Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ta tag i det skånska pensionsberget

Mattias Munter, pensionsekonom Skandia. Foto: PRESSBILD
Greger Gustafson, affärsansvarig Offentlig Affär Skandia. Foto: PRESSBILD

De skånska kommunernas pensionsskuld till de kommunanställda uppgår till över 25 miljarder kronor. Malmö och Trelleborg sticker ut i Skåne. De skånska politikerna måste förbereda sig, innan det i en nära framtid krävs mycket tuffa beslut, skriver Mattias Munter och Greger Gustafson på Skandia.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Drygt 232 miljarder. Så stort är det skuldberg som Sveriges kommuner har lovat sina anställda i tjänstepension. Skandias nya rapport över kommunernas pensionsskulder visar att skulden till de kommunanställda i Skåne uppgår till över 25 miljarder kronor. Det motsvarar lönen för cirka 5 000 lärare i tio år. Malmö och Trelleborg är några av de kommuner i Skåne med stor pensionsskuld per invånare; cirka 22 000 respektive 24 000 kronor. Nu pensioneras allt fler och därför tilltar utbetalningsvågen mot toppen omkring år 2030. Beslutsfattare i samtliga skånska kommuner behöver göra en ekonomisk plan för detta redan i dag. Annars är risken stor för att flera av kommunerna står inför skattehöjningar, bortprioriterade investeringar eller nedskärningar i välfärden.      

 

Pensionsskulden är den totala skuld för pensioner som kommunen har till sina anställda. Med andra ord de pengar som den anställde enligt pensionsavtalet i framtiden har rätt att få ut i form av tjänstepension så länge man lever.

 

Pensionsskulderna ställer kommunernas ekonomi på sin spets - särskilt i takt med förändringar i demografin. Det visar inte minst Sveriges Kommuner och Landstings ”Ekonomirapporten, maj 2018”. De äldre som är i behov av äldreomsorg och vård blir allt fler. Samtidigt ökar antalet yngre som kräver resurser av barnomsorg och skola. Kort sagt, i morgon ska färre försörja fler samtidigt som kommunens gamla skulder ska betalas. SKL:s rapport slår samtidigt fast att skatteunderlaget växer långsammare i framtiden. Kommunerna i Skåne är inte ensamma i denna problematik – en stor andel av Sveriges kommuner står inför samma utmaningar. 

 

Statistiken skiljer sig åt mellan kommunerna i Skåne, men problemen är uppenbara. En del kommuner har lägre soliditet, det vill säga betalningsförmåga, än rikssnittet. Där finner vi Perstorp, Svalöv och Bjuv. Men problemet är inte isolerat till soliditeten. Utan det är även avgörande att ha en tillräckligt stor befolkning som kan betala av skulderna. I Skåne finns det tre kommuner med negativ befolkningstillväxt, däribland Perstorp, Osby och Simrishamn. Dessa kommer ha svårigheter i framtiden när färre ska försörja fler. Men det finns hopp. Blickar vi mot politikerna i Sjöbo kommun har de tagit ansvar för pensionsskulden och gjort den till den lägsta i hela Sverige.

 

För att trygga framtidens välfärd är det därför viktigt att frågan om pensionsskulden hamnar högt upp på den politiska agendan. Vi kan inte blunda för problemet. Med miljardskulder i bagaget finns det annars en överhängande risk för nedskärningar i kommunernas budget. Konsekvensen kan bli högre kommunalskatt, nedskärningar i välfärden eller att viktiga investeringar läggs på is. Rent konkret kan det innebära konsekvenser för skola, äldreomsorg och infrastruktur - för att kommunerna helt enkelt inte har pengar så det räcker när pensionsutbetalningarna når sin kulmen omkring år 2030. Valet kommer stå mellan viktiga satsningar på välfärden eller nedskärningar i kommunernas budgetar.  

 

Vi vet att kommuner står inför många och stora välfärdsutmaningar och det krävs tuffa prioriteringar mellan dessa. Men det finns hopp. Vår bedömning är att bland annat flera kommuner i Skåne, däribland Trelleborg och Malmö, står inför en tioårsperiod med goda förutsättningar att hantera frågan om pensionsskulden. Men för det krävs en tydlig ekonomisk plan redan i dag. Framsynta kommuner kan på så sätt skapa sig en mer förutsägbar framtid. Sjöbo är ett konkret exempel där man reagerat och tagit ansvar för sin skuld. De kommuner som redan i dag tar ansvar för de framtida pensionsutbetalningarna gör det möjligt för en bättre kommunal välfärd för kommande generationer. 

 

Låt oss tillsammans på allvar få upp frågan om den stora pensionsskulden på den politiska agendan i Skåne – det finns goda chanser att trygga välfärden och slippa jobbiga beslut 2030.

 

Mattias Munter 

Pensionsekonom Skandia

 

Greger Gustafson

Affärsansvarig Offentlig Affär Skandia