Sverige behöver lära sig mer av Skåne

EXILSKÅNING. Mattias Goldmann, VD för tankesmedjan Fores som nu öppnar i Malmö.
Foto: Pressbild Fores / FORES
Turning torso i Malmö.
Foto: Lasse Svensson

Sverige har mycket att lära av Skånes forskning, näringsliv och kommuner skriver tankesmedjan Fores vd Mattias Goldmann.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Partierna tappar i medlemsantal och därmed som plattform för samhällsdebatt. Lokala medier kämpar med vikande resurser och riksmedier minskar sin närvaro utanför huvudstaden. Därför ökar vikten av mötesplatser för idédebatt och kunskapsutbyte.

I vår granskning av de 100 senaste medieklippen om Malmö i ledande nationella media handlar en tredjedel om våldsbrott, bilbränder och skottlossning. Det är verkliga och tragiska händelser, men den ensidiga rapporteringen pekar på att den lokala förankringen saknas.

I dagsläget har ingen av de nationella, större tankesmedjorna fast representation i Skåne. Därmed missar vi att fullt ut dra nytta av relevant forskning från regionens universitet och högskolor, av framgångar från Skånes näringsliv, av ideella initiativ eller av kommuners nytänk.

Från Fores sida vill vi vidga perspektiven och väljer nu att etablera oss i Öresundsregionen. Vi vill långsiktigt kanalisera influenser härifrån till rikspolitiken, bättre föra ut forskningsresultat till aktörer och i ökad utsträckning medverka i den regionala debatten.

Inledningsvis fokuserar vi på tre huvudområden där hela Sverige skulle gynnas av ett starkare Skåneperspektiv.

Migration och integration: Id-kontroller och gränsbevakning slår hårt mot arbetet att skapa en gemensam Öresundsregion för arbete, studier och social samvaro. Det drabbar Skånes näringsliv och invånare på ett sätt som knappast hade accepterats i Stockholmsområdet. Detta behöver kanaliseras bättre i diskussionen om hur länge dagens andrum ska vara och vad som kommer därefter.

Klimat och grönare fordonsflotta: Sju av de åtta riksdagspartierna står bakom att Sverige år 2030 ska nå en fossiloberoende fordonsflotta. En stor del av omställningen bör ske med lokalt producerade drivmedel, kompletterat med hållbara transportmönster. Skåne utsågs av förra regeringen till pilotregion för biogas, och satsar bl.a. på att producera biobränslen av jordbrukets överskott, av alger och av hushållens avfall. På andra sidan sundet har Köpenhamn världens kanske bästa cykelsatsning.

Den digitala omställningen: En framstående digitalisering är en viktig grund för att utveckla samverkan mellan högskola, offentlig sektor och näringslivet, gärna kopplat till tunga forskningsinvesteringar som ESS och MAX Lab IV. Men digitaliseringen ställer oss också inför nya utmaningar kring transparens och skydd av medborgares integritet.

Det behövs ett bättre kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan Skåneregionen och övriga Sverige. Vi är stolta att ta ett steg i den riktningen med lanseringen av Fores Syd.


Mattias Goldmann,

VD för tankesmedjan Fores som nu öppnar i Malmö.