Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Vårt agerande nu är avgörande för framtiden

I flera kommuner i landet förekommer regelbundet skjutningar och sprängningar. I Landskrona har sprängningar drabbat såväl privata som offentliga byggnader, skriver Torkild Strandberg och Johan Pehrson. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona. Foto: ANNIKA PERSSON
Johan Pehrson (L), gruppledare i riksdagen. Foto: PRESSBILD

I flera kommuner förekommer regelbundet skjutningar och sprängningar. I Landskrona har sprängningar drabbat såväl privata som offentliga byggnader. Det finns ingen ensam åtgärd för att komma till rätta med problemen, men det finns mycket som går att göra, skriver Torkild Strandberg (L) och Johan Pehrson (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sprängningar och stöldturnéer skapar otrygghet runtom i Sverige. Vardagsbrotten hinns inte med av polisen. Inom detaljhandeln lägger man allt större resurser på väktare för att hantera den otrygghet stölder och snatterier innebär. Sprängningar och skjutningar sker allt mer på öppen gata.

 

Allt våld och förstörelse som drabbar byggnader och människor är allvarligt, men sprängningen vid Stadshuset i Landskrona har påmint oss om hoten mot vårt öppna samhälle.

 

Det krävs krafttag för att vända utvecklingen. Det går om vi anstränger oss. Men det brådskar. I flera kommuner i landet förekommer regelbundet skjutningar och sprängningar. I Landskrona har sprängningar drabbat såväl privata som offentliga byggnader. I Malmö har skottlossningar skett i nära anslutning till restauranger och förskolor. I Uppsala har flera fall av sexualbrott gjort att unga kvinnor känner rädsla inför att gå på stan. I flera Stockholmsförorter har återkommande rån mot ungdomar lett till att föräldrar inte vågar låta ungdomar gå själva från fotbollsträningen i synliga märkeskläder eller med andra saker som kan uppfattas som stöldbegärliga.

 

Det kommer ta lång tid att vända utvecklingen, och det krävs mycket kraftfulla åtgärder om vi ska lyckas. Vi ser i dag ett stort socialt utanförskap och en värderingskris där vuxenauktoritet och respekt för andra människor stegvis försvunnit. Det finns i dag ingen seriös politiker som kan lova snabba och effektiva åtgärder mot detta. Det kommer ta lång tid att laga det som har blivit trasigt. Dessutom förändras brottsligheten i en takt där vår lagstiftning inte hunnit med. Politiken måste agera.

 

Långsiktigt krävs det markant fler poliser, som också måste få en sådan arbetsmiljö och ett sådant löneläge att de väljer att stanna i yrket. Och behovet av fler poliser är enormt. Det krävs även ett helhetsgrepp där ungdomar möts av andra framtidsalternativ än de kriminella. Vi måste ha ett helt annat förhållningssätt i hur vi hanterar unga brottslingar. När de brottsutsatta ungdomarna ser hur litet samhällets åtgärdspaket gentemot förövarna är, brister tilliten till vuxenvärlden. Det krävs tidigare, tydligare och tuffare insatser för unga kriminella.

 

Parallellt med det långsiktiga arbetet krävs tuffa åtgärder för att mildra konsekvenserna här och nu. Det krävs snabba satsningar på fler offentligt finansierade trygghetsvakter och kameraövervakning på brottsutsatta platser. Tullverket måste omgående få utökat mandat och kraftigt ökade resurser för att stoppa misstänkta stöldgodstransporter som både passerar både in och ut ur landet. Tullen har otillräckliga verktyg och befogenheter, och får i dag inte ens lov att på egen hand stoppa transporter av misstänkt stöldgods. 

 

Polisen måste tillsammans med de rättsvårdande myndigheterna lägga kraft och resurser på att minska tillgången på de kriminella gängens illegala vapen. Det krävs särskilda ungdomsdomstolar och den så kallade straffrabatten för unga brottslingar måste avskaffas. Det behövs en lagändring så att fler brott leder till utvisning av icke-medborgare som begår brott i Sverige. Vi behöver, sammanfattningsvis, ett tydligare fokus på brottsoffer och tuffare insatser mot förövarna.

 

Handgranater är vapen men hanteras i Sverige enligt samma lagstiftning som fyrverkerier. Detta är mycket märkligt, och givet samhällsutvecklingen alltmer problematiskt. För oss är det en självklarhet att handgranater ska bedömas som vapen, vilket ger rättsväsendet bättre verktyg att hantera dem.

 

Det finns ingen ensam åtgärd för att komma till rätta med problemen. Här och nu behövs fler väktare, mer resurser till tull och polis, särskilda domstolar för snabb hantering av unga brottslingar, förändrade straff. Långsiktigt har vi än större utmaningar att hantera. Vi måste bryta utanförskapet, genom att återupprätta arbetslinjen och vuxenauktoriteten i utsatta områden. Läget är allvarligt. Vårt agerande nu är avgörande för framtiden.

 

Torkild Strandberg (L)

Kommunstyrelsens ordförande i Landskrona

 

Johan Pehrson (L)

Gruppledare i riksdagen