Tydligt att Malmö bör bli hem åt Förintelsemuseet

Till Malmö kom personer som under stor dramatik räddats med de vita bussarna under krigsslutet 1945, skriver Ewa Bertz (L). På bilden: En av de vita bussarna som bevarats.
Foto: JOACHIM WALL
Ewa Bertz (L), kommunalråd i Malmö för demokrati och mänskliga rättigheter.
Foto: DAVID JOHANSSON

Att Förintelsemuseet bör placeras i Malmö har starkt stöd bland judiska grupper i staden. Staden har goda förutsättningar för museet. Det är tydligt att Malmö bör få Förintelsemuseet när man läser den statliga utredningen, skriver kommunalrådet Ewa Bertz (L) i Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Att Malmö bör bli platsen för det planerade Förintelsemuseet är tydligt när man läser den statliga utredningen ”Sveriges museum om Förintelsen” som presenterades nyligen. 

I utredningen framhålls att platsen för museet bör ha historisk betydelse, att museet ska klara en bred publiktillströmning och ha närhet till akademiska institutioner. Alla dessa kriterier uppfyller Malmö väldigt väl.

Malmö var hoppets hamn för många av de danska judar som flydde över sundet 1943 och vid andra världskrigets slut då staden välkomnade judiska flyktingar efter tiden i koncentrationsläger. Till Malmö kom även personer som under stor dramatik räddats med de vita bussarna under krigsslutet 1945. En av de endast fem bevarade vita bussarna finns i dag på Malmö museer.

Med anledning av Malmös historiska koppling finns här stora mängder föremål, fotografier och konst som har anknytning till händelserna 1945, bevarade på stadens museum. Även i Stadsarkivet finns värdefullt material i form av bland annat intervjuer och polisförhör. På Universitetsbiblioteket i Lund finns arkivmaterial bevarat och på Kulturen i Lund finns Ravensbrück-samlingen med vittnesmål och föremål från överlevare. 

Placeringen av Förintelsemuseet i Malmö har starkt stöd bland judiska grupper i staden. Här finns en sammanslutning av överlevare som föreläser på skolor och hos föreningar. Kommunledningen i Malmö skrev även 2019 på en historisk samverkansöverenskommelse med Judiska församlingen som medförde åtgärder, för 20 miljoner kronor fram till 2023, för att synliggöra judisk kultur, motverka antisemitism och förbättra judars liv i Malmö. De ökade tillskotten från staden innebär också att grundskolan i Malmö får 2 miljoner kronor årligen för aktivt arbete mot antisemitism vilket bland annat bestått av resor till tidigare koncentrationsläger i samarbete med SKMA, Sveriges kommitté mot antisemitism. Med stöd av Malmö stad planeras även ett nytt Judiskt informationscenter att öppna i synagogan nästa år. Staden har även skapat ett forum för demokrati och mänskliga rättigheter. Dessa verksamheter skulle tillsammans utgöra viktiga resurser för ett Förintelsemuseum. 

Malmö är med Öresundsbron ett fönster till Europa vilket gör att museet kan bli en del av den större Förintelseberättelse som museer runtom i Europa håller levande. Malmös placering i Öresundsregionen, med över 4 miljoner invånare, ger också ett stort besöksunderlag. Med de goda kommunikationerna för flyg, tåg och vägtrafik är museet tillgängligt för såväl lokala och regionala som nationella och internationella besökare. 

Utredningen lyfter även att det är viktigt att platsen för museet har närhet till akademiska institutioner och behovet av en professur kopplat till museet. I Öresundsregionen finns hela 13 universitet, universitetsfilialer och högskolor som tillsammans har över 130 000 studenter. På både Malmö universitet och Lunds universitet bedrivs omfattande forskning kring historia och mänskliga rättigheter, inte minst genom Raoul Wallenberg Institutet. 

Det är en enig kommunstyrelse i Malmö som ställer sig bakom att Malmö är den bästa placeringen för Förintelsemuseet. Dessutom ställer sig Lunds kommun bakom förslaget om Malmö som plats för museet. 

Särskilt i dessa tider är det viktigt att alla Malmöbor, med vår rika mångfald, står enade upp för varandra och ser till att Förintelsemuseet placeras på bästa möjliga plats, Malmö. Aldrig ska någon kunna säga att den inget visste eller känna minsta osäkerhet därom. Förintelsen och de fruktansvärda brott mot mänskligheten som begicks när grupp ställdes mot grupp under andra världskriget får aldrig falla i glömska.   


Ewa Bertz (L)

Kommunalråd i Malmö för demokrati och mänskliga rättigheter