Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Tågtunnel genom Lund är inte klimatsmart

Tågtunneln Citytunneln genom Malmö.Foto: CSABA BENE PERLENBERG / KVP
Karin Svensson Smith (MP), oppositionsråd i Lund.Foto: PRESSBILD
Carl-Johan Jargenius, järnvägsdebattör Helsingborg.Foto: FRANK HELLSTEN

Att riksdag och regering skulle acceptera en fördyrning av järnväg genom Lund som motsvarar en tiondel av hela anslaget för nya stambanor Stockholm- Malmö och Stockholm – Göteborg är uteslutet, skriver oppositionsrådet Karin Svensson Smith (MP) och järnvägsdebattören Carl-Johan Jargenius i en replik till Börje Hed och Jan Annerstedt vid FörNyaLund.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Börje Hed (FNL) och Jan Annerstedt (FNL) påstår på KvP Debatt att vi har ett enögt synsätt på huruvida det ska byggas en järnvägstunnel i Lund eller ej. Detta trots att vi anfört argument om att det utifrån klimat, resenärsnytta, statsfinanser, översvämningsrisk och luftkvalitet är klokast att undvika tunnlar när ny järnväg ska anläggas.

 

De båda FNL-företrädarna argumenterar mot en järnvägslösning som vi inte har förespråkat – nya spår genom hela staden. Lund C har redan en stor kapacitet. Genom att låta höghastighetstågen gå på de två mellersta spåren är det kanske bara en ny koppling mellan det sydliga stationsområdet och Högevall som behövs. Trafikverket utreder denna kapacitetsfråga och då kommer underlag för om vår förmodan är riktig eller ej.

 

I repliken viftas kostnaden för att bygga en tågtunnel lättvindigt bort. Men eftersom det enligt den utredning som FNL själva tog initiativ till blir en summa som motsvarar det Hallandsåstunneln och Citytunneln sammantaget kostade, bör frågan behandlas seriöst. Lyckligtvis är det Trafikverket och Jernhusen som äger merparten av marken vid Lund C. Deras bedömning av vilken utifrån ekonomi och tågtrafikens bästa är den optimala järnvägslösningen lär vara den som kommer att genomföras. Att riksdag och regering skulle acceptera en fördyrning av järnväg genom Lund som motsvarar en tiondel av hela anslaget för nya stambanor Stockholm- Malmö och Stockholm – Göteborg är uteslutet. 

 

Argumentet om det farliga godset ger vi inte mycket för. Utifrån de riskbedömningar som gjorts av statliga myndigheter är den olycksrisk som är farligt gods på vägarna ett väsentligt större bekymmer jämfört med farligt gods som transporteras med tåg. Adderas klimatpåverkan till jämförelsen är järnvägstransport självklart det som ska förordas. Vad gäller att verka för Lundabornas intressen står vi fast vid att klimatet ska vara det överordnade perspektivet vid av ny infrastruktur. Att FNL förordar motorvägsutbyggnad samt fler parkeringsplatser i staden och motarbetar klimatsmarta spårlösningar är dock ingen överraskning. Partiet uppstod ju som en protest mot spårvagn i Lund. Vi står fast vid att bättre förutsättningar för tågtrafik är den klokaste investeringen för såväl Lundabor som resten av befolkningen. 

 

Karin Svensson Smith (MP)

Oppositionsråd i Lund

 

Carl-Johan Jargenius

Järnvägsdebattör Helsingborg