Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Vindkraft inkräktar på hav och land

Motståndet mot vindkraft håller jämn takt med utbyggnaden, skriver representanter för föreningen Färingtofta norra.
Foto: JENS CHRISTIAN
Bengt Halén, ordförande Färingtofta norra, ideell förening.
Foto: PRIVAT
Foto: PRIVAT

Vi föreslår inga lösningar på den elbrist som Centerns energipolitik medför, skriver Bengt Halén och Einar Fjellman i en replik till Malmöcentern.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Malmös centerpolitiker vill bygga vindkraft i Öresund ”som en självklar del av lösningen på elbristen i Malmö”. Vi har kritiserat förslaget och påpekat att den enorma utbyggnaden av vindkraft i Sverige är en central del av den energipolitik som lett till elbristen. I en replik skriver centerpolitikerna att ” det hade varit intressant att höra vilken lösning Färingtofta Norra föreslår”. Vi föreslår inga lösningar på den elbrist som Centerns energipolitik medför. Det är inte vårt jobb. Vår uppgift är att värna om människor, djur och natur så att vindkraft inte förstör livsmiljön för oss. Vårt förslag är att Centern i Malmö lägger ner planerna på vindkraft i Öresund. Vi har goda skäl för vår kritik. På några få år har landskap i hela Sverige genomgått en förvandling som i omfång och brutalitet saknar motstycke i vårt land. Den vindkraft som centerpolitikerna i Malmö tycker är så ”självklar” inkräktar i orörd fjällnatur, i Norrlands skogsland, på Västergötlands platåberg, i Bohusläns kustlandskap, på Österlen, på Öland och Gotland, överallt i landet där det råkar blåsa mer än 8 meter per sekund i medelvind.


Energimyndigheten har utpekat 313 områden som riksintresse för vindkraft. De upptar tillsammans en yta på cirka 7900 kvadratkilometer. Det är nästan tre gånger Blekinges yta. Där vill myndigheten att det byggs ny vindkraft, vad än närboende eller naturälskande stadsbor tycker. De flesta av medlemmarna i vår förening bor mitt i ett sådant område. Det har beskrivits som Skånes sista tysta område. Ingen mark- eller vattenplätt som är särskilt lämpad för vindkraft skonas. Myndigheten verkar emellertid nu ha på känn att medborgarna kommer att protestera och inte finna sig i en fortsatt storskalig ödeläggelse av natur och boendemiljö. Den arbetar därför tillsammans med Naturvårdsverket på en ”Strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. Miljömålsåtgärd 2018”. Det låter oförargligt men ingen som läser beskrivningen av denna åtgärd kan tveka om avsikten. Medborgarna skall en gång för alla förmås att gilla vindkraftutbyggnaden och inte sätta sig på tvären.  Det har under åren gjorts många försök i den vägen, både från stat, myndigheter och vindkraftexploatörer. Alltid förgäves – motståndet håller jämn takt med utbyggnaden. Det kommer centerpolitikerna i Malmö att erfara om de fortsätter driva planer på vindkraft på grundet Sjollen.


Bengt Halén

Ordförande Färingtofta norra, ideell förening

(En förening med intresseområde vindkraft, red. anm.)


Einar Fjellman

Adjungerad i styrelsen, Färingtofta norra