Stenevi ägnar sig åt skrämselpropaganda

Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsråd i Malmö.
Foto: PRESSBILD
Mats Brogren (M), kandidat till Malmö fullmäktige.
Foto: PRESSBILD
Helena Grahn (M), kandidat till Malmö fullmäktige.
Foto: PRESSBILD

Malmömoderaterna står för en realistisk miljöpolitik förankrad i människors vardag. Samtidigt befinner sig Miljöpartiet allt längre ifrån verkligheten. De verkar ha en enorm övertro på att lösa globala miljöproblem genom att göra livet svårare för malmöborna. Moderaterna vill ge ett kollektivtrafikerbjudande till de malmöbor som vill och kan ställa bilen. De som behöver använda bilen i sin vardag ska självklart kunna göra det. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Malmö ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett färdmedel. Malmömoderaterna skapar gärna fler cykelleder men det innebär inte att det ska vara omöjligt att köra bil i Malmö. Miljöpartiets inflytande över den lokala politiken i Malmö har bidragit till dagens trafikinfarkter. Bilköer gynnar ingen, allra minst miljön och klimatet. När Märta Stenevi (MP) på Kvällsposten Debatt hotar att införa miljözoner gör hon det baserat på en ideologisk företagsfientlig politik som kommer att lägga en våt filt över stadens företagande och besöksnäring. 


Stenevi är inte heller överens med sin socialdemokratiska kollega Andreas Schönström, ordförande i Tekniska nämnden, som på Facebook skriver: ”För tydlighetens skull. Det är INTE aktuellt med miljözoner i Malmö. Malmös luft blir allt bättre.” Malmös S-MP-styre framstår som allt svagare och allt mer splittrat. Samtidigt utgör Malmöalliansen ett nytt och enat lag för Malmö. 


I ett desperat försök att hålla sig över valspärren slår Miljöpartiet in öppna dörrar. I artikeln ägnar sig Stenevi åt skrämselpropaganda och falsarier om att dagens utsläpp dödar Malmöbor och skapar havandeskapsförgiftningar. Det är en tragisk och ledsam argumentation. 


Sverige har möjlighet att tillverka bränsle av skogsavfall med extremt låga kväveoxidnivåer till följd. I realiteten är en äldre dieselbil bara en tankning ifrån att bli en miljöbil, varför då förbjuda en motorkonstruktion i Malmö? Sanningen är den att det inte handlar om miljöpåverkan för Miljöpartiet. Det handlar om få bort bilar från Malmös gator. 


Malmö är i dag en kunskaps- och handelsstad. För handel krävs tillgänglighet. De styrandes arbete med att alltid ställa bilen mot cykeln slår mot Malmös möjligheter som handelsstad. Politiken behöver ta sin utgångspunkt i att de olika trafikslagen ska samsas. Forskning visar att om två bilplatser i gatumiljö omvandlas till 12 cykelplatser tappar Malmö centrum köpkraft motsvarande en anställd. Malmö har i dag ett 50-tal tomma butikslokaler i city trots rådande högkonjunktur. 


Vi oroas över handelsutvecklingen i en stad där varje arbetstillfälle är viktigt. Vi ser med oro på att Malmö tappar i skattekraft när Malmöbor väljer att flytta från staden och söka jobb på annat håll, fjärran från Miljöpartiets trafikinfarkter och förbudspolitik. Malmö behöver ett nytt ledarskap som ser problemen, har mod att ta i dem och som ser till att alla Malmöbor får vara en del av framtiden oavsett hur man väljer att färdas genom den. 


Torbjörn Tegnhammar (M), Oppositionsråd och kommunstyrelsens vice ordförande 


Mats Brogren (M), Kandidat till Malmö fullmäktige 


Helena Grahn (M), Kandidat till fullmäktige