Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Vi förtroendevalda måste jobba närmare Malmöborna

Jag har en djup övertygelse om att demokrati frodas genom att människor känner sig lyssnade på och är delaktiga i samhället, skriver Ewa Bertz (L).Foto: JENS CHRISTIAN/KVÄLLSPOSTEN
Ewa Bertz (L), kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter i Malmö.Foto: DAVID JOHANSSON

Genom ett nytt Forum för demokrati och mänskliga rättigheter kan politiker i Malmö möta dialoggrupper och få nya perspektiv. Vi måste förkorta och effektivisera vägen mellan Malmöborna och politiken, skriver kommunalrådet Ewa Bertz (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Vi vet att svenska folket har minskat sin tillit till politiker, vilket får direkta konsekvenser på vår demokrati eftersom det är politiken som styr våra kommuner, landsting och stat. 

 

I ett samhälle där medier rapporterar om skjutningar och våld; i en tid när sociala medier svämmar över av hot och hat, när förföljelse för många medborgare gör sig påmint på daglig basis måste vi kommunpolitiker tillsammans agera på detta faktum. 

 

Oavsett om vi styr eller sitter i opposition måste vi ta ansvar för denna minskade tillit, både enskilt med våra partifärger som plattformar och gemensamt med hjälp av kommunens verksamhet som plattform. Därför behöver vår stad ett Forum för demokrati och mänskliga rättigheter. Det behöver vi ta rygg på den 19 december när Malmös kommunfullmäktige ska fatta beslut om instiftandet.

 

När jag tillträdde som kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter för ett år sedan påbörjades ett researcharbete för att ta reda på vad Malmö Stad gör för direkta insatser för att stärka demokratiarbetet. Slutsatsen var att förutom Rådet för demokrati och mänskliga rättigheter, arbetade verksamheterna mest med frågan utifrån ett strategiskt angreppssätt genom planer och riktlinjer. 

 

Det saknas således insatser i arbetet som baseras på idén att demokrati är något vi står upp för tillsammans och att folkvalda representanter för styre och opposition i Malmö behöver ha direkt koppling till vår viktigaste resurs och vår främsta uppdragsgivare - Malmöborna. 

 

Då föddes tanken om att på ett ordnat vis förkorta och effektivisera vägen mellan Malmöborna och politiken för att öka människors delaktighet med målet att minska hat och hot samt att öka valdeltagandet. 

 

Jag har en djup övertygelse om att demokrati frodas genom att människor känner sig lyssnade på och är delaktiga i samhället. Forum ska därför vara en plattform där utsedda representanter för de partier som är invalda i Malmös fullmäktige träffar Malmöborna för kunskapsinhämtning gällande samhällsfrågor på uppdrag av Forumets syfte - att minska hat och hot samt att öka inkludering och delaktighet. 

 

Politiker är förtroendevalda av folket och behöver jobba nära Malmöborna för att minska glappet mellan politiken och de viktigaste rösterna i staden, Malmöborna. Genom att instifta Forumet får partierna i fullmäktige möjlighet att under strukturerade former tanka av viktig information som är grundläggande för träffsäker och effektfull politik. 

 

Frågeställningar som behandlas i Forumet och dess dialoggrupper ska beröra demokrati och mänskliga rättigheter. Dialoggrupperna ska ha så spetsiga formuleringar som möjligt för att kunna vända sig till personer med önskad erfarenhet och kunskap som kan bidra till att svara på utvald frågeställning. Exempel på detta kan vara en dialoggrupp där ungdomar från alla delar av Malmö finns representerade eller en dialoggrupp bestående av representanter från trossamfund. Detta är grupper som har mängder av erfarenheter och förslag på åtgärder men som sällan kommer till tals varken i det politiska eller i det mediala rummet.

 

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter kommer inte fatta egna politiska beslut utan enbart besluta om vilka dialoggrupper som ska äga rum samt lyfta konkreta idéer och handfast information till kommunens nämnder efter möten i dialoggruper. 

 

Som det ser ut i dag har de som har störst muskler och plattformar mest tolkningsföreträde, något som fyller sin funktion eftersom dessa vedertaget representerar en stor grupp människor. Genom Forum för demokrati och mänskliga rättigheter kommer dessa visserligen också komma till tals, men målet är att så ofta som möjligt lyckas komma i kontakt med de människor vars röster inte lika ofta blir lyssnade på. 

 

Ett forum för demokrati och mänskliga rättigheter gynnar Malmöborna på alla sätt. Genom dialoggrupper som startas av Forumet får många fler röster komma till tals och möjlighet att möta stadens politiska representanter än vad som tidigare varit möjligt. Efter samtal och resonemang som sedan leder till handling från politikens sida gynnas Malmöborna även i det ledet. 

 

Ewa Bertz (L)

Kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter i Malmö