Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Våga titta åt den danska arbetsmarknaden

Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsråd i Malmö. Foto: PRESSBILD / MODERATERNA
Carl Johan Sonesson (M), oppositionsråd i Region Skåne. Foto: PRESSBILD
Helena Nanne (M), vice förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet. Foto: PRESSBILD

Danmark har en betydligt mer flexibel arbetsmarknad. Sverige borde ta efter, menar moderaterna Torbjörn Tegnhammar, Carl Johan Sonesson och Helena Nanne.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I helgen samlas Moderaterna för arbetsstämma i Örebro för att forma den politik som vi går till val på tillsammans med alliansen nästa år. Moderaterna har tidigare presenterat två mål för arbetsmarknadspolitiken: Att halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda samt att en halv miljon nya jobb ska skapas. Inför stämman går partistyrelsen fram med många bra förslag för att bryta utanförskapet och bidragsberoendet. Bidragstak, sänkta skatter för låg- och medelinkomsttagare samt kvalificering till välfärdssystemet är en bra bit på vägen för att komma åt problematiken med att det inte lönar sig tillräckligt mycket att arbeta i Sverige. 

 

Utanförskapet i Malmö är ett praktexempel på hur socialdemokratisk bidrags- och arbetsmarknadspolitik slår i verkligheten. Arbetslösheten är dubbelt så hög som i resten av landet och kostnaderna för ekonomiskt bistånd är lika höga som i Stockholm. I de bostadsområden där bara en av fyra vuxna har ett jobb att gå till blir kriminalitet ofta den enda utvägen. 

 

Mycket har hänt i Malmö sedan varvsindustrins glansdagar. Precis som i resten av Sverige har arbetsmarknaden förändrats i grunden. Till följd av digitalisering, globalisering och tjänstesektorns framgångar behöver den svenska modellen moderniseras.

 

Det svenska anställningsskyddet härstammar från 1970-talets arbetsmarknad, då de flesta arbetade vid ett löpande band och kompetensen var betydligt mer utbytbar än i dag. När stora industrikoncerner drabbades av nedskärningar kunde de anställda ses som ett kollektiv, där anställningstid kunde premieras på ett sätt som inte äventyrade företagens möjligheter att säkerställa sin kompetensförsörjning. Så ser den svenska arbetsmarknaden inte ut i dag. Väldigt många står utan jobb och samtidigt råder en stor kompetensbrist hos svenska företag, som har svårt att rekrytera och behålla nyckelpersoner som behövs för att fortsätta växa. 

 

Lagen om anställningsskydd har historiskt varit en trygghet för den enskilde på arbetsmarknaden, men på dagens arbetsmarknad är det snarare en bromskloss för tillväxt och konkurrenskraft. Möjligheter till utköp innebär en falsk trygghet av att den som anställdes för länge sedan är säkrad i dåliga tider. Det leder snarare till en stelbent arbetsmarknad där människor inte vågar röra på sig med risk för att förlora nästa jobb. Avsteg från de nuvarande principerna om turordning är förbehållna de arbetsgivare som har råd med höga avgångsvederlag och dyra överenskommelser med de fackliga organisationerna. På andra sidan Öresund finns en helt annan sorts arbetsmarknad, som kännetecknas av en flexibilitet för både arbetsgivare och arbetstagare. I Danmark är det förenat med låga risker att anställa och därmed större möjligheter för personer långt från arbetsmarknaden att komma in, pröva sina förmågor och kunna försörja sig själv genom arbete. Trots den geografiska närheten, infrastrukturen och allt det som binder samman Sverige och Danmark finns det stora skillnader, som delar en av Europas största arbetsmarknadsregioner och försvårar ytterligare för brytandet av utanförskapet i Malmö. 

 

Om man menar allvar med så ambitiösa mål som halvering av jobbklyftan och en halv miljon nya jobb måste krafttag tas genom stora reformer som i grunden förändrar strukturerna på arbetsmarknaden. Det är inte rimligt med en lagstiftning som endast ser till behoven hos en part på arbetsmarknaden och helt utelämnar de som står utanför och inte vill något annat än att komma in. Lagen om anställningsskydd saknar i sin struktur möjligheter till flexibla lösningar som kan ge människor en chans och förpassar i stället stora grupper i samhället till ett livslångt utanförskap.

 

En välfungerande Öresundsregion är en vinst för Sverige. Det som började med Öresundsbron och en integrerad infrastruktur måste fortsätta med en fullt harmoniserad arbetsmarknad där det lönar sig att arbeta och rörlighet lyfter människor från utanförskap. Det är dags för Stockholm och Moderaterna att se de behov som finns på den skånska arbetsmarknaden. 

 

Torbjörn Tegnhammar (M)

Oppositionsråd i Malmö

 

Carl Johan Sonesson (M)

Oppositionsråd i Region Skåne

 

Helena Nanne (M)

Vice förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

 

 

 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!