Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Trygghetslöften till Malmös välfärdsarbetare

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Foto: CSABA BENE PERLENBERG/KVP
Joakim Sandell (S), ordförande för Socialdemokraterna i Malmö. Foto: PRESSBILD

Malmö stad ska i så hög utsträckning som möjligt använda sig av de egna anställda och bemanningsföretag ska bara användas i undantagsfall. Bland annat ska kommunen finansiera kompletterande yrkesutbildning för ännu fler av sina anställda, skriver Joakim Sandell (S) och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Som Malmöbo möter du varje dag medlemmar i fackförbundet Kommunal. Det kan vara personen som tar emot dina barn på förskolan med ett leende varje morgon, den som serverar dem lunch i skolmatsalen eller tar hand om en åldrande förälder under årets alla dagar. Men det kan också vara badvakten som ser till att det är tryggt och säkert på badhuset, lokalvårdaren som ser till att det är rent och snyggt på arbetsplatsen eller brandmannen som bekämpar en skogsbrand.

 

Nu ser vi till att stärka och förbättra förutsättningarna för personalen inom välfärdsyrkena att göra ett ännu bättre jobb med satsningar på bland annat fortbildning och en bättre arbetsmiljö. Personalen ska ha rätt kompetens och trygga anställningar, det gör dem redo att möta de allt mer komplexa behoven i verksamheten. Då blir förutsättningarna för insatsen och bemötandet de allra bästa.

 

Vi socialdemokrater vill ge trygghetslöften till de som jobbar inom Kommunals avtalsområden. Tillsammans med fackförbundet ska vi arbeta för att personalen ska få de allra bästa förutsättningarna att utföra sitt arbete. Därför är våra trygghetslöften till Kommunals medlemmar:

 

Arbetsvillkoren ska vara goda:

 

• Vi ska verka för bra arbetsvillkor och för att de allmänna visstidsanställningarna, till vardags kallade AVA-anställningar, ska slopas. I avvaktan på ett regeringsbeslut om en översyn av Lagen om anställningstrygghet ska anställningsformen användas strikt och begränsat inom Malmö stad.

 

• Tillsvidareanställningar och heltidstjänster ska vara norm, för det bidrar till en god arbetsmiljö. De delade turerna ska bort och vi ska se över varannan helg-arbetet. Vi vill också säkerställa att den som varit anställd 90 kalenderdagar på minst 40 procent ska få månadslön oavsett anställningsform, som till exempel vikarieanställd eller AVA-anställd.

 

• Bemanningsföretag ska bara användas i undantagsfall, kommunen ska i så hög utsträckning som möjligt använda sig av de egna anställda.

 

Personalen ska ha rätt kompetens:

• Befolkningen blir allt äldre samtidigt som bristen på yrkesutbildade inom vården och omsorgen ökar. Det kommer på sikt att leda till att fler arbetsgivare får svårt att rekrytera till sina verksamheter, såväl nyexaminerade som yrkeserfarna. Att säkra kompetensförsörjningen i välfärden är en av de viktigaste frågorna. Framöver vill vi se öppna rekryteringsprocesser, där erfarenhet tas till vara och där det anställs personal med relevant utbildning.

• Kommunen ska finansiera kompletterande yrkesutbildning för ännu fler av sina anställda och det ska vara möjligt att kombinera studier med arbete. Vi ska fortsatt satsa på Vård- och omsorgscollege Skåne som ett sätt att ge fler möjlighet till anställning och karriärmöjligheter. 

 

Arbetsmiljön ska vara trygg

• Möjligheten att påverka sin arbetssituation är grundläggande för trivseln på arbetsplatsen, som i sin tur spelar en stor roll att klara av att arbeta ett helt yrkesliv. För dem som jobbar inom välfärdsyrkena ska förutsättningarna vara så goda att man vill stanna kvar i yrket hela arbetslivet, särskilt inom vård och omsorg. Inflytandet och medbestämmandet inom alla yrken ska därför förbättras.

• Som ett sätt att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningarna ska grundbemanningen vara så god att den klarar såväl arbetstoppar som -dalar.

• Framgångsrika arbetsplatser ska vara förebilder och inspiration för andra verksamheter.

 

För att säkerställa kvalitén inom välfärdsyrkena behövs ett brett angreppssätt med satsningar på verksamheten och hjältarna som gör att den flyter på under årets alla dagar. Investeringar i välfärden ska gå före skattesänkningar. Det behövs åtgärder på alla nivåer i samhället, inte minst på den nationella nivån, men mycket kan göras lokalt i Malmö för att säkerställa att välfärden håller hög kvalitet. Med våra trygghetslöften till Kommunals medlemmar ser vi till att göra förutsättningarna så bra som möjligt.  

 

Joakim Sandell (S)

Ordförande Arbetarekommunen i Malmö

 

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Malmö

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!