Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Vill Centern dra in stödet för Malmös mest utsatta?

Sedat Arif (S), kommunalråd i Malmö.Foto: JENS OHLSSON

Charlotte Bossens förslag skulle leda till en orimlig arbetsbelastning för förvaltningen, skriver Sedat Arif (S) i en replik.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Precis som Charlotte Bossen konstaterar på Kvällsposten Debatt är hemlösheten en av Malmös största utmaningar. De senaste åren är det antalet strukturellt hemlösa som ökat – personer utan social problematik som saknar ekonomiska förutsättningar att konkurrera på bostadsmarknaden. I första hand är hemlöshet så klart en stor påfrestning för den enskilde. I synnerhet gäller det de barn som drabbas. 

Men hemlösheten medför också stora kostnader för kommunen. Därför är det positivt att de åtgärder som kommunledningen vidtagit nu bär frukt. Enligt den senaste ekonomiska prognosen väntas kostnaderna för hemlöshet minska med 100 miljoner kronor jämfört med 2018. Jag har gett förvaltningen i uppdrag fortsätta utreda alternativa boendelösningar för att ytterligare minska kostnaderna.

 

På senare tid har det kommit ett antal domar i kammarrätten som skärpt rättspraxis gällande vem som har rätt till bistånd till boende genom socialtjänsten. Domarna har tydliggjort att strukturellt hemlösa inte kan räknas som en sådan målgrupp. Därför har arbetsmarknads- och socialförvaltningen reviderat sina interna vägledningsdokument för socialsekreterare. Jag har bett förvaltningen återkomma med en ekonomisk konsekvensanalys av förändringarna, men också av hur de barn som befinner sig i strukturell hemlöshet påverkas. Med en heltäckande bild av behoven kan vi politiker gå vidare och, tillsammans med frivilligorganisationer och andra aktörer, diskutera vilka insatser som krävs.

 

Vad avser kostnaderna för akutboenden redovisas redan antalet dygn för oss politiker i nämnden varje månad. Kostnaderna redovisas två gånger om året. Bossens förslag skulle leda till en orimlig arbetsbelastning för förvaltningen, som skulle tvingas ta fram detaljerad statistik kring vart och ett av de hundratals beslut om akutboenden som fattas varje månad. Min uppfattning är att detta är resurser som förvaltningen i stället bör använda till att hjälpa fler utsatta Malmöbor till ett eget boende och försörjning.

 

Bossen skriver i sin artikel att Centerpartiet aldrig kan acceptera att barn saknar varma kläder och tak över huvudet. Just det är dock vad som skulle bli konsekvensen av Centerpartiets faktiska röstande i nämnden. Där har man bifallit Moderaternas förslag om att ändra riktlinjerna för ekonomiskt bistånd så att färre utsatta Malmöbor skulle få stöd. Det är dags för Centerpartiet att bekänna färg: Vill man dra in stöd till Malmös mest utsatta – vilket också skulle drabba många barn – eller vill man vara en konstruktiv kraft för att bygga ett Malmö som håller ihop? 

 

Sedat Arif (S)

Kommunalråd i Malmö med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst