Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Tysta inte minoritetsspråken, S och L

Johanna Öfverbeck (MP), ledamot i Malmö grundskolenämnd.
Foto: MP MALMÖ
Annika Hirvonen Falk (MP), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson.
Foto: FREDRIK HJERLING

Förbryllande att Socialdemokraterna och Liberalerna i Malmö väljer att dra tillbaka rättigheterna för sverigefinska 6-åringar, skriver miljöpartisterna Johanna Öfverbeck och Annika Hirvonen Falk.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. För Miljöpartiet är det självklart att Sverige ska värna de nationella minoriteternas rättigheter. Tyvärr finns det inga garantier för att det som är en rättighet i dag kommer att vara det i morgon. Ett färskt exempel på hur minoriteters rättigheter monteras ner levererar Malmös socialdemokrater och liberaler när de avskaffar modersmålsundervisningen för alla barn i förskoleklass. Vi i Miljöpartiet är starkt kritiska mot denna förändring och uppmanar de styrande politikerna att tänka om.


Sverige har i både FN och Europarådet tagit på sig att säkra de nationella minoriteternas rättigheter. Representanter för landets minoriteter har krävt skarpare lagstiftning för att staten faktiskt ska leva upp till löftena. Därför drev Miljöpartiet med dåvarande demokratiminister Alice Bah Kuhnke i spetsen igenom en uppdaterad minoritetslagstiftning under förra mandatperioden.


Att modersmålsundervisningen avskaffas i förskoleklass drabbar alla Malmöbarn som har ett annat modersmål än svenska. Flerspråkighet är en tillgång för samhället och ett starkt modersmål är positivt för inlärningen av både svenska och andra skolämnen. Men lika viktigt, eller kanske ännu viktigare, är värdet för individen av att behärska sitt modersmål. Det innebär en stärkt kulturell identitet, alltså känslan av att höra samman med en viss folkgrupp, livsstil eller region. Det innebär en möjlighet att ta del av kultur och litteratur på modersmålet. Det kan också vara det enda sättet att kommunicera med sina släktingar.


Barn som tillhör en av de nationella minoriteterna har enligt lagen rätt att få stöd att utveckla minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Barnens utveckling av en kulturell identitet och användning av minoritetsspråket ska alltså särskilt främjas. Detta speglas i skollagen, som säger att förskolan ska bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer. I de förvaltningsområden där samiska, finska och meänkieli har haft en geografisk bas historiskt, har barnen rätt till en förskola där hela eller stora delar av utbildningen bedrivs på minoritetsspråket. I grundskolan har minoritetsspråken en starkare ställning än andra modersmål, och barnen har rätt till modersmålsundervisning. 


Undantaget är förskoleklass. Där finns det ett glapp i skollagen kring minoritetsspråkens särställning. Lagen om nationella minoriteter gäller självklart även barn i förskoleklass, men Malmös socialdemokrater och liberaler utnyttjar konflikten mellan lagarna för att avskaffa modersmålsundervisningen för alla barn i förskoleklass. Att trixandet går emot intentionerna med minoritetslagstiftningen verkar inte beröra de styrande partierna. Som grädde på moset nekas nu finsktalande barn modersmålsundervisning i förskoleklass, trots att Malmö på eget initiativ är finskt förvaltningsområde. Det innebär att sverigefinska Malmöbor har utökade rättigheter och att Malmö Stad har ansvar för att skydda och främja det finska språket och den sverigefinska kulturen. Att Socialdemokraterna och Liberalerna väljer att dra tillbaka rättigheterna för sverigefinska 6-åringar är därför förbryllande och oroande.


Oroande inte minst eftersom den borttagna modersmålsundervisningen utgör en liten detalj i en större bild. Debatten och det politiska samtalet domineras av kritik och i vissa fall hån och hat mot sådant som ses som främmande eller annorlunda av majoritetssamhället, särskilt när det är kopplat till kultur eller etnicitet. Det visar sig i synen på asylinvandring. Det visar sig i reaktionerna på domen i rättegången mellan Girjas sameby och svenska staten. Och det visar sig i hur lätt minoriteters rättigheter väger när det gäller att spara en bråkdel av en promille av Malmös skolbudget. Vi kommer att driva på för att lagstiftningen ändras så att barn i förskoleklass och grundskolan får samma självklara rätt till modersmålsundervisning. Vi uppmanar också Malmös styrande politiker att våga stå upp för, värna och se värdet i minoritetsspråken.


Johanna Öfverbeck (MP)

Ledamot i Malmö grundskolenämnd


Annika Hirvonen Falk (MP)

Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson