Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Var inte rädda för Öresundsregionen

Det är vår uppfattning att det finns mycket att vinna om Sverige och Danmark samarbetar, skriver debattörerna. Foto: SHUTTERSTOCK
Christer Persson, docent i ekonomisk geografi. Foto: PRIVAT
Hans Åke Persson, professor emeritus i historia. Foto: PRIVAT

En ny Öresundsförbindelse kan på ett avgörande sätt bidra till ytterligare värdefull tillväxt i den svenska ekonomin, skriver Christer Persson och Hans Åke Persson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Storstadsregionerna eller metropolregionerna är särskilt viktiga för ett lands ekonomiska tillväxt. Öresundsregionen måste betraktas som en av Sveriges tre storstadsregioner. Hur har den svenska regeringen över åren förhållit sig till regionen? Vilka problem finns med en gränsöverskridande region? Bland annat dessa frågor tar vi upp i vår nya bok ”En region i kläm - Berättelsen om Öresundsregionen” (Roos Tegner).

 

Ett exempel får illustrera det betydande ointresse för Öresundsregionen som regeringarna visat under ett antal år. När arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) var på Greater Copenhagens årliga toppmöte 2017 höll hon ett traditionellt valtal och berörde knappt Öresundsregionen – närmast pinsamt. 

 

Under en första period från avtalet om Öresundsbron 1991 och fram till några år efter broinvigningen 2000 fanns ett starkt intresse och engagemang för Öresundsregionen från den svenska regeringen. Hållningen var att regionen hade en potential att bli ett regionalt kraftcentrum i Europa. 

 

Den inledande optimismen och engagemanget på regeringsnivå avtog så sakta från 2005. Under de senaste mandatperioderna, oberoende av socialdemokratiskt eller borgerligt styre, har intresset för regionen varit nästan obefintligt, förstärkt av namnbytet till Greater Copenhagen. En nagel i ögat på den svenska regeringen – vart tog Sverige och Skåne vägen i det Öresundsregionala? 

 

Ett annat exempel på svårigheterna att förhålla sig till en gränsregion avslöjades vid kampen om EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten. Både Stockholm och Köpenhamn konkurrerade om att få myndigheten. I sista omgången vann Amsterdam och säkra källor hävdar att Sverige inte röstade på Köpenhamn trots att Stockholm var utslaget. Detta till stort förtret för danskarna, men även Region Skåne och Malmö. Liberalernas partiledare Jan Björklund instämde och var starkt kritisk mot regeringen, som valde att inte kommentera. 

 

Konkurrensen mellan storstadsregionerna i Europa handlar om investeringar, företag, arbetskraft och besökare. Det påverkar i hög grad en gränsregion som Öresund, där det ena landets huvudstad ligger mitt i regionen, medan den andra ligger 60 mil bort. Båda länderna värnar självklart sina respektive huvudstäder i kapplöpningen med andra storstadsregioner. I stället för att Sverige drar nytta av gränsregionens potential finns oron, för att inte säga rädslan, att satsningar i den svenska delen av Öresundsregionen spiller över och får störst effekt på andra sidan. Uppenbart i konkurrensen mellan Arlanda och Köpenhamns flygplats Kastrup, Sydsveriges internationella flygplats. 

 

Det är vår uppfattning att det finns mycket att vinna om Sverige och Danmark samarbetar mer både generellt och inte minst inom EU. Sveriges regering bör också se Öresundsregionen som en av landets tre storstadsregioner tillsammans med Stockholms- och Göteborgsregionerna. Inte begränsa sig till Malmö/Lund-regionen. 

 

Stockholm bidrar med 30 procent av Sveriges Bruttonationalprodukt, BNP. Av ländernas samlade BNP svarar Öresundsregionen för 26 procent. Öresundsregionen skapar därför stora värden för vårt land. Dessa kommer att bli ännu högre när Öresundsbron är betald om cirka 10 år. Då kommer betydande belopp att årligen tillföras den svenska statskassan. Ska de försvinna i det allmänna eller ska åtminstone en del återinvesteras i Öresundsregionen? Bland annat från det perspektivet, finns redan nu skäl att på regeringsnivå fundera på nästa fasta förbindelse: HH-tunnel, Europaspåret eller Öresundsmetron? En ny förbindelse kan på ett avgörande sätt bidra till ytterligare värdefull tillväxt i den svenska ekonomin. 

 

Vår slutsats och uppmaning till den svenska respektive danska regeringen är att tona ned konkurrensen och uppgradera samarbetet. Låt inte marknadsetiketter som Capital of Scandinavia och Greater Copenhagen stå i vägen för förnuftet. Se gränsregionen i Öresund som ett gemensamt framtidsprojekt. 

 

Och i rent svenskt perspektiv, se Stockholmsregionen och Öresundsregionen som kompletterande motorer i ett gemensamt tillväxtmaskineri som skapar långsiktiga värden för vårt land.

 

Christer Persson 

Docent i ekonomisk geografi

 

Hans Åke Persson 

Professor emeritus i historia