Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sverige har blivit ett smörgåsbord för biltjuvar

Sverige har blivit något av att ett smörgåsbord för biltjuvar. Vi har en lång tradition av öppenhet. Det är enkelt att få tillgång till myndigheters uppgifter om personer, skriver Jacob Laurin och Anders Ydstedt.
Foto: COLOURBOX
Jacob Laurin, ordförande Kungliga Automobil Klubben (KAK) Södra.
Foto: PRIVAT
Anders Ydstedt, ordförande KAK:s Expertråd.
Foto: OKÄND

Sverige har en lång tradition av öppenhet. Det är enkelt att få tillgång till myndigheters uppgifter om personer och deras ägodelar. Men fordonsregistret bör endast vara tillgängligt för myndigheter, skriver Jacob Laurin och Anders Ydstedt vid Kungliga Automobilklubben.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Malmö har under hösten drabbats av en våg av bilstölder. För de som utsätts innebär det naturligtvis en ekonomisk förlust, men också ett stort trauma att bli bestulen på en kär ägodel. Det rör sig ytterst om en kränkning av den mänskliga rättigheten att inte bli berövad på sin egendom.


Enligt polisen ligger utländska ligor bakom hela nio av tio bilstölder. Bara i oktober månad har minst 579 bilar stulits i hela landet. De stulna fordonen fraktas ofta snabbt ut ur landet. Någon kontroll görs sällan vid gränsen, då Tullverket prioriterar att kontrollera fordon som reser in i landet. Tullen har inte heller lagligt stöd för att gripa någon som för ut stöldgods om de skulle hitta något. 


Inte sällan specialiserar sig ligorna på exklusivare bilar. Man söker aktivt upp ägarna, bryter sig in och stjäl nycklar eller fraktar bort fordonen på mindre lastbilar. Ibland demonteras stöldgodset innan det förs ut.  När de sedan försvunnit ut ur landet är det svårt för svenska myndigheter att göra något. 


Sverige har blivit något av att ett smörgåsbord för biltjuvar. Vi har en lång tradition av öppenhet. Det är enkelt att få tillgång till myndigheters uppgifter om personer. Med några knapptryck kan man se vad en person har för inkomster eller vilka fordon en person äger. I och med den digitala tekniken har det blivit ännu enklare att få ut information från fordonsregistret. 


Detta är ett system som är tämligen unikt för Sverige. De senaste åren har flera informationsläckor hos svenska myndigheter uppdagats, där Transportstyrelsen är det kanske mest kända exemplet. Uppenbarligen lämnar IT-säkerheten hos svenska myndigheter mycket i övrigt att önska. 


Men samtidigt finns denna ”läcka”, vilket det öppna fordonsregistret kan beskrivas som. Både politiker och myndigheter är medvetna om den, men den tillåts att fortsätta.  I de flesta andra europeiska länder är det endast myndighetspersoner som har tillgång till sådana uppgifter. Sverige är med andra ord en frizon för biltjuvar där staten tillhandahåller ett verktyg för de kriminella. Det kan inte tillåtas fortsätta på det här sättet. 


Mot bakgrund av detta ställde Kungliga Automobilklubben frågan till svenska folket om de anser att fordonsregistret skall vara öppet för alla eller endast för myndigheter som har giltiga skäl att hantera uppgifterna.


En majoritet av skåningarna (51 procent) anser att fordonsregistret bara skall vara öppet för myndigheter med giltiga skäl att hantera uppgifterna. Mönstret är detsamma i Sverige som helhet. Men motståndet mot att fordonsregistret är öppet för alla är starkare i storstadsområden än i övriga Sverige. Både i och utanför storstäderna är det dock en majoritet som vill att registret bara skall vara öppet för myndigheter. I alla politiska riksdagspartier finns det en majoritet av sympatisörer som vill ”stänga” fordonsregistret. Folkviljan i det här sammanhanget är alltså tydlig; fordonsregistret borde göras tillgängligt endast för dem som har ett giltigt skäl att begära ut uppgifterna. 


Det öppna fordonsregistret är naturligtvis inte det enda som gör Sverige attraktivt för biltjuvar. Det behövs också andra åtgärder för att stävja brottsligheten. Fler trafikpoliser måste till för att upptäcka stölderna och annan brottslighet ute på vägarna. Tullen måste också ges större befogenheter att stoppa stöldgodset vid gränsen. Allt detta kräver dock resurser. Men en sådan enkel sak som att göra fordonsregistret mer rättssäkert borde inte kosta några större summor. KAK uppmanar därför riksdag och regering att se över nuvarande lagstiftning. Sverige ska inte fortsätta att vara ett smörgåsbord för de kriminella. 


Jacob Laurin 

Ordförande Kungliga Automobil Klubben Södra


Anders Ydstedt 

Ordförande KAK:s Expertråd