Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Widman borde bli Europas man i Bryssel

Allan Widman (L), riksdagsledamot och kandidat till EU-parlamentet.
Foto: NAINA HELEN JAMA/TT
Torkild Strandberg (L), kommunstyrelseordförande i Landskrona.
Foto: ANNIKA PERSSON
Foto: PRESSBILD
Louise Eklund (L), regionråd i Region Skåne.
Foto: MARTIN CEIJE HEGARDT

Allan Widman (L) skulle göra ett ypperligt arbete i Bryssel, skriver flera ledande skånska liberaler.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I vår ska Sverige gå till val för att välja ledamöter till det europeiska parlamentet. Att det är ett viktigt val vi har framför oss står bortom allt tvivel. Aldrig förr har det europeiska samarbetet varit så hotat som nu. Ifrågasättandet av unionens existens kommer både inifrån och utifrån.


I EU ser vi hur den absoluta extremhögern mobiliserar för att få makt och inflytande. Utifrån upplever vi hur Ryssland i allt större utsträckning försöker påverka unionens riktning och systematiskt försöker undergräva och splittra det europeiska samarbetet.


Detta är mycket oroande.


För samtidigt som EU står under hot, behöver vi mer än någonsin det europeiska samarbetet. Vi märker detta extra tydligt i södra Sverige.


Skåne är i dag en inkörsport för mycket av den illegala handeln i Sverige. Det gäller vapen och narkotika, såväl som smuggelsprit och cigaretter. Även trafficking, handeln med människor, fortgår över gränsen. Konsekvenserna av dessa verksamheter ser vi i kriminella uppgörelser med skottlossningar och rena avrättningar. Speciellt Malmö och Helsingborg har varit hårt drabbade. Städerna har det senaste året haft flera mord och andra allvarliga skjutningar. Även narkotikahandeln ökar och föder i stor utsträckning de kriminella ligorna.


För att vända utvecklingen krävs förstärkta insatser vad gäller polis och tull. Men det är alldeles uppenbart att detta inte är problem som vi ensamma kan lösa i Skåne eller ens i Sverige. För det krävs samarbete över landets gränser. När brottslingarna rör sig över gränserna, måste poliserna också kunna göra det.


Vi behöver stärka EU:s rättssamarbete, skapa ett europeiskt FBI som kan bekämpa gränsöverskridande brottslighet och få på plats en europeisk åklagarmyndighet som kan utreda denna typ av internationella brott. Även det europeiska samarbetet vad gäller krisberedskap, civilförsvar och terrorismbekämpning ska stärkas.


Men vi behöver också politiker som med kraft kan bekämpa den organiserade brottsligheten och stärka det europeiska rättssamarbetet. Därför är det med stor glädje vi ser att Allan Widman är föreslagen att bli en av Liberalernas två toppkandidater i valet till Europaparlamentet.


Allan Widman är Sveriges i dag kanske mest ansedda försvarspolitiker. Som riksdagsledamot från Malmö och försvarspolitisk talesperson för Liberalerna är han en tydlig röst för ett stärkt försvar och ett utökat europeiskt samarbete för att bekämpa brott och terrorism. Med Widman får vi en person som kan driva på i frågor som rör Europas yttre gränser, för hur polis och tull bättre kan samarbeta för att skydda oss medborgare från den organiserade brottsligheten, och för hur vi kan bäst kan organisera oss i Europa för att möta hotet från Ryssland och extremhögern.


Detta är kompetenser som behövs mer än någonsin. För Skånes del skulle det vara helt avgörande att vi får en person på plats i Europaparlamentet som till fullo förstår vår regions särskilda utmaningar. För det går inte att blunda för att de förutsättningar som bygger handel och välstånd – öppna gränser med mycket rörlighet- också kan missbrukas.


För att friheten ska öka måste brotten minska, och fler människor kunna känna trygghet i vardagen. Ska detta bli verklighet krävs att vi får politiker på plats i Europas parlament som har kraft och erfarenhet att driva en politik som gör skillnad. Det behöver bli mer fokus på de stora problemen, de som inte kan lösas av medlemsländerna på egen hand. Hit hör definitivt den gränsöverskridande kriminaliteten.


Utifrån vårt perspektiv uppfyller Allan Widman samtliga dessa kriterier. Han är en person som med stor integritet, handlingskraft, och vilja har förmåga att ta sig an gränsöverskridande och internationella frågor. Widman skulle därmed vara en stor tillgång i det europeiska samarbetet. Inte bara för Skåne och Sverige utan, faktiskt, även för Europa i stort.


Torkild Strandberg (L)

Kommunstyrelsens ordförande i Landskrona


Pierre Månsson (L)

Kommunstyrelsens ordförande i Kristianstad


Maria Winberg Nordström (L)

Kommunalråd i Helsingborg


Louise Eklund (L)

Regionråd i från Malmö