Vi röstar ja till SD:s förslag om ambulanssjukvård

Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande.
Foto: PRESSBILD
Gilbert Tribo (L), gruppledare i Region Skåne.
Foto: ANNIKA PERSSON
Annette Linander (C), grupppledare i Region Skåne.
Foto: JENS CHRISTIAN
Per Einarsson (KD), gruppledare i Region Skåne.
Foto: JENS CHRISTIAN

I valet 2018 lämnade de skånska väljarna ett tydligt besked. De ville få större möjligheter att själva välja vem som ska ge dem den vård de söker. Vårdens kvalitet beror lika lite på att den drivs i regionens egen regi som att årstiderna beror på glassförsäljningen, skriver Allians för Skåne.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Skåningen ska kunna räkna med att ambulansen kommer när man ringer. Den skånska ambulanssjukvården måste hålla hög kvalitet, oavsett om den bedrivs i offentlig eller i privat regi.


Det tidigare rödgröna styret i Region Skåne beslutade förra året, med stöd från Sverigedemokraterna, att ta tillbaka ambulansdistrikt 2 (Lund, Landskrona, Burlöv, Lomma, Landskrona med flera) i offentlig regi från och med den 1 februari 2020. 


Vi i Allians för Skåne motsatte oss beslutet. Samariten, som ansvarar för ambulansdistrikt 2, bedriver en kvalitativ verksamhet till ett lågt pris och med en nöjd personal. Det fanns alltså tvärtom goda skäl att förlänga och fördjupa samarbetet, inte att avveckla det. 


Vi vet från tidigare tillfällen att det är dyrt att återta ambulansdistrikt i egen regi, i ett distrikt ökade kostnaderna med 26 procent. Det är minst sagt en stor kostnadsutveckling i ett läge som redan är ansträngt. Det är inte heller så att insatstiderna blir bättre eller att personalen blir mer nöjd. Utvärderingar visar snarare på motsatsen. Vilket ger tydligare och starkare skäl till varför ambulansdistriktet bör ligga i privat regi.


I valet 2018 lämnade de skånska väljarna ett tydligt besked. De ville få större möjligheter att själva välja vem de ska gå till för att få den vård de behöver och en förbättrad sjukvård med kortare köer. Vi vill möta de skånska väljarnas efterfrågan.


Varje dag arbetar vi i Allians för Skåne för att förbättra den skånska sjukvården. Inte minst handlar det om att den skånska ambulanssjukvården ska hålla hög kvalitet. 


Därför är vi nöjda med att avtalet med Samariten om att sköta ambulanssjukvården i distrikt 2 förlängdes i början av året och nu gäller fram till februari 2021. Ännu nöjdare är vi över det faktum att andra partier äntligen börjar se fördelarna med att kunna ha ett bredare utbud av vårdgivare, med möjlighet att jämföra hur vården bedrivs för att kunna maximera kvaliteten och hålla nere kostnaderna.


Att bortse från ideologiska skygglappar och i stället fokusera på resultatet - det vill säga vem som kan leverera vård till bästa möjliga kvalitet och lägsta möjliga pris samtidigt som man upprätthåller en hög patientnöjdhet är ett mycket välkomnat inslag till den skånska sjukvårdsdebatten.


Den 5 september sammanträder regionstyrelsen för första gången efter sommaren. Inför detta sammanträde har Sverigedemokraterna lagt fram ett initiativärende som föreslår regionfullmäktige att upphandla ambulanssjukvården i distrikt 2. 


Vi i Allians för Skåne välkomnar detta besked. Det är ett besked som kommer att glädja många och förbättra tillvaron för de skånska patienterna. 


Till skillnad från de rödgröna tror inte vi i Allians för Skåne att det är driftformen som avgör vårdens kvalitet. Vårdens kvalitet beror lika lite på att den drivs i regionens egen regi som att årstiderna beror på glassförsäljningen.


Vi vill helt enkelt se en förbättrad ambulanssjukvård, då en förbättrad ambulanssjukvård kan patienterna få en snabbare och effektivare vård.


Därför kommer Allians för Skåne bifalla Sverigedemokraternas initiativärende gällande att initiera en upphandling av ambulanssjukvården i distrikt 2. 


Carl Johan Sonesson (M)

Regionstyrelsens ordförande 


Gilbert Tribo (L)

Gruppledare


Annette Linander (C)

Gruppledare                                                              


Per Einarsson (KD)

Gruppledare