Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Uppmuntra till bilresande i tider av smittspridning

Flera kommuner, däribland Karlskoga, Staffanstorp och Växjö har infört gratis parkering i centrum för att underlätta för affärsverksamheterna där, skriver Jacob Laurin och Anders Ydstedt vid KAK.
Foto: COLOURBOX
Jacob Laurin, ordförande KAK Södra.
Foto: PRIVAT
Anders Ydstedt, ordförande KAK:s expertråd.
Foto: OKÄND

Kommuner och myndigheter kan göra mer för att underlätta för bilisterna att vara med och bidra till minskad smittspridning. Bland annat kan städnätter skjutas upp, skriver Jacob Laurin och Anders Ydstedt vid Kungliga Automobilklubben.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Runtom i världen begränsas nu människors möjligheter att resa och förflytta sig i försök att minska spridningen av covid-19. I Sverige är inskränkningarna ännu inte så stora i jämförelse med andra länder. Men ändå uppmanas de som kan, att arbeta hemifrån för att minimera antalet sociala kontakter. 


Smittspridningen sker lättare på platser där många människor samlas. En sådan plats är kollektiva transportmedel och de bör därför undvikas enligt Folkhälsomyndigheten. Dessutom ökar nu sjukskrivningarna, och det blir svårare att hitta chaufförer. Avgångarna inom kollektivtrafiken minskar därför på många håll.


Många jobb kräver dock att man befinner sig på arbetsplatsen och då måste möjligheten att förflytta sig dit också finnas. Här finns en lösning som stavas personbilen. I bilen färdas man säkert med minimerad risk för att sprida smittan eller att bli smittad. 


Politiker på både nationell och lokal nivå har nu infört stöd på olika sätt till branscher och sektorer i hela samhället som drabbas extra hårt av pandemin. Nyligen meddelade även Transportstyrelsen att man har beslutat om ett generellt undantag från reglerna om dubbdäck, vilket innebär att datumet för när dubbdäcken ska tas av skjuts upp från den 15 april till den 30 april. 


Flera kommuner, däribland Karlskoga, Staffanstorp och Växjö har infört gratis parkering i centrum för att underlätta för affärsverksamheterna där. Detta är ett steg i rätt riktning, och mer borde göras för att underlätta för bilisterna att vara med och bidra till minskad smittspridning. Här kommer ett par konstruktiva förslag till politikerna i Malmö från Kungliga Automobil Klubben, KAK:


Fri parkering. Malmö borde följa nämnda exempel och införa fri parkering. Förmodligen går det, åtminstone tillfälligt, att skapa fler p-platser för att underlätta snabba ärenden i city. Bilresande ska uppmuntras i tider av smittspridning. Mindre näringsverksamheter kan också gynnas på så sätt. 


Skjut upp städnätter. Malmö Stad borde kunna skjuta upp städnätterna då bilisterna blir tvungna att flytta sina bilar. Att tvingas flytta bilen är inte önskvärt med tanke på att en del sitter i karantän. En sådan åtgärd skulle underlätta speciellt för äldre personer. 


Bilens flexibilitet är svårslagen, vilket blir än mer tydligt i den uppkomna situationen. Det är inget att förvånas över att de allra flesta transporter och resor görs med vägtrafik i dagens Sverige.  


Men diskussionen om hur vi skapar goda förutsättningar för framtidens bilism bör inte stanna vid att lättnader kan göras i den akuta situationen. Tyvärr är det mycket tydligt att en stor andel av skåningarna inte är nöjda med utvecklingen. Bara en av fem, 21 procent, anser att politikerna planerar rätt inför den växande bilismens behov. En stor majoritet, 76 procent, svarar att politikerna troligen eller absolut inte planerar på rätt sätt, enligt en Skop-undersökning som KAK låtit göra. Här måste det ske ett skifte i attityden hos politiker och planerare för att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för bilen med mer investeringar i väginfrastruktur. Samhället måste nu planera på ett smart sätt för framtidens bilism. Att inte göra detta vore ett historiskt misstag.


Ingen kan göra allt för att stoppa den pågående pandemin, men alla kan göra något. Det är viktigt att vi nu skapar bästa möjliga förutsättningar för bilisterna att vara med och bidra. KAK har på Kvällsposten Debatt givit några konkreta exempel på vad som kan göras. Det viktigaste är dock inriktningen: Bilen är en del av lösningen på människors vardagsproblem, nu mer än någonsin. 


Jacob Laurin

Ordförande KAK Södra


Anders Ydstedt

Ordförande KAK:s expertråd

0