Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Transparens vägen till rättvis hyra

Foto: SHUTTERSTOCK
Susanne Rikardsson, VD Fastighetsägarna Syd. Foto: PRESSBILD
Anna Wiking, näringspolitisk chef Fastighetsägarna Syd. Foto: ANDREAS WINBLAD
Carl-Lennart Lagerström, affärschef Fastighetsägarna Syd. Foto: PRESSBILD

Hyresgästföreningen presenterar missvisande och osakliga siffror, skriver Fastighetsägarna Syd i en replik.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I rapporten som Hyresgästföreningen hänvisar till är det ett flertal fastighetsägare som har mer än 40 procent lokaler i sitt totala fastighetsbestånd och att då räkna det som en ”bostadshyra” är mycket missvisande och direkt osakligt. 

 

LÄS MER: KVP DEBATT: Inte en rättighet att höja hyrorna varje år 

 

Statistiska Centralbyråns (SCB) sammanställning visar att hyran på en bostadslägenhet per kvadratmeter år 2017 låg på ungefär 99 kronor per månad i Malmö. Hyran för lokaler förhandlas mellan fastighetsägare och hyresgäst och ligger på högre nivåer beroende på geografiskt läge och standard i Malmö, än jämfört med bostadslägenheters hyra per kvadratmeter. Rapporten skiljer inte på lokalhyra och bostadshyra trots att dessa hyror sätts i grunden i två helt olika förhandlingssystem. 

 

LÄS MER: KVP DEBATT: Hyran måste kopplas till samhällsutvecklingen 

 

Utmaningarna vi har gemensamt för en fungerande bostadsmarknad måste inbegripa att alla parter tillsammans utvecklar hållbara parametrar med en gemensam målsättning för förhandlingarna i fokus. Det är nödvändigt att hyran baseras mer på en samhällsekonomisk utveckling än vad den gör i dag. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och Fastighetsägarna har en gemensam vägledning inom ramen av dagens lagstiftning för att gemensamt framtidssäkra hyresrätten. Hyresförhandlingarna ska utgå från det gemensamma ansvaret att upprätthålla hyresrättens konkurrenskraft på ett långsiktigt sätt i förhållande till samhällets utveckling. 

 

LÄS MER: KVP DEBATT: Lönsamt att äga hyresfastigheter 

LÄS MER: KVP DEBATT: Hyresgästföreningens veto är förödande 

 

Detta innebär inte en oreglerad eller fri hyressättning som Hyresgästföreningen ständigt försöker få oss att debattera, utan en gemensam överenskommelse där transparens och förutsägbarhet råder så att hyran blir mer rättvisande. Hyresgästföreningens egen Hyreskommission lyfter själva problematiken att grunderna för förhandlingarna inte är bestämda i förväg, låt oss enas om dessa i stället för att diskutera irrelevanta rapporter baserade på felaktig fakta. Vidare behöver vi bort från det veto som Hyresgästföreningen besitter så att likvärdiga parter möts i förhandlingar. 

 

Susanne Rikardsson

VD Fastighetsägarna Syd

 

Anna Wiking

Näringspolitisk chef Fastighetsägarna Syd

 

Carl-Lennart Lagerström

Affärschef Fastighetsägarna Syd

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!