Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Ygeman har lämnat Skånes elkonsumenter åt sitt öde

Louise Eklund (L), regionråd Region Skåne.
Foto: PRESSBILD
Anna Jähnke (M), regionråd Region Skåne.
Foto: PRESSBILD
Anders Ygeman (S), energiminister.
Foto: JESSICA GOW/TT

Skåne måste ges möjlighet till egen planerbar elproduktion, skriver Louise Eklund (L) och Anna Jähnke (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Socialdemokraterna och Miljöpartiets havererande energipolitik har lämnat djupa sår i Skånes elförsörjning. I fredags nådde elpriset nya prisrekord som berodde på kallare väder och lite vindproduktion. Sverige behövde då importera smutsig el från polsk kolkraft för att undvika strömavbrott. Situationen i Skåne innebär stora risker, i vissa avseenden uppfylls inte ens lagkraven. Men energiminister Anders Ygeman (S), fortsätter att förneka att Skåne ens lider av effekt- och kapacitetsbrist.

Situationen är liknande i Stockholm, men där satte Ygeman under hösten 2019 av alla nationella elberedskapsmedel för att förbättra förmågan till ö-drift. En åtgärd som samtidigt bidrar till att minska huvudstadens allvarliga kapacitetsbrist. Samtidigt fick Skåne ett taffligt och otillräckligt åtgärdspaket presenterat för sig som de sydsvenska elkonsumenterna själva fick betala för via höjda elnätsavgifter. Det är därmed svårt att skaka av sig känslan att regeringen, med Ygeman i spetsen, lämnat Skåne åt sitt eget öde. 

Skåne har under en längre tid haft omfattande problem med sin elförsörjning. Ett resultat av den låga produktionskapaciteten i södra Sverige tillsammans med en bristande överföringskapacitet från norr till söder. Detta förhindrar nyanslutningar av både produktion, infrastruktur, fastigheter och bostäder och slår hårt mot regional tillväxt. Vidare fortsätter sydsvenska elkonsumenter ha ett eftersatt elnät och Sveriges högsta elpriser. Periodvis har priset varit mer än tio gånger högre i söder än i norr. 

Bara de senaste veckorna har nya uppgifter kommit om att vid konkreta förfrågningar om investeringar i Skåne är svaret att kapacitet för anslutning saknas och kan hanteras tidigast om två till tre år. Industriföretag larmar att de kan tvingas flytta sin produktion på grund av det osäkra läget, om de inte redan gjort det. I ljuset av detta har Sydsvenska handelskammaren i ett öppet brev till energiministern vädjat till regeringen att inte stänga reaktorn i Ringhals vid årsskiftet som planerat. 

I en rapport som nyligen släpptes från Region Skåne framkommer även att Skåne inte heller har den beredskap som är helt nödvändig för att klara ett större elavbrott. Det skånska elsystemet riskerar därmed att helt slås ut under en längre tid vid en störning. Som det är nu saknas därmed förutsättningar för att uppfylla lagkrav om nöddrift och återuppbyggnad efter större elavbrott i södra Sverige. 

Detta är ytterligare ett hårt slag mot ett redan utsatt Skåne. 

Att vi vid ett större elavbrott inte har den nödvändiga kapaciteten att snabbt få i gång nätet igen kan få förödande konsekvenser. Det försätter både företagsproduktion och flera samhällssektorer för risk att helt eller delvis slås ut. Bara ett kortare avbrott kan leda till stora produktionsförluster och intäktsbortfall för företag. Viktiga samhällssektorer, som vård och omsorg, riskerar att inte kunna bedriva sina verksamheter.

För återuppbyggnad efter ett avbrott i Skåne är Svenska kraftnäts strategi att starta stamnätets elförsörjning norrifrån. Detta tar tid. 

Det hela visar på betydelsen av att Skåne ges möjlighet till egen planerbar elproduktion. Tidigare fanns den här beredskapen vid Öresundsverket. Det säger sig själv att när man stänger 450 megawatt så blir det en klar försämring, inte minst vad gäller förmågan till ö-drift. Bristen på en sådan förmåga ger skäl till ökad oro och är ett ytterligare bevis på att regeringen håller på att försätta Skåne i en djup elkris.

Värt att repetera är att det finns nationella elberedskapsmedel avsedda för hela landets energiförsörjning men Ygeman satsar alla dessa medel för insatser i Stockholm. Samtidigt står Skåne helt utan beredskap och uppfyller därmed inte de lagkrav som finns uppställda.

Vi står inför problem som inte går att lösa med dyra och temporära avtal med elnätsägare. Skånes konkurrenskraft hotas, företag vågar inte investera här. Arbetstillfällen hotas till följd av regeringens bristfälliga handlingsförmåga.   

Att trygga Skånes och hela landets elförsörjning kommer med ministerposten, Anders Ygeman (S). Det är dags att ta vår sydsvenska verklighet på allvar.   


Louise Eklund (L)

Regionråd Region Skåne 


Anna Jähnke (M)

Regionråd Region Skåne