Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Vi får aldrig backa i jämställdhetskampen

Märta Stenevi (MP), kommunalråd i Malmö. Foto: JENNIE LARSSON

Vårt samhälle måste alltid sträva efter att stärka individens möjligheter att göra självständiga val, skriver kommunalrådet Märta Stenevi (MP) på Internationella Kvinnodagen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I över hundra år har kvinnor i Sverige kämpat för jämställdhet. Steg för steg har gamla traditioner, vanor och synen på kvinnor ifrågasatts och förändrats. Möjligheter har öppnats för kvinnor att delta i samhället på samma villkor som män – och för män att ta en aktiv del i det som traditionellt varit kvinnors domäner. 

 

Vi har kommit långt, men är inte framme. Det visade #metoo och det visar den horribla domen i Solna tingsrätt. Våld i hemmet är inte en privat angelägenhet som hanteras av familjen, utan ett brott som ska anmälas. Män som slår kvinnor ska dömas.

 

Också i Malmö kämpar vi mot föreställningar att det är familjens eller släktens angelägenhet hur flickor och kvinnor väljer att klä sig, var de får röra sig i staden eller vem de kan älska. För oss i Miljöpartiet är det självklart att jämställdheten måste omfatta alla. Vårt samhälle måste alltid sträva efter att stärka individens möjligheter att göra självständiga val. På tre områden är detta extra tydligt:

 

Rätten till egen försörjning. Utan egen inkomst blir kvinnor ofta beroende av sin make. Det gör det svårt att lämna ett destruktivt äktenskap och på egen hand försörja eventuella barn. Nyanlända kvinnor är en av de grupper som står längst från arbetsmarknaden. Fler nyanlända kvinnor i Malmö måste uppmuntras och få stöd att börja förvärvsarbeta, för att själva kunna välja sin tillvaro. Miljöpartiet vill skräddarsy etableringsinsatser för kvinnor, som oftare har en lägre utbildningsnivå och mindre arbetslivserfarenhet.

 

Att lämna ifrån sig sina barn är skambelagt i många kulturer. Föreningar och organisationer har en viktig uppgift i att avdramatisera förskolan, och är viktiga samarbetspartners till kommunen i detta arbete. I Malmö finns också den öppna förskolan Hera som vänder sig till nyanlända. Vi vill att insatserna växlas upp, så att de når fler familjer.

 

Vi vill också utöka platserna på SFI, svenska för invandrare, för föräldralediga. På så sätt kan kvinnor delta i undervisningen även medan de har små barn hemma. Det ökar möjligheterna att senare få jobb och egen inkomst. 

 

Rätten till sin kropp. Kvinnors sexualitet har i årtusenden förtryckts genom skambeläggning, tvångsäktenskap, tidiga graviditeter, våld och hot. Ett av de grymmaste uttrycken för kontroll av kvinnors kroppar är könsstympningar. Vi vill att mödra-, barn- och elevhälsovården i Malmö vidareutbildas både för att identifiera genomförda könsstympningar och för att uppfatta signaler på att flickor hotas av sådana övergrepp. 

 

Snart kommer resultatet av en kartläggning som Malmö stad gör ihop med Stockholm och Göteborg, som ska ge svar på hur utbrett hedersförtrycket är i våra städer och vilka uttryck det tar sig. Med kartläggningen i ryggen kan vi se var i staden behovet är som störst och vässa de förebyggande åtgärderna. Upptäcks minderåriga som könsstympats ska föräldrarna polisanmälas omgående och orosanmälan göras. Vuxna kvinnor ska erbjudas hjälp att återställa könsorganens fulla funktion. 

 

Samma sak gäller misstankar om ett förestående tvångsgifte, eller om tvångsäktenskap ingåtts under ett skollov. Vi ska behandla dessa kränkningar som de brott de är. Barn har rätt att vara barn, och äktenskap som barn ingått i annat land ska aldrig erkännas i Sverige, alla undantag i lagen måste bort. När föräldraskapet sviker har samhället ett stort ansvar att säkerställa att barnets rättigheter alltid sätts i främsta rummet.

 

Rätten till kunskap. För att kunna göra medvetna val om sin kropp måste man förstå hur den fungerar och vilka val som finns. Att myten om mödomshinnan lever kvar 2018 är ett underbetyg till sexualundervisningen. I Malmö ska varje flicka veta hur den egna kroppen och reproduktionssystemet fungerar, och känna till sina rättigheter. Varje kvinna ska ha rätt att säga nej till sex eller oönskade närmanden – men varje ung kvinna har lika stor rätt att njuta av sin kropp och säga ja till sex och kärleksrelationer, utan rädsla för repressalier från släkt och omgivning. 

 

Att leva i ett av världens mest jämställda länder ger kvinnor och flickor fantastiska möjligheter, men dagens syn på jämställdhet kom inte av sig själv. De framsteg vi gjort möttes av stort motstånd, både politiskt och privat för dem som drev frågorna. Därför får vi aldrig backa, och aldrig sluta kämpa för att rätten till självständighet och den egna kroppen ska gälla varenda kvinna och varenda flicka. 

 

Märta Stenevi (MP)

Kommunalråd, gruppledare och förstanamn för Miljöpartiet i Malmö i valet 2018

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!