Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Sverige behöver en ny Öresundsförbindelse

Öresundsbron behöver sällskap av en ny förbindelse, tycker Rikard Larsson (S) och Elin Gustafsson (S). Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
Rikard Larsson (S), riksdagsledamot Skåne läns södra. Foto: PRESSBILD
Elin Gustafsson (S), riksdagsledamot från Skåne södra valkrets. Foto: RIKSDAGEN

För Skåne är god infrastruktur och bra förbindelser mellan Sverige och Danmark grundläggande för alla oss som bor och verkar i regionen, skriver Rikard Larsson (S) och Elin Gustafsson (S) inför Europaparlamentsvalet på söndag. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

På söndag är det val till Europaparlamentet. Det är ett val om värderingar för vilken väg Europa ska ta. Vi socialdemokrater är tydliga: Klimatomställningen är en av våra mest prioriterade frågor tillsammans med trygga jobb och schysta villkor. Det handlar till stor del om frågor som rör infrastruktur och hållbart resande.

 

För Skåne som är en del av Öresundsregionen och Greater Copenhagen är god infrastruktur och bra förbindelser mellan Sverige och Danmark grundläggande för alla oss som bor och verkar i regionen. Därför är de satsningar som nu görs av den socialdemokratiskt ledda regeringen bland annat på ökat tågresande ut i Europa och höghastighetståg samt nya stambanor från Stockholm till Malmö viktiga. Men det handlar också om ett ökat underhåll som varit eftersatt under lång tid, det behövs både upprustning av befintligt tågnät samt utökad kapacitet för att vi ska möjliggöra ett hållbart resande nu och i framtiden.

 

Vi ser också att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en viktig länk för Öresundsregionens fortsatta utveckling. I dag är Öresundsbron den enda fasta förbindelsen – för att utveckla hela Öresundsregionen och korta restiderna från norra delarna av Sverige ut i Europa är ytterligare en fast förbindelse nödvändig. 

 

Godstransporterna är viktiga för både Sverige och Skånes konkurrenskraft. För att använda infrastrukturen på ett effektivt sätt och för en hållbar miljö behöver godstransporter flyttas över till järnväg och sjöfart. Det gods som ändå måste transporteras på väg måste samordnas bättre genom styrmedel som främjar en mer effektiv logistik som ger mindre utsläpp. Vi socialdemokrater vill realisera den nationella godsstrategi som togs fram under den socialdemokratiskt ledda regeringen föregående mandatperiod. Med mer samarbete internationellt och främst i EU kan vi även påverka omställningen av godstransporter både i och utanför Sverige.

 

En stor del av det gods som transporteras genom Skåne ska till delar av Sverige som kan nås via havet. Sjöfarten är ett effektivt transportsätt som transporterar mycket gods med relativt låga utsläpp. För att skapa förutsättningar för mer gods via sjöfarten måste konkurrensfördelarna för sjöfarten förbättras. Vi ser även för Skånes del att utvecklingen av alla de skånska hamnarna är viktiga såsom till exempel Ystad hamns pågående utbyggnad som möjliggjorts tack vare europeiska infrastruktursatsningar och nationellt såväl som lokalt stöd. Vi socialdemokrater vill säkerställa att EU kan fortsätta främja liknande infrastrukturprojekt. 

 

Under innevarande mandatperiod har vi Socialdemokrater i EU prioriterat arbetet med det så kallade vägpaketet för att få ordning och reda på våra vägar. 

 

Det innebär bland annat att svensk lön och kollektivavtal ska gälla för alla som kör transporter i Sverige och lika lön för lika arbete vid samma plats ska omfatta vägtransportsektorn. Ingen yrkesförare ska tvingas sova i lastbilshytten och vi ska ha kör- och vilotider som inte riskerar förartrötthet och trafikosäkerhet. Det innebär också att alla lastbilar måste ha GPS för att kunna kontrollera reglerna och lastbilen måste återvända hem till hemlandet minst en gång var fjärde vecka. Det innebär även starkare beställaransvar genom att företag som köper transporter tvingas ta ansvar för att det är schysta villkor för transportarbetarna.

 

Allt detta är viktigt för oss socialdemokrater för att det handlar om att stå upp för den svenska modellen och se till att alla företag i Sverige konkurrerar på lika villkor. Vi ska inte ställa arbetare mot arbetare.

 

Vi behöver en tydlig majoritet i EU som främjar Skånes utveckling och som i linje med den socialdemokratiskt ledda regeringen prioriterar infrastruktur, en grön omställning samt ordning och reda på våra vägar! 

 

Därför behöver du lägga din röst på Socialdemokraterna den 26 maj.

 

Rikard Larsson (S)

Riksdagsledamot Skåne läns södra och kandidat till Europaparlamentet

 

Elin Gustafsson (S)

Riksdagsledamot Skåne läns södra