Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Vågar L ta ställning för de äldre i Malmö?

Torbjörn Tegnhammar (M), oppostionsråd i Malmö. Foto: PRESSBILD
Torsten Elofsson, KD, ordförande för Kristdemokraterna i Malmö. Foto: JENS CHRISTIAN

Kring äldres valfrihet och egenmakt saknas helt värdegemenskap mellan de Socialdemokraterna och Liberalerna i Malmö, skriver Torbjörn Tegnhammar (M) och Torsten Elofsson (KD) i en replik till Caroline Öwall (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vi var många som var frågande när vi fick besked om att Liberalerna och Socialdemokraterna inledde ett samarbete, utan att ha förhandlat fram någon gemensam politik. Resultatet av detta framkom i budgeten som, i de skarpa förslagen, var närmast kliniskt fri från borgerlig politik. Malmö styrs fortsatt av samma gamla reformtrötta socialdemokrati, nu med Liberalernas goda minne. 

 

 

Det är självklart att samarbete innebär kompromisser och att ett parti med stöd av över 30 procent av väljarna kommer få större genomslag än ett sexprocentsparti. Detta betyder inte att Liberalerna behöver försvara dåliga socialdemokratiska prioriteringar. Säg i stället som det är: Äldreomsorgen var en prioriterad fråga för Liberalerna i budgetförhandlingarna, men de reformtrötta Socialdemokraterna orkade inte göra nödvändiga prioriteringar eller genomföra tillräckliga effektiviseringar i stadens centrala förvaltning. Därför fick stora delar av den rejäla satsning som Liberalerna tidigare tagit i hand på med övriga alliansen stryka på foten. 

 

Det är bra att Liberalerna vill verka för ökad valfrihet för Malmös äldre. Att även senare i livet ha rätten att i största möjliga mån få styra sitt eget liv är en fråga om värdighet. Kring detta finns det en stor värderingsgemenskap inom borgerligheten och Liberalerna hade fått fullt genomslag för detta i ett alliansstyre. Dessvärre är motståndet desto större hos Liberalernas nuvarande samarbetspartner. I höstas kunde Liberalerna själva ta del av hur ledande socialdemokrater från talarstolen i kommunfullmäktige fastslog att lagen om valfrihet inom äldrevården inte ska införas i Malmö. Kring äldres valfrihet och egenmakt saknas helt värdegemenskap mellan de två styrande partierna.

 

 

I det läge vi står i nu, där Socialdemokraterna är fast beslutna om att fortsätta på den inslagna vägen och minimera de eftergifter de tvingas göra till Liberalerna kommer M och KD att agera konstruktivt. Vi kommer att söka breda blocköverskridande majoriteter i viktiga frågor för Malmöborna där Socialdemokraterna sviker. Vi bjuder därför in Liberalerna till en uppgörelse om äldrevården. De som en gång har byggt vår stad förtjänar nu en värdig omsorg. Det duger inte att Socialdemokraterna stoppar satsningar trots att behovet av fler händer i omsorgen är så uppenbart. Låt oss genomföra den stora satsning på en värdig äldrevård som vi tog i hand på inom alliansen och Liberalerna var synnerligen drivande för. 

 

Moderaterna och Kristdemokraterna är övertygade om att det finns stöd i Malmös kommunfullmäktige för att stärka resurserna till äldrevården och ge de som en gång byggde Malmö den valfrihet de har rätt till och den omsorg de förtjänar. Liberalerna får nu ett utmärkt tillfälle att bevisa att påståendet att de gick in i styret tillsammans med Socialdemokraterna för de många kommunalrådsposternas skull inte stämmer. Låt oss tillsammans sätta stopp för Socialdemokraternas långvariga vanskötsel av Malmös äldreomsorg. Tillsammans kan vi bygga en bred, blocköverskridande majoritet för att genomföra de stora satsningar som Liberalerna lovade väljarna, och som Malmös äldre förtjänar.

 

Torbjörn Tegnhammar

Oppositionsråd Moderaterna

 

Torsten Elofsson

Ordförande Kristdemokraterna i Malmö