Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Stockholm måste upptäcka Malmö

Charlotte Bossen (C), gruppledare i Malmö kommunfullmäktige.
Foto: PRESSBILD

Det behövs en partiöverskridande politisk vilja att driva Malmös stora övergripande frågor upp till den nationella och gränsöverskridande nivån. Malmö är fantastiskt men har även enorma problem, skriver Charlotte Bossen på Centerpartiets partidag under Almedalsveckan.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Parkernas stad, porten till Europa, ”the swedish capital of falafel”. Kärt barn har många namn och Malmö är en fantastisk stad. Med sitt läge mitt i den dynamiska Öresundsregionen har vår stad stor potential till utveckling. 


Men Malmös problem är enorma med våld, skjutningar och explosioner. Varje år lämnar flera hundratals av stadens elever skolan utan behörighet att läsa vidare. Malmö har Sveriges största barnfattigdom och arbetslöshet. Samtidigt hindrar elbrist företag att växa. Från Centerpartiets sida efterlyser vi en partiöverskridande politisk vilja att driva Malmös stora övergripande frågor upp till den nationella och gränsöverskridande nivån. Det gäller bland annat kriminaliteten, skolorna, näringslivet och bostadsbyggandet. 


Centerpartiet har länge arbetat för hårdare straff vid vapenbrott och vapensmuggling. Nu har det äntligen blivit verklighet. Men det saknas fortfarande lagstiftning mot bilmålvakter. Dessutom måste tullen få fler medarbetare och deras befogenheter mot vapen, narkotika och stöldgods måste öka. Polisen måste även få nya verktyg att hantera oviljan att vittna, som till exempel kronvittnen där kriminella får straffrabatter om de bidrar till utredningar. 


Utbildning och jobb är en förutsättning för en bra framtid. Malmös höga arbetslöshet kombinerat med hundratals skolmisslyckanden varje år är en av orsakerna till vår stads strukturella problem och att den organiserade kriminalitetens får styra. 


Samtidigt som Malmös rödblå styre har ansvaret för skolorna måste staten börja sätta in starkare insatser mot de skolor som inte levererar. Både genom att stötta med expertis och genom ekonomiska resurser. Men också genom att vara tydlig - skolor där mindre än hälften av barnen får behörighet till gymnasiet kan inte accepteras! 


Det samma gäller för kompetensförsörjningen till näringslivet och välfärden. Redan i dag har Malmö stor brist på ingenjörer, lärare, sjuksköterskor, läkare och lokalvårdare, för att bara nämna några exempel. Det måste läggas press på riksnivå för att säkra utbildningsplatser inom bristyrken. 


Med ett unikt läge vid Danmark finns också enorma möjligheter till samverkan mellan länderna för att lösa kompetensbristen på arbetsmarknaden. Då behöver det bli lättare för Öresundsbor att arbeta på båda sidor av sundet. Bland annat behöver sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen förenklas för gränspendlare. Det behöver också bli lättare att driva företag på båda sidor av sundet. Men bättre förutsättningar kräver en politisk vilja båda i Stockholm och Köpenhamn.


De senaste veckorna har vi kunnat följa rapporteringen om brödtillverkaren Pågen som inte kan expandera på grund av brist på el. Att brottas med Sveriges högsta arbetslöshet, samtidigt som effektbrist gör att staden inte kan attrahera nya företag, kan tyckas surrealistiskt. Därför krävs ett nationellt krafttag för att komma till rätta med elbristen i Öresundsregionen. Fler Malmöpolitiker behöver driva frågan nationellt.


En växande stad kräver också nya bostäder. Med 3 300 hemlösa och en växande befolkning krävs ett omtag. Ska vi klara framtidens bostadsförsörjning behöver det bli lättare att bygga smart, innovativt och hållbart. I dag finns regleringar som gör att nya lägenheter blir betydligt större och dyrare än äldre. Fler Malmöpolitiker behöver driva på för förenklade och flexiblare regler för bostadsbyggande.


Med sitt unika läge har Malmö potential att bli ett självklart nav i Öresundsregionen. Men om staden ska kunna möta nuvarande utmaningar, samtidigt som Malmö tar klivet in i framtiden krävs ett nationellt krafttag. Effektbrist, jobb, utbildning samt bostadsbyggande är bara några sådana exempel. Det är dags för alla Malmös och Skånes politiker att bidra till att sätta staden på kartan där besluten tas.


Charlotte Bossen (C)

Gruppledare i Malmö kommunfullmäktige