Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Vi måste göra mer för kvinnors hälsa

Birte Sandberg (C), ordförande i primärvårdsnämnden Region Skåne.Foto: BENGT FLEMARK/REGION SKÅNE
Warda Fatih (C), ordförande för sjukhusstyrelsen Landskrona.Foto: JOHANNES HILLSTRÖM
Sofia Nilsson (C), riksdagsledamot Skåne läns norra och östra.Foto: PRESSBILD

Centerpartiet vill se ett utökat fokus på kvinnors hälsa för att vi på allvar ska kunna börja resan mot en mer jämställd vård, skriver Birte Sandberg, Warda Fatih och Sofia Nilsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Oktober är även känd som ”Månaden för ökad medvetenhet om bröstcancer” och är en tid då vi sätter kvinnors bröst och hälsa i fokus. Medan arbetet mot bröstcancer på många sätt under de senaste åren varit framgångsrikt, har månaderna med covid-19 tyvärr fört utvecklingen i fel riktning. När vi lyfter blicken och ser ut över andra cancerformer som drabbar kvinnor ser utsikten dessvärre än digrare ut, med ibland sent diagnostiserade besvär och långa köer som följd. Centerpartiet vill se ett utökat fokus på kvinnors hälsa för att vi på allvar ska kunna börja resan mot en mer jämställd vård. 

Under de senaste veckorna har oroväckande uppgifter kommit från sjukvården. Pandemins utbrott har lett till allt fler avbokade mammografibesök. Därutöver har väntetiderna till mammografi för de som önskar genomföra sitt besök ökat. Region Skåne är en av de regioner som uppger att man inte har klarat av att erbjuda de lagstadgade mammografiundersökningarna för kvinnor mellan 40 och 74 år. Enligt ordförande för den nationella arbetsgruppen för mammografi kommer detta leda till en högre dödlighet i bröstcancer framöver. Ytterligare ett orosmoment är att forskning kring covid-19 har prioriterats över både bröstcancer- och andra cancerprojekt. 

Sammantaget riskerar vi nu att se en återgång bland de fina resultat som gjorts inom bröstcancervården. Men trots pandemin måste ordinarie vård fortlöpa. Vi måste se till att vården har kapacitet att parallellt hantera såväl pandemin som ordinarie verksamheter. Detta för att de senaste decenniernas framgångar inte ska gå förlorade. 

Vi måste också bredda synen på kvinnors hälsa och inte begränsa det till att handla om bröstcancer. Det räcker med att stanna kvar inom cancerområdet för att se att vi har stora utmaningar att lösa innan vården kan bli fullt jämställd. Siffror från Regionala cancercentrum i samverkan visar att väntetiderna för många cancerbehandlingar är långa. Endast drygt 40 procent av de kvinnor som får kvinnorelaterade cancerdiagnoser får påbörjad vård i tid. För de som diagnostiserats med cancer i vulva är andelen så låg som 29 procent. Med ett mål på 90 procent är dessa siffror långt ifrån tillräckliga. 

Många kvinnor vittnar också om att de inte tas på allvar när de söker hjälp. De får höra att deras besvär beror på stress, när det senare kan visa sig vara allvarliga sjukdomar och åkommor som ligger bakom. Något som är mycket oroväckande då en tidig diagnostisering räddar liv. 

Att framsteg i kampen mot bröstcancer gjorts är självklart mycket viktigt, men långt ifrån nog. Vi måste fortsätta satsa på bröstcancervården och vi måste göra en ordentlig och bred satsning på kvinnors hälsa. Att det år 2020 fortfarande finns ojämlikheter mellan könen, både vad gäller hälsa och tillgång till vård, är inte acceptabelt. 

Under 2021 kommer Centerpartiet i en överenskommelse med Liberalerna och regeringen därför att satsa totalt 1,5 miljarder kronor på just kvinnors hälsa. Med dessa pengar måste vi se till att skillnaderna i vård mellan könen utjämnas och försvinner, så att en kvinna kan förvänta sig samma bemötande och behandling som en man. 

Tydliga satsningar på vården i stort kommer också att göras. Väntetiderna och köerna för cancerbehandlingar måste kortas och primärvården som spelar en viktig roll när det gäller cancerdiagnoser måste stärkas. 70 procent av de personer som får en cancerdiagnos söker nämligen initialt vård på sin vårdcentral för sina besvär. Genom att tillföra primärvården resurser ökar vi också möjligheterna till en tidig diagnos.

Initiativ som internationella bröstcancermånaden är angelägna. De ökar kunskapen i samhället och hjälper till att skapa en medvetenhet kring viktiga frågor. Frågan om bröstcancer, kvinnors hälsa och en jämlik vård får inte försvinna i covid-bruset. Vi måste förmå ha fokus på så väl bekämpning av smittan som övrigt vårdarbete.

Årets bröstcancermånad är därför viktigare än på länge. Den påminner oss om att kampen mot cancer, alla former av cancer, måste fortsätta.  

 

Birte Sandberg (C)

Ordförande i primärvårdsnämnden Region Skåne

 

Warda Fatih (C)

Ordförande för sjukhusstyrelsen Landskrona

 

Sofia Nilsson (C)

Riksdagsledamot Skåne läns norra och östra