och kunskapscenter) används för att behandla romani kris-fall och att det i kommunens lokaler hålls möten där ”romsk lag” och romska straff diskuteras. Marian Wydow, kommunalt anställd för att jobba med inkludering på RIKC, har vid flertalet tillfällen deltagit i sådana möten. 

Hans bror Stefan Wydow, då vice ordförande i Malmö stads romska råd, medverkade under våren i en parallell rättegång rörande grov våldtäkt mot barn, där en man fått svära ed på att han är oskyldig. 

Till följd av Kvällspostens artikelserie tillsatte Malmö stad en extern utredning, och efter upphandling landade uppdraget på Moll Wendén Advokatbyrå. 

Uppdraget bestod i att utreda uppgifter som framkommit i ett flertal artiklar i Kvällsposten. Det handlar bland annat om huruvida kommunens lokaler använts för romani kris, om anställda varit involverade i romani kris och om det finns grund för arbetsrättsliga åtgärder. 

Varnas för att blanda in polis

Nu är utredningen klar. 

I den bekräftas det som Kvällsposten tidigare avslöjat: Att det upprepade gånger hållits möten i Malmö stads lokaler där det diskuterats romani kris-fall och straff i form av exempelvis böter.  

I utredningen är samtliga namn sekretessmarkerade, men det framgår ändå att utredaren menar att Marian Wydow, som anställd på kommunala RIKC, ”haft möjlighet att upplåta lokalerna till de informationsmöten där romani kris behandlats. Han har även själv deltagit vid dessa möten, vilket av allmänheten kan tolkas som att RIKC ställer sig bakom fenomenet romani kris och de beslut som fattas inom romani kris”.  

”Åtminstone vid ett tillfälle då han deltar förbjuds mottagarna av informationen att blanda in polisen och de varnas för att de kan bli straffade om de blandar in polisen. Detta trots att det förekommit skottlossning mellan släktmedlemmar. Förutom att agerandet kan utgöra ett övergrepp i rättssak, det vill säga att försöka hindra en person att anmäla brott, strider uppmaningen mot RIKC mål att inkludera romer i det svenska samhället.” 

”Fruktansvärt allvarligt”

Utredaren anser att agerandet åsamkat såväl RIKC som det romska rådet allvarlig skada, och att Malmö stads arbete i den romska frågan äventyrats. 

”Genom att missbruka sin ställning och uppmana romer att inte anmäla brott till polisen, anser jag att han på ett så allvarligt sätt rubbat kommunens förtroende för honom som anställd att ett avsked är lagligen grundat.”

– Det är väldigt upprörande. Jag tycker det är fruktansvärt allvarligt och förskräckligt att detta har hänt och vi kommer att agera på det. Vi ska ju bara ha ett rättssystem i det här landet. Parallella rättssystem är vi skarpt kritiska mot, oavsett på vilket sätt det förekommer, säger Adam Hidestål, ansvarig avdelningschef på Kulturförvaltningen.

”Måste se över hela verksamheten”

Marian Wydow har varit avstängd från sitt arbete sedan Kvällspostens inledande rapportering i början av juni. Adam Hidestål kan i dagsläget inte svara på om hans anställning kommer kunna återupptas. 

– Vi ser oerhört allvarligt på detta. Vi kommer att vidta arbetsrättsliga åtgärder, det är absolut säkert, men exakt hur det kommer se ut kan jag inte svara på nu, säger han.

Vad ska ni göra för att säkerställa att kommunens lokaler inte används på ett liknande sätt igen?

– Vi måste ju se över hela verksamhetens uppdrag och organisation. Det är jätteviktigt för oss just nu att jobba med att återupprätta förtroendet för verksamheten. Vi kan konstatera att vi behöver tydliggöra uppdraget. Det är uppenbart att vi måste ta tag i det med en gång. 

Är det okej att delta i romani kris på sin fritid, som tjänsteman på Malmö stad?

– Frågar du mig så tycker jag ju absolut inte att man ska vara delaktig i romani kris vare sig under arbetstid eller utanför. Är det på arbetstid så kan det få arbetsrättsliga konsekvenser. 

Men ni har inga principer kring om det sker utanför arbetstid?

– Vi har ju väldigt vitt omfattande yttrandefrihet och tryckfrihet som medborgare, och vi kanske inte kan hindra alla våra medarbetare att göra allt som vi inte vill på sin fritid. Men man kan ju fundera på om det kan vara förtroendeskadligt i vissa fall. 

I Helsingborg har man efter Kvällspostens rapportering informerat medarbetare om att det inte är förenligt att arbeta kommunalt med romsk inkludering och samtidigt delta i romani kris - ens på sin fritid.  

– Ja, och jag tror faktiskt att vi kommer uppnå liknande resultat här i Malmö, men jag vill inte gå händelserna i förväg. Men jag tycker själv att det som stod i den artikeln var högst rimligt, säger Adam Hidestål. 

I utredningen har det inte framkommit att några andra anställda än de av Kvällsposten namngivna personerna varit delaktiga i romani kris. 

LÄS MER:  Verkar inom parallellt romskt rättssystem - jobbar med inkludering för Malmö stad 

LÄS MER: Toppolitiker larmades om romsk rättegång redan i september

LÄS MER: Ny kommun utreder romska rättegångar 

TV: Toppolitiker larmades om romsk rättegång i september