Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Upprätta Totalförsvars- centrum Syd i Malmö

Sebastian Merlöv (S), ordförande Lomma Arbetarekommun och försvarspolitisk debattör.Foto: PRESSBILD
Skåne och Öresundsregionen är med sitt läge ett av de områden som i praktiken både har haft och framöver kommer möta flera allvarliga säkerhetsutmaningar, skriver Sebastian Merlöv (S).Foto: HAMPUS HAGSTEDT/FÖRSVARSMAKTEN

Nato ser Skåne och Blekinge som en trolig krigsskådeplats i en eventuell konflikt med Ryssland. Det kräver ökad kompetens och beredskap i södra Sverige. Totalförsvarscentrum Syd skulle vara en modern lösning på vår tids krishantering, skriver S-politikern och den försvarspolitiska debattören Sebastian Merlöv.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Sverige har under de senaste åren fått uppleva kriser och konflikter i vårt närområde där Skåneregionen speciellt drabbats av många av dessa.

I dag spänner kriser över flera områden som till exempel flyktingströmmar, pandemier, skogsbränder, energiförsörjning och kommande klimateffekter. Det säkerhetspolitiska läget är mer komplext i vårt närområde med exempelvis kriget i Ukraina, krisen i Belarus, politisk påverkan med Brexit och andra öppna demokratiska val där agendan påverkas av icke-demokratiska krafter. 

Kommersiella krafter såsom kinesiska teknikbolag och Rysslands råvaruexport påverkar, men också internationell ekonomisk brottslighet och gängkriminalitet är en del av denna mix. Mycket av detta inryms i det som kallas för hybridkonflikt där en motståndare använder flera olika sätt att påverka vårt land för att uppnå sina egna mål. Detta pågår redan på olika sätt som bland annat Säkerhetspolisen och Totalförsvarets forskningsinstitut löpande rapporterat om.

Under Kalla Kriget hade Sverige en tydlig doktrin kring hur Sverige skulle agera i krig och kris. Det totala försvaret inklusive civila och militära förmågor hade tydliga uppdrag, resurser och områden där man samverkade för att skapa den motståndskraft som krävdes för att motstå såväl kriser som öppna militära angrepp från dåvarande Warszawa-pakten. 

Vi har också fått erfara att de kriser vi upplevt i närtid kräver samordning på såväl regional och kommunal nivå där det inte räcker med att regering eller nationella myndigheter agerar. 

Skåne och Öresundsregionen är med sitt läge ett av de områden som i praktiken både har haft och framöver kommer möta dessa utmaningar. Flyktingkris, energiförsörjning, flödet av import och export men också det faktum att Nato ser Skåne och Blekinge som en trolig krigsskådeplats i en eventuell konflikt med Ryssland gör att det i just denna region krävs ett fokus som i dag saknas.

I Sverige finns de flesta resurserna kring dessa frågor koncentrerade till huvudstadsregionen. 

Dessa resurser agerar ofta i sina egna silos och när samverkan sker är det på den översta nivån och inte ”på marken” i den utsträckning som krävs för att tackla problemen.

Därför bör ett Totalförsvarscentrum Syd med placering i Malmö upprättas där man kopplar upp sig mot de nationella resurser som finns inom området men också organiserar sig med flera av de förmågor som krävs, där syftet med detta center bör vara: 

Ta fram lösningar, arbetssätt och ledningsfilosofi för att hantera kriser och ett ramverk för en ny uppdaterad doktrin likt den vi hade under Kalla Kriget.

Öva krishantering och vara test-bed med olika scenarier där dessa sen kan spridas i landet. Operation Rimfrost är ett bra exempel på när olika förmågor i samhället samverkar och når effekt.

Agera kriscenter för regionala kriser där Skåne kommer ha en utsatt position i framtiden.

Argumenten för att inte vilja upprätta denna typ av center långt ifrån Stockholm är ofta att kompetensen inte skulle finnas ute i landet. Detta är ett gammalt tänk. Corona-pandemin har visat att både företag och organisationer fungerar till 100 procent även virtuellt och snarare är nuvarande ordning en begränsning där kompetens i till exempel Skåne-regionen kräver en fysisk flytt till huvudstaden. 

Totalförsvarscentrum Syd skulle vara en modern lösning på vår tids krishantering där en decentraliserad modell med stark regional kompetens och förmåga skulle stärka inte bara Skåne och Öresundsregionen utan även Sverige som helhet.

 

Sebastian Merlöv (S)

Ordförande Lomma Arbetarekommun och försvarspolitisk debattör