Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Svartmåla inte Skånes sjukhus

”Allians för Skåne tar sitt ansvar att presentera relevanta åtgärder till utmaningar”, skriver regionens minoritetsstyre.Foto: EXPRESSEN
Camilla Mårtensen (L), ordförande sjukhusstyrelse Sus.Foto: MAGNUS FRÖDERBERG
John Roslund (M), 1:a vice ordförande i sjukhusstyrelse Sus.Foto: PRESSBILD
Mattias Horrdin (C), ledamot i sjukhusstyrelse Sus.Foto: PRESSBILD
Josef Ander (KD), ersättare i sjukhusstyrelse Sus.Foto: PRESSBILD

Regionens resurser ska användas på bästa sätt så att nyttan för de skånska patienterna blir så stor som möjligt. Dessa tre punkter ska vi fokusera på, skriver Camilla Mårtensen (L), John Roslund (M), Mattias Horrdin (C) och Josef Ander (KD) vid Allians för Skåne.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Skånes Universitetssjukhus (Sus) spelar en viktig roll för region Skåne och hela Sverige. Här bedrivs högspecialiserad vård som utmärker sig i Sverige och i omvärlden. Bland annat hjärt- och lungtransplantationer och avancerad hjärtkirurgi på barn och unga. Men samtidigt som vi bedriver internationellt framstående vård, är många missnöjda med de långa väntetiderna i sjukvården. 

 

Med de ökade behoven av vård och begränsade resurser krävs ett kontinuerligt arbete med prioriteringar på alla nivåer i organisationen. De resurser som finns ska användas på bästa sätt så att nyttan för patienterna blir så stor som möjligt. För Allians för Skåne i sjukhusstyrelse Sus är det av största vikt att vi belyser den fantastiska vård som Sus bedriver och samtidigt presentera hållbara lösningar på de utmaningar som finns.

 

Allians för Skåne som styr i sjukhusstyrelse Sus har noterat tre viktiga åtgärder som vi ska arbeta med på lång och kort sikt: 

 

Attraktiv arbetsgivare. 

Vi måste se över hur vi kan göra Sus till ett mer attraktivt sjukhus att arbeta på. Attraktionskraften är hög med tanke på möjligheten att kunna bedriva världsledande forskning och den naturliga anknytningen till universiteten – men trots det saknas många sjuksköterskor och barnmorskor. För att öka attraktiviteten till Sus måste arbetsbelastningen minska genom att strukturer, arbetssätt och stödfunktioner behöver utvecklas.

 

Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) kommer att skapa nya förutsättningar och möjligheter för såväl patienter som medarbetare. Detta verktyg kommer att förändra arbetssätt och metoder inom sjukvården och även förenkla vårdpersonalens vardag så att våra medarbetare kan fokusera på att bota, lindra och trösta. 

 

Ekonomi i balans. 

Sjukhuset har kantats av dålig ekonomi många år. Det är inget unikt för Skånes universitetssjukhus. Tyvärr har det blivit en trend i Sverige med höga väntetider och brist på vårdpersonal. Vi i Allians för Skåne ser det som vårt huvudsakliga uppdrag att minska köerna och leverera en budget i balans. Sjukhusstyrelsen Sus har antagit åtgärder för att se till att vi får en budget i balans. Exempelvis har verksamhetsspecifika ekonomiska handlingsplaner tagits fram. Det är viktigt att vi fortsätter arbeta för en hållbar och effektiv vård och ha kontroll över vår ekonomi för att behålla förutsättningarna att fatta beslut om prioriteringar och satsa på utveckling där det behövs. En god ekonomi är avgörande för Sus handlingsfrihet.

 

Utveckla den nära vården. 

Utveckling av vård nära patienten har en stor potential till förbättrad vård och mer nöjda patienter. Det är också en helt nödvändig utveckling för att vi ska kunna svara mot de ökade behoven av vård. Nya arbetssätt behöver utvecklas och samarbeten mellan vårdens alla aktörer måste stärkas med patientens behov och upplevelse av vården som utgångspunkt. Vi måste också fokusera på en ökad patientsamverkan. 

 

Våra medarbetare har en fantastisk arbetsmoral och det är viktigt för oss att alla medarbetare är nöjda och kan påverka sin arbetssituation. Utan våra fantastiskt kompetenta medarbetare som bemannar sjukhusets 18 verksamheter dygnet runt hade sjukhuset inte kunnat fungera. 

 

Oppositionen har flera gånger försökt att svartmåla sjukhusen i talarstolar och sociala medier med syfte att skrämma upp Skånes medborgare. Vi ser inte hur det kommer hjälpa att öka vårdkapaciteten eller lösa kompetensbristen. Allians för Skåne tar sitt ansvar att presentera relevanta åtgärder till utmaningar. Vi är övertygade om att alla partier har ett gemensamt ansvar att tillsammans förstärka sjukvården i Skåne. Det behöver ägnas mer tid åt breda överenskommelser och mindre tid till politisk munhuggning för att lösa de utmaningar som sjukvården står inför. 

 

För den som har synpunkter på förbättringsarbetet är den varmt välkommen att kontakta oss i Sus sjukhusstyrelse. 

 

Camilla Mårtensen (L) 

Ordförande sjukhusstyrelse Sus

 

John Roslund (M) 

1:a vice ordförande i sjukhusstyrelse Sus

 

Mattias Horrdin (C) 

Ledamot i sjukhusstyrelse Sus

 

Josef Ander (KD) 

Ersättare i sjukhusstyrelse Sus