Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Utred tunnel mellan Köpenhamn och Landskrona

Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.
Foto: PRESSBILD

HH-tunneln mellan Helsingborg och Helsingör har alldeles för många begränsningar. Att tågtunneln inte kan transportera godståg är orimligt och ohållbart. Nästa Öresundsförbindelse måste fungera som godskorridor till och från kontinenten. Annars blir Öresundsregionen en flaskhals, skriver Torkild Strandberg (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I torsdags var jag i Köpenhamn för att prata inför mina danska kolleger i folketingets transportutskott. Danskarna vet om att Öresundsbrons kapacitet inte kommer att räcka till i framtiden, och man undrar hur vi i Sverige resonerar kring nästa Öresundsförbindelse. Det ligger flera förslag på nya förbindelser på bordet, men alla har olika syften. I Landskrona har vi stora förhoppningar på Europaspåret; en ny järnvägsförbindelse mellan Sverige och Danmark till både regional-, fjärr- och godståg som utgår från Landskrona. 


Den viktiga frågan vi bör fokusera på är vilka utmaningar den nästa Öresundsförbindelsen ska lösa? Jag tycker att två parametrar bör vara helt centrala. Det första är att den nya förbindelsen ska skapa en ny godskorridor. Den andra är att förbindelsen ska vara en tillväxtmotor precis som Öresundsbron har varit, det genom att minska restiden över sundet och göra det enklare och smidigare för människor att ta sig runt i hela Öresundsregionen.


När Fehmarn-förbindelsen öppnar 2028 beräknas godstrafiken öka med 80 procent och Öresundsbron blir därmed en flaskhals för godstrafiken. Därför är den första och mest angelägna parametern att en ny Öresundsförbindelse ökar godskapaciteten. Med Europaspåret skapas en helhetslösning för järnvägstrafiken som säkerställer effektiva godsflöden inte bara mellan Danmark och Sverige men även mellan Skandinavien och kontinenten. Samtidigt betyder Europaspåret att färre godståg behöver köra via Öresundsbron och Köpenhamns flygplats vilket frigör plats till fler persontåg och gynnar alla svenskar som använder Kastrup som flygplats. 


Den andra viktiga parametern är hur mycket förbindelsen skulle bidra till tillväxt i regionen. Europaspåret medför kortare restid mellan många orter i södra Sverige och på Själland. Till exempel blir restiden mellan Lund och Köpenhamn 30 minuter och från Ängelholm kommer man kunna nå Köpenhamn på 40 minuter jämfört med 90 minuter i dagsläget. Med dessa kortare restider blir den gemensamma arbetsmarknadsregionen större och invånarna får tillgång till fler jobb inom pendlingsavstånd. Det ökar effektiviteten, produktiviteten och tillväxten. En ytterligare bonus är att fler kommer kunna åka tåg istället för bil vilket är positivt både för miljön samt trängseln på vägarna.  


Danska och svenska myndigheter utreder just nu en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Vi tycker att en järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör har alldeles för många begränsningar, vilket politikerna på den danska sidan också har insett. 


HH-förbindelsen kan inte transportera godståg eftersom sundet är för djupt vid Helsingborg. Det vore väldigt kortsiktigt att bygga en ny Öresundsförbindelse som inte kan hantera godståg när vi vet att godstrafiken kommer att öka kraftigt i framtiden. Danskarna vill dessutom inte bygga ut Kustbanan mellan Köpenhamn och Helsingör vilket skulle krävas för att få till förbättringar i trafiken. Slutligen skapar HH-förbindelsen begränsade restidsförbättringar. Restiden mellan Helsingborg och Köpenhamn blir 25 minuter med Europaspåret, jämfört med 45 minuter med HH-förbindelsen. 


Mitt budskap till de danska politikerna i förra veckan var att myndigheternas utredning bör inkludera Europaspåret som alternativ till en järnvägsförbindelse mellan Helsingör och Helsingborg. Att man helt enkelt flyttar järnvägsförbindelsen några mil söderut från Helsingborg till Landskrona för att få en mer optimal förbindelse. En förbindelse som skulle gynna personer och företag i såväl Skåne som på Själland. En förbindelse som ger en sammanhängande infrastruktur mellan Skandinavien och kontinenten så att Sverige kan dra maximal nytta av den kommande Fehmarn-förbindelsen.   


Jag möttes av nyfikna frågor och intresse för Europaspåret hos mina kolleger i Köpenhamn. Det är min förhoppning att vi i Skåne och Sverige nu också kan börja fokusera på vilka utmaningar den nästa Öresundsförbindelsen ska tillmötesgå och hitta den bästa lösningen på detta. Lösningen är Europaspåret. 


Torkild Strandberg (L)

Kommunstyrelsens ordförande i Landskrona