Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Sverige kan inte vänta på en ny skånsk brigad

För Liberalernas del är det nödvändigt att 2020 års försvarsbeslut blir arméns försvarsbeslut, skriver Allan Widman (L).Foto: MATS NYSTRÖM / FÖRSVARSMAKTEN
Allan Widman (L), försvarspolitisk talesperson och riksdagsledamot från Malmö.Foto: MAGNUS FRÖDERBERG

Södra Sverige är en strategiskt viktig plats vid en konflikt i Östersjön. Skåne kan inte vänta på en ny mekaniserad brigad till efter 2030. Skynda på, skriver Liberalernas försvarspolitiska talesperson Allan Widman med anledning av inledningen av Folk och Försvars rikskonferens i dag.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I ett allt mer spänt närområde har inloppet till Östersjön fått en ökad strategisk betydelse. En i princip enig försvarsberedning har bland annat pekat på sydöstra Sverige som en region av särskild militär betydelse.

 

Vid en eventuell konflikt runt Östersjön kommer det att finnas intresse att både regla av dessa farvatten respektive att hålla dem öppna för tillförsel av militära resurser. Det är i ljuset av detta som till exempel utplaceringen av Iskander-robotar i Kaliningrad ska betraktas.

 

Efter många decennier av avveckling står det svenska försvaret inför en period av tillväxt. På sju år ökar det svenska försvarsanslaget med drygt femtio procent. En majoritet av riksdagen vill att anslaget mot slutet av 20-talet ska uppgå till minst två procent av BNP, vilket skulle innebära en fördubbling på drygt ett årtionde.

 

Den svenska upprustningen är inte unik. I stort sett samtliga länder i vår närhet genomför liknande satsningar. Många av dem dock från en högre nivå än den svenska.

 

Snabbt växande anslag innebär förvisso goda möjligheter att stärka försvaret. Samtidigt finns det stora risker med avseende på kostnadseffektivitet. Militärt försvar är en statlig monopolverksamhet vars egentliga styrka enbart kan prövas under skarpa förhållanden. Behovet av kontroll och uppföljning av de satsningar som nu sker kan inte nog betonas.

 

För några år sedan avvecklades utbildningen av stridsvagnsförband på Revinge. Nu är stridsvagnarna tillbaka igen och P7 ska få uppdraget att utbilda och organisera vår tredje mekaniserade brigad, Mek B 7.

 

Med hänsyn till sydöstra Sveriges ökade strategiska betydelse krävs skyndsamhet. Försvarsberedningens ambition var att samtliga nya förband skulle vara organiserade mot slutet av 20-talet. I Försvarsmaktens underlag från den 15 november förra året ligger slutpunkten efter 2030 och dessvärre är det just den skånska brigaden som ligger sist.

 

Försvarsmaktens underlag ska nu analyseras närmare av alla de partier som ingick i försvarsberedningen. Under en dryg månad på det nya året ska det utredas både vad som tagits bort och lagts till i förhållande till beredningens förslag. Liksom hur de ekonomiska beräkningarna skett. Därefter kommer regelrätta förhandlingar att vidta gällande omfattning och innehåll i det försvarsbeslut som riksdagen väntas fastställa mot slutet av året.

 

För Liberalernas del är det nödvändigt att 2020 års försvarsbeslut blir arméns försvarsbeslut. Även om materielplanen fortsatt domineras av flygvapnet och marinen måste ett av de till ytan största i Europa nu skaffa ett verkligt försvar på marken. Att över tid också kunna försvara sig på djupet av sitt territorium är starkt krigsavhållande.

 

Liberalerna vill snabbt växla upp utbildningen av soldater med plikt. Målet bör inte vara att detta ska leda till anställningar i Försvarsmakten. I stället bör fokus ligga på att så snabbt som möjligt fylla upp den krigsorganisation försvarsberedningen föreslagit, inte minst på armésidan. Och tillväxten ska inte ske med en brigad i taget, den behöver ske på hela bredden samtidigt med ett slutdatum så tidigt som möjligt under innevarande årtionde.

 

Det är i år jämnt tjugo år sedan avvecklingsbeslutet av den Södra skånska brigaden fattades. Det skedde i samband med ett par på varandra följande försvarsbeslut där mängder av regementen och flottiljer försvann. Nu är det andra tider. Södra skånska regementet kommer att växa och övningsverksamheten intensifieras. Försvarsbeslutet 2020 kommer i förlängningen att stärka Skånes och södra Sveriges säkerhet.

 

Allan Widman (L)

Försvarspolitisk talesperson och riksdagsledamot från Malmö