Vuxna kan betala mer för sina studieförbundskurser

Folkbildningen är dessvärre, precis som andra delar av civilsamhället, utsatt för både bidragsbrott och infiltration av extremism, skriver moderaterna John Weinerhall och Viktor Wärnick.
Foto: SHUTTERSTOCK
John Weinerhall (M), riksdagsledamot i kulturutskottet.
Foto: RIKSDAGEN
Viktor Wärnick (M), kulturpolitisk talesperson.
Foto: RIKSDAGEN

Socialdemokraternas underlåtenhet att ta tag i fusk och extremism riskerar att urholka förtroendet för hela folkbildningen, skriver Viktor Wärnick (M) och John Weinerhall (M) i en replik.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Socialdemokraternas Lawen Redar och Frida Trollmyr anklagar i en debattartikel på Kvällsposten Debatt oss moderater för att urholka folkbildningen. I själva verket är det tvärtom. Socialdemokraternas underlåtenhet att ta tag i fusk och extremism riskerar att urholka förtroendet för hela folkbildningen.

Det stämmer att vi moderater gör andra prioriteringar i vår budget jämfört med regeringen. Vi satsar 200 miljoner mer än regeringen på idrott för unga i utsatta områden, 70 miljoner mer på ungas läsande och stärker kultur för unga i skolan med 30 miljoner genom den moderata reformen Skapande skola.

För oss är samhället alltid större än staten. Ett fritt och oberoende civilsamhälle är en grundsten i vårt svenska samhälle. Det för människor samman, bidrar till att goda normer och värderingar överförs mellan generationer och det stärker demokratin. Folkbildningen bidrar också till att minska utanförskap och den gör stora bildningsinsatser. Där är vi helt överens med Socialdemokraterna. Dock tror vi att vuxna, inte sällan bemedlade människor, kan betala mer för sina kurser i studieförbunden.

Folkbildningen är dessvärre, precis som andra delar av civilsamhället, utsatt för både bidragsbrott och infiltration av extremism. Där är Socialdemokraterna svaret skyldiga varför man inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att stävja fusket och säkra att odemokratiska krafter inte får del av skattemedel. Den nyligen genomförda granskningen som studieförbunden själva har gjort visar på mer än en miljon felaktigt rapporterade timmar, det vill säga att mer än en miljon studietimmar aldrig har ägt rum men ändå givits bidrag för. I reda pengar är det tiotals miljoner skattekronor som har fuskats bort. Mörkertalet är troligtvis också stort då studieförbunden har använt olika granskningsmetodik, man har använt olika timgränser och man har skilda förutsättningar att kunna samköra deltagardata. Nu krävs det krafttag mot fusket.

Vi moderater har länge krävt att en statlig myndighet både ska betala ut statsbidrag och granska folkbildningen. I dag granskar studieförbunden sig själva vilket troligtvis inte uppdagar allt fusk som sker. Vidare har vi också krävt nya och skärpta demokrativillkor – allt detta har Socialdemokraterna konsekvent röstat nej till i riksdagen. Vi har nu också lagt fram ett förslag till utskottsinitiativ i riksdagens kulturutskott om en oberoende granskning av studieförbunden. Om Socialdemokraterna också värnar folkbildningen välkomnar vi deras stöd till detta initiativ.


Viktor Wärnick (M)

Kulturpolitisk talesperson


John Weinerhall (M)

Riksdagsledamot i kulturutskottet