Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Välj bort den konservativa populismen, M i Lund

Ida Alterå (C), fullmäktigeledamot i Lund. Foto: ERIK JOHNSSON
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Lund har varit en ljuspunkt för oss som tror och hoppas att borgerligt samarbete utan högerpopulism fortfarande är möjligt, skriver fullmäktigeledamoten Ida Alterå (C) om Moderaternas öppnande för tiggeriförbud.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Med inspiration från sina partikamrater i Vellinge har Sverigedemokraterna i Lund motionerat om att förbjuda tiggeri i centrala Lund samt i delar av Dalby, Södra Sandby och Genarp. Tidigare i veckan togs motionen upp för diskussion i kommunstyrelsens arbetsutskott. Alla partier yrkade på avslag utom Moderaterna, som sagt att partiet ska återkomma med ett slutligt ställningstagande till kommunstyrelsen i nästa vecka.

 

Medan moderater runtom i Skåne valt att hjälpa SD till makten har Lund fortsatt varit en ljuspunkt för oss som tror och hoppas att borgerligt samarbete utan högerpopulism fortfarande är möjligt. Just därför är den här öppningen från Lundamoderaterna mycket oroväckande.

 

Varje människa bör tillåtas använda det offentliga rummet på det sätt hen behagar, så länge det inte skadar någon annan. Det är en grundläggande liberal princip som är viktig att beakta närhelst någon föreslår offentliga regleringar på ett nytt område. Att göra en handling utan offer illegal är oetiskt, och den som vädjar om hjälp genom att sitta på gatan och samla mynt i en mugg orsakar knappast någon skada på sin omgivning.

 

I en studie som publicerades 2015 av Fafo och Rockwool intervjuades 1 200 migranter från Rumänien om deras upplevelser av att tigga i Oslo, Köpenhamn och Stockholm. Majoriteten av de intervjuade berättar att en stor del av de pengar de lyckas samla ihop under en dag på gatan går till mat, kläder och skolgång åt familjemedlemmar. Den som lyckas samla så mycket pengar att de kan montera ett plåttak på sitt hus i Rumänien anses vara lyckligt lottad. I Köpenhamn har tiggeri dessutom varit förbjudet i flera år, och den som blir påkommen riskerar att straffas med upp till 6 månaders fängelse. Trots det visar studien att många fortfarande försörjer sig genom att tigga på Köpenhamns gator. Förbudet är alltså inte bara oetiskt utan också mycket ineffektivt.

 

De moderater som förespråkar ett förbud påstår ofta att det är ett effektivt sätt att bekämpa nedskräpning, illegala bosättningar och människohandel. Det är naturligtvis allvarliga problem som åtminstone delvis är förknippade med tiggeri, men de är redan olagliga och kräver inga ytterligare regleringar för att kunna hanteras. Resultaten från den tidigare nämnda studien visar dessutom att tiggeriförbudet i Köpenhamn huvudsakligen förändrat vilken typ av verksamhet migranterna ägnar sig åt, och att det inneburit ökad kriminalitet bland tiggare i staden. Den som vill bekämpa brottsligheten gör således bättre i att skärpa efterlevnaden av befintlig lagstiftning än att hindra människor i nöd från att be om hjälp.

 

Att ta ifrån utsatta individer deras chans till någon form av inkomst är både ohederligt och ovärdigt. De bakomliggande problemen löser vi inte genom att förbjuda människor i nöd att be om hjälp, utan genom att se till att de kan gå till jobbet på morgonen i stället för att behöva sätta sig i rännstenen med en pappmugg. För att uppnå det måste en rad åtgärder genomföras, både på nationell nivå och inom EU, och tills det att en riktig lösning finns på plats kommer människor att behöva be om hjälp. Då måste vi låta bli att vända bort blicken och göra vad vi kan för att hjälpa till. Det är vårt ansvar som medmänniskor.

 

Eftersom motståndet från övriga partier är kompakt kommer motionen med största sannolikhet att avslås, oavsett vad Moderaterna bestämmer sig för, men symbolvärdet är ändå viktigt. Hittills har M i Lund inte visat några tendenser till att följa i fotspåren från deras partikamrater i bland annat Staffanstorp, Vellinge och Svalöv. Förhoppningsvis väljer de även denna gång liberal humanism framför konservativ populism, så att Lund kan fortsätta vara en ljuspunkt i sörjan av blåbruna skånska kommuner.

 

Ida Alterå (C)

2:e vice ordförande CUF Skåne 

Kandidat till förbundsordförande för CUF 

Kommunfullmäktigeledamot i Lund