Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Våga lär av Danmark och inför flexicurity i Sverige

VÅGA. För oss i södra Sverige så är vi mer bekanta med den danska arbetsmarknaden än resten av landet, skriver Rasmus Ling. Foto: FRITZ SCHIBLI
Rasmus Ling (MP), riksdagsledamot från Malmö. Foto: PRESSBILD

I Danmark har ”flexicurity” skapat en flexibel men trygg arbetsmarknad. Sverige borde våga prova. I ett samhälle som förändras allt snabbare måste vi rusta oss för förändringar som kommer, skriver riksdagsledamoten Rasmus Ling (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

En av punkterna i januariavtalet handlar om så kallad ”flexicurity”. Arbetsmarknadsmodellen handlar om att det är enklare för arbetsgivaren att säga upp den anställde, men också att det är bättre villkor för den som blir arbetslös. Att ändra på Lagen om anställningsskydd (LAS) är kontroversiellt i Sverige, men vi måste också vara öppna för att lära av Danmark som haft flexicurity under lång tid.

 

För oss i södra Sverige så är vi mer bekanta med den danska arbetsmarknaden än resten av landet. Uppåt 16 000 personer pendlar dagligen över sundet, och jobbar på caféer och i butiker, på läkemedelsbolag, i IT-sektorn eller finansbranschen. Sedan Öresundsbron blev klar så har tiotusentals provat och kommit i kontakt med den danska arbetsmarknaden.

 

Många fick där sitt allra första jobb.

 

De som har jobbat i Danmark vittnar om en delvis annorlunda kultur. Det är lättare att få ett jobb, men också lättare att bli av med det. Danmark har den största rörligheten på arbetsmarknaden i Europa, och dramatiken i att byta arbetsgivare är därför mindre. Något som också är viktigt att veta är att den upplevda tryggheten på arbetsplatser är hög i Danmark, noterbart är att den till och med är marginellt högre än ett land som Sverige med högre lagligt skydd.

 

Flexicurity handlar dock inte enbart om att det ska bli enklare att säga upp personal. En bärande del handlar om att tryggheten för den som blir av med jobbet ska öka. Detta kan åstadkommas genom att a-kassan är på en tillräckligt hög nivå, så att den som blir av med sitt jobb inte drastiskt måste skära i sina utgifter. I Danmark har ”dagpengen” (a-kassan) årligen indexerats, till skillnad mot i Sverige där taket under många år var fryst på en låg nivå. Hade Sverige här gått i den danska riktningen hade det varit bra.

 

Den riktiga trygghetsdelen handlar emellertid om möjligheten att gå vidare och få ett nytt jobb. Eller för den delen, att utvecklas på sin arbetsplats och kunna ta ytterligare steg. I Danmark finns en utbildningsfond, som arbetsgivare betalar för. Därmed kan anställda vidareutbilda sig under tiden de har ett jobb, eller när de är mellan jobb. Både vad gäller kompetensutveckling och omställning finns lärdomar att dra från våra danska grannar.

 

Denna del är kanske den mest spännande att se över från ett svenskt perspektiv. Att bejaka omskolning, att det går att göra olika arbeten vid olika delar av livet och ge möjlighet till nya livsval, är något som vi i Sverige behöver bli bättre på. Det är bra för samhället, men också för människor som vill prova nya saker.

 

När Sverige står inför att införa någon form av flexicurity gäller det att se vilka positiva saker som finns i Danmark. De risker som förs fram, inte minst av svenska fackliga organisationer, är värda att ta på största allvar. Vi vill inte ha vilda västern på svensk arbetsmarknad, och vi måste se till så att den som blir gravid, är sjuk eller engagerar sig fackligt inte bestraffas. I Danmark förefaller man dock ha överbryggat dessa problem. Vare sig fack eller arbetsgivare vill göra förändringar av flexicuritymodellen och inte heller några av de danska partierna vare sig till höger eller vänster.

 

I ett samhälle som förändras allt snabbare måste vi kombinera flexibilitet med trygghet och rusta oss för förändringar som kommer. Att jobba med olika saker vid olika delar av livet är för många något positivt, och en socialt hållbar rörlighet på arbetsmarknaden främjas av staten. Rätt utformat kan flexicurity bli en framgång för Sverige. 

 

Rasmus Ling (MP)

Riksdagsledamot från Malmö