Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Staten ger och staten tar

Lundakvintettens budget är nödvändig för att kunna garantera en god välfärd även i framtiden, skriver Lundakvintetten.Foto: SHUTTERSTOCK
Philip Sandberg (L), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.Foto: PRESSBILD
Fredrik Ljunghill (M), kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande.Foto: LUNDS KOMMUN
Börje Hed (FNL), kommunalråd.Foto: MARTIN OLSON
Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd.Foto: MARTIN OLSON / LUNDS KOMMUN
Hedvig Åkesson (KD), partiföreträdare.Foto: MARTIN OLSON

Framtida generationer ska inte betala för det vi gör i Lund i dag, skriver Lundakvintetten om de extra statliga välfärdsmiljarderna varav 63 miljoner tillfaller Lund.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. När staten delar ut de nya välfärdsmiljarderna kommer Lundakvintetten att satsa dessa på socialtjänst, skola, vård och omsorg, det vill säga välfärdens kärna. För Lunds kommuns del gäller detta 63 miljoner, så länge riksdagen fattar samma beslut som finansutskottet. Med dessa pengar prioriterar vi förebyggande åtgärder och satsningar som kommer att kunna minska kostnaderna i framtiden.

 

Lundakvintettens förslag är att de statliga pengarna fördelas mellan fyra nämnder: Barn- och skolnämnden, Utbildningsnämnden, Socialnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden. Det är dessa fyra som drabbas hårdast av att staten vältrar över kostnader till kommunen och det är här de stora behoven av omställning finns.

 

Tyvärr ser vi redan i dag att en stor del av de statliga bidragen kommer att behöva användas för att täcka upp för ökade kostnader som uppstått genom nationellt fattade beslut. När Arbetsförmedlingen omorganiserar sig blir det kommunen som måste ta ett större ansvar för att utbilda och matcha arbetssökande med arbetsmarknaden. När Försäkringskassan gör snävare bedömningar om stöd till personer inom LSS-målgrupper så blir det en extra kostnad för kommunen. Dessutom plockar man bort tidigare statsbidrag som utlovats för lärarassistenter. Mer än hälften av den statliga satsningen kommer att behöva läggas på detta. Staten ger och staten tar.

 

De statliga pengarna som finns kvar efter hålen har fyllts kommer vi att rikta till att fortsätta utveckla kommunens verksamheter. Fokus ska ligga dels på teknik och digitalisering och dels på förebyggande arbete enligt våra nämnders prioriteringar. Extra stöd till de elever som riskerar att inte uppnå målen i grundskolan, förebyggande insatser till äldre som gör att de kan klara sig längre utan att bli skadade eller sjuka och en förstärkning av de goda insatser som görs dagligen i socialförvaltningens olika verksamheter.

 

Lundakvintettens budget är nödvändig för att kunna garantera en god välfärd även i framtiden. Vi är redan nu i ett läge där antalet barn och äldre ökar snabbt, där skatteintäkterna ökar i en betydligt lägre takt och det blir svårare att hitta personal till våra verksamheter. Vår belåning är den åttonde högsta i landet och om vi inte bromsar utvecklingen är det våra barn och barnbarn som kommer att få stå med notan. En omställning måste ske.

 

Kostnaderna går att hålla nere utan att kvaliteten minskar. Det finns flera exempel på detta. När Vård- och omsorgsnämnden införde nattkameror i brukares hem så minskade det tillsynsbehovet med över 12 000 timmar per år som nu kan användas till annat. När Barn- och skolnämnden datoriserade ansökningar och placering i förskoleklass minskade det arbetsbördan på förvaltningen med 600 timmar per år. Det finns mer att göra och tyvärr ligger Lund inte alltid i framkant, trots den innovation och kreativitet som frodas i kommunen.

 

Det är positivt att staten ger generella statsbidrag snarare än riktade. Det går inte att bygga upp en långsiktig verksamhet på pengar som kommer under en begränsad tid och lätt kan försvinna igen. Lundakvintettens mål är att Lund ska ha en välfärd av hög kvalitet och att inte låta framtida generationer betala för det vi gör i dag.

 

Philip Sandberg (L)

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Lund

 

Fredrik Ljunghill (M)

Kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande

 

Börje Hed (FNL)

Kommunalråd

 

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Kommunalråd

 

Hedvig Åkesson (KD)

Partiföreträdare