Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Vellingemoderaternas integrationsplikt är skenpolitik

Henrik Thorsell (L), 2:e vice ordförande i Vellinge fullmäktige. Foto: PRESSBILD
Anders Cnattingius (L), gruppledare Vellinge kommunfullmäktige. Foto: PRESSBILD

Vem tror att en 60 timmarskurs i samhällsorientering skulle göra någon verklig skillnad i nyanländas möjligheter att bli självförsörjande? Moderaterna låtsas om som att det finns ett motstånd bland de nyanlända att göra sitt yttersta för att integreras, skriver Vellingeliberalerna Henrik Thorsell och Anders Cnattingius.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den moderata majoriteten i Vellinge kommun beslutade nyligen att införa en så kallad ”integrationsplikt” i Vellinge kommun för nyanlända. Syftet anges vara att säkerställa att alla aktivt deltar i SFI, samhällsorientering samt följer sin individuella etableringsplan och de aktivitetsinsatser som krävs för att komma i arbete. Beslutet har följts upp av en massiv PR-kampanj i media med syftet att skapa maximal uppmärksamhet i framför allt riksmedia. 

 

Få är emot att ställa krav på nyanlända att göra sitt yttersta för att etablera sig i samhället. Det finns heller ingen politisk oenighet i vår kommun om att grundläggande svenska värderingar inte är förhandlingsbara. Det är bara en hake: Ingenstans i underlaget för beslutet har de styrande Moderaterna redovisat något belägg för att det skulle finnas något motstånd bland de nyanlända i vår kommun mot att delta i SFI, i samhällsorientering eller följa sin individuella etableringsplan. 

 

Vad vi däremot vet är att kommunen har haft försvinnande liten framgång i arbetet att hjälpa de 75 nyanlända i vår kommun att få ett riktigt arbete. Det vi också vet är att utbildningsnivån bland våra nyanlända är, precis som i övriga Sverige, generellt sett avsevärt lägre än den övriga befolkningen. Vem tror att en 60 timmarskurs i samhällsorientering skulle göra någon verklig skillnad i deras möjligheter att bli självförsörjande? 

 

Sverige har sedan 2000-talet visat upp en särdeles usel förmåga att sätta flyktinginvandrare i arbete. Under lång tid försökte många förklara det förhållandet med att invandrare diskriminerades på arbetsmarknaden. Nu ska uppenbarligen den höga arbetslösheteten bland nyanlända tillskrivas deras förmenta ointresse att anpassa sig till svenska seder och bruk. Det finns inte fog för att hävda någotdera. Den senaste långtidsutredningen visar tydligt att de helt avgörande orsakerna till den höga arbetslösheten bland flyktinginvandrare är två - den generellt sett låga utbildningsnivån och den låga andelen av enkla jobb på den svenska arbetsmarknaden. Invandrare med utbildningsnivå på samma nivå som den övriga befolkningen uppnår självförsörjning relativt snabbt. 

 

Vi står med andra ord inför en problematisk situation som ställer krav på politiskt fokus och nytänkande. Vellingeliberalerna vill sätta nyanlända i arbetet från och med den första dagen de anländer till kommunen. Att ha ett arbete att gå till ger självkänsla och bidrar till en normaliserad tillvaro för människor som ofta har saknat det i många år. Kurser i samhällsorientering i all ära, men ifall nyanlända ska lära sig spelreglerna i Sverige så krävs det naturliga kontaktytor med Vellingeborna i det omgivande samhället, vilket för de flesta vuxna är arbetsplatsen.

 

Vi har därför föreslagit att kommunen inrättar 100 beredskapsarbeten. Det går att genomföra. Vi har talat med både företag och föreningar som står beredda att ta emot nyanlända under rätt förutsättningar. Men beredskapsarbeten är bara en temporär lösning. Majoriteten av Vellingeborna arbetar utanför kommunen och tillgången till okvalificerade riktiga arbeten är begränsade. Kommunens arbete måste därför ta sikte på att aktivt stödja den nyanlände att söka jobb som med stor sannolikhet finns utanför kommunen. Det är något vi poängterat speciellt i vårt motförslag till den moderata integrationsplanen. I vårt motförslag har vi även understrukit att kommunen ska prioritera samarbete med frivilligorganisationer som genom nationella nätverk eller motsvarande kan understödja nyanlända att finna jobb. Allt detta har den moderata majoriteten konsekvent röstat ned i Vellinge kommunfullmäktige. Det är helt obegripligt. 

 

Politik handlar om att identifiera och lösa faktiska samhällsproblem. Det gäller oavsett var man befinner sig i Sverige eller i Vellinge kommun. Då duger inte den skenpolitik som Moderaterna i Vellinge nu valt att bedriva. Det är måhända partipolitiskt opportunt, men notan får Vellinge kommuns medborgare betala i framtida bidragskostnader.

 

Henrik Thorsell (L)

2:e vice ordförande i Vellinge kommunfullmäktige

 

Anders Cnattingius (L)

Gruppledare

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!