Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Treterminssystem i Malmö är ett mycket uselt förslag

Nima Gholam Ali Pour (SD), gruppledare i grundskolenämnden.Foto: SD MALMÖ

Treterminssystem i Malmö är ett uselt förslag som är så ogenomtänkt att det knappt går att genomföra, skriver Nima Gholam Ali Pour (SD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Den 22 januari beslutade Malmös grundskolenämnd att skicka en hemställan till regeringen om att få genomföra ett försöksprojekt med treterminssystem på någon eller några grundskolor i Malmö. Sverigedemokraterna röstade nej till detta förslag.

 

Fyra dagar innan grundskolenämndens sammanträde mottog gruppledarna i nämnden en enkätundersökning från Lärarnas riksförbund i Malmö där 346 lärare hade deltagit. 80 procent av de lärare som hade svarat på enkäten var negativa till ett treterminssystem. Sverigedemokraterna tänker inte stödja ett förslag som professionen, de som arbetar i skolan varje dag, så tydligt förkastar.

 

Den förstudierapport som var underlag till förslaget var på fem sidor och saknar en konsekvensbeskrivning. Det står inte ett ord i förstudierapporten om vilka skolor grundskoleförvaltningen vill införa treterminssystem i. Varken lärarnas eller föräldrarnas synpunkter har beaktats i denna förstudierapport. Det är uppenbart att grundskoleförvaltningen och de partier som stöder detta förslag kör över alla grupper som berörs av förslaget utan att tänka på vad utfallet blir. 

 

Bakgrunden till förslaget är att elever med sämre socioekonomiska hemförhållanden missgynnas av dagens skolsystem med två terminer och ett långt sommarlov. Det förstärker skillnader mellan elever från starka socioekonomiska förhållanden jämfört med elever med andra hemförhållanden som inte ges samma möjlighet till en kontinuerlig kunskapsutveckling. 

 

Att vissa elever har dåliga socioekonomiska hemförhållanden är ett problem som löses genom stärkt föräldraansvar, insatser från socialtjänsten samt kompensatoriska åtgärder i skolan. Att Malmös skolor ska anpassa sitt terminssystem till att elever har dåliga hemförhållanden är inte lösningen på problemet. Om problemet är att vissa föräldrar inte kan stödja sina barn i skolarbetet så är inte lösningen att skolan ska bli extraförälder. Skolan ska fortsätta vara en skola och föräldrar ska ta sitt ansvar som föräldrar.

 

Redan i dag har Malmö stad en skolpeng som gynnar elever som kommer från socioekonomiska svåra hemförhållanden och missgynnar elever vars föräldrar har inkomst från arbete. Detta har inte lyft skolorna i Malmös socialt utsatta områden. Inte heller ett terminssystem anpassad till elever från socioekonomiskt svåra hemförhållanden kommer lyfta skolor i socialt utsatta områden. Skolan är en del av samhället och hela bostadsområdet måste lyftas ur misär för att skolresultatet ska lyfta. Det finns inga genvägar till fungerande skolor. Treterminssystem kan inte påverka någonting om bostadsområdet är segregerat och en stor del av barnen befinner sig i absolut barnfattigdom. 

 

Samtidigt som det är brist på lärare och Malmö stad har svårigheter att rekrytera lärare vill grundskolenämnden införa ett terminssystem som 8 av 10 lärare inte vill ha. Hur ska skolor med treterminssystem rekrytera behöriga lärare om det knappt finns några lärare som vill arbeta under dessa villkor? 

 

Redan i dag är det en mindre andel behöriga lärare i Malmös socialt utsatta skolor samtidigt som omsättningen av skolledare är högre i dessa skolor, jämfört med skolor i andra delar av Malmö. Det är först och främst detta problem som måste bemötas i skolor i socialt utsatta områden, i stället för att skrämma bort de kvarvarande behöriga lärarna med ett treterminssystem.

 

Treterminssystem i Malmö är ett uselt förslag som är så ogenomtänkt att det knappt går att genomföra. Skolorna i socialt utsatta områden måste slippa den belastning som en liberal invandringspolitik utgör och därefter måste dessa områden genomgå en social statushöjning, vilket leder till en blandning av sociala grupper i området. Samverkan mellan hem och skola måste stärkas. Studie- och yrkesvägledningen samt elevhälsan måste stärkas. Trygghetsarbetet i skolan måste lyftas. Trygga skolor ger elever studiero. Fler behöriga lärare måste lockas till dessa skolor. Dessa åtgärder är bevisat mer effektivt än treterminssystem och välkomnas av både lärare och föräldrar. 

 

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Gruppledare i grundskolenämnden